โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียน : ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม.33

ระดับ : ระดับเขตพื้นที่ฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 16 ก.ย. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 4 คน


ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย   ระดับ ม.ต้น  งานมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน มัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) 2560 ณ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายวีรเดช มะแพทย์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ