โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดภาพยนตร์สั้นม.4-6

โรงเรียน : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.42

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 12 ต.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 4 คน