โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559

โรงเรียน : ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานผู้บริหาร

เผยแพร่เมื่อ : 9 พ.ย. 2560 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 274 คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ประสิทธิ์  ชาญศิริ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2559