โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

โรงเรียน : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 520 คน


สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน