โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

รางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนนต้น

โรงเรียน : หล่มเก่าพิทยาคม สพม.40

ระดับ : ระดับจังหวัด

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 4 ธ.ค. 2561 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 30 คน


1. นางสาวปารียา  ภักมี
2. นางสาวปฐมาภรณ์  คงประโคน
3. เด็กหญิงพัชรานันท์  กมลเสถียร
4. นายวัชชัย  ศรีวรรณชัย
5. นางสาวศิศิธร  ศรีไทย
6. นางสาวอนุตตรา  คำเมือง
7. เด็กหญิงอัญจนา  ตาลสุก