โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
  PDF

การแข่งขันสุนทรพจน์ 「スピーチ」

โรงเรียน : มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18

ระดับ : ระดับภาคฯ

กลุ่มสาระฯ : ผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : 15 มี.ค. 2562 โดย :   จำนวนผู้เข้าชม 19 คน


การแข่งขันสุนทรพจน์ 「スピーチ」 งานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2561 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จาก ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิลาวัลย์ เทินสระเกษ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสุมาลี วังทรายทอง 2. นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์