โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียน : ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.33

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 15 ก.ย. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 4 คน


ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง     กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม   ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559    ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์