โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง

โรงเรียน : อำนาจเจริญ สพม.29

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 8 ก.พ. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 36 คน


1. เด็กหญิงพณิชนาภรณ์  ใจรัตน์
2. เด็กหญิงสรินยา  จันทริมา
3. เด็กหญิงแพรวา  แสงจันทร์