โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน KigBright Hackathon 2019 หัวข้อ Extension & Plugin Development Design

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.2 (กทม.2)

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 14 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 31 คน


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ขอมอบเกียรติบัติฉบับนี้ให้แก่
นายกิตติศักดิ์ ตั้งเจริญ
ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
KigBright Hackathon 2019
หัวข้อ Extension & Plugin Development Design
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2562 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ให้ไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562