โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6/รางวัลเหรียญทองแดง

โรงเรียน : ปราจีนกัลยาณี สพม.7

ระดับ : ระดับชาติ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานครู

เผยแพร่เมื่อ : 6 ม.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 72 คน


ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
2. นางสาวนฤมล  ก้อนขาว