โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม

โรงเรียน : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

ระดับ : ระดับสหวิทยาเขต

กลุ่มสาระฯ : ผลงานโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 350 คน


รางวัลโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม ด้านการส่งเสริมวินัยในโรงเรียน ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์