โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 4 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 12 คน


1. นางสาวกรชวัล ขำเกื้อ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนสุข
3. นายสุปวีณ์  ศรีภูธร