โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

โรงเรียน : ผดุงนารี สพม.26

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 318 คน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระพับประเทศ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559