โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2567

จำนวน 16,167
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
2 1010720040 สตรีวิทยา 84 0 3,129 3,129 1.78
3 1010720042 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
4 1010720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 0 1,796 1,796 1.02
5 1010720048 โยธินบูรณะ 0 0 0 0 0.00
6 1010720050 ราชวินิต มัธยม 0 0 0 0 0.00
7 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก 0 0 0 0 0.00
8 1010720059 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
9 1010720063 เทพศิรินทร์ 80 3,013 0 3,013 1.71
10 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
11 1010720069 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
12 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
13 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
14 1010720076 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
15 1010720080 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
16 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 0 0 0 0.00
17 1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
18 1010720091 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
19 1010720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
20 1010720099 วัดนวลนรดิศ 69 1,455 895 2,350 1.34
21 1010720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
22 1010720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
23 1010720104 มัธยมวัดหนองแขม 0 0 0 0 0.00
24 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 82 1,408 1,582 2,990 1.70
25 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
26 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 63 1,129 1,184 2,313 1.32
27 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
28 1010720115 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
29 1010720122 หอวัง 0 0 0 0 0.00
30 1010720123 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
31 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
32 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
33 1010720128 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
34 1010720129 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
35 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
36 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 60 1,032 1,107 2,139 1.22
37 1010720134 ศรีอยุธยา 0 0 0 0 0.00
38 1010720138 สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
39 1010720141 ปัญญาวรคุณ 0 0 0 0 0.00
40 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
41 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
42 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
43 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
44 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0 0 0.00
45 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
46 1010720152 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
47 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 0 0 0 0.00
48 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
49 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
50 1011570149 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
51 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
52 1011570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
53 1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
54 1011570155 บางบ่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
55 1011570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
56 1011570159 บางพลีราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
57 1011570160 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
58 1011570161 ราชวินิตบางแก้ว 0 0 0 0 0.00
59 1011570165 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
60 1011570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
61 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
62 1012230149 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
63 1012230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
64 1012230151 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
65 1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
66 1012230162 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
67 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
68 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
69 1013270177 ปทุมวิไล 0 0 0 0 0.00
70 1013270178 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
71 1013270180 หอวัง ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
72 1013270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
73 1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0 0 0 0 0.00
74 1013270184 ธัญบุรี 0 0 0 0 0.00
75 1013270185 ธัญรัตน์ 0 0 0 0 0.00
76 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
77 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
78 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
79 1015670161 สตรีอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
80 1016490393 พิบูลวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
81 1016490397 พระนารายณ์ 0 0 0 0 0.00
82 1016490405 ชัยบาดาลวิทยา 72 968 1,540 2,508 1.43
83 1017610141 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0.00
84 1018090208 ชัยนาทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
85 1019600300 สระบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
86 1019600303 แก่งคอย 0 0 0 0 0.00
87 1019600306 หนองแค(สรกิจพิทยา) 0 0 0 0 0.00
88 1019600316 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 75 1,294 1,647 2,941 1.67
89 1019600318 มวกเหล็กวิทยา 49 779 973 1,752 1.00
90 1020080308 ชลบุรี (สุขบท) 0 0 0 0 0.00
91 1020080309 ชลราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
92 1020080310 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
93 1020080316 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
94 1020080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
95 1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
96 1020080326 พนัสพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
97 1020080330 ศรีราชา 0 0 0 0 0.00
98 1020080337 สิงห์สมุทร 0 0 0 0 0.00
99 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
100 1021470219 ระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
101 1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
102 1021470222 วัดป่าประดู่ 0 0 0 0 0.00
103 1021470228 แกลง(วิทยสถาวร) 0 0 0 0 0.00
104 1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0.00
105 1022060230 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
106 1024070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0 0 0.00
107 1024070321 ดัดดรุณี 0 0 0 0 0.00
108 1024070322 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
109 1024070342 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0.00
110 1025290265 ปราจิณราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
111 1026170152 นครนายกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
112 1027740294 สระแก้ว 0 0 0 0 0.00
113 1030201355 ราชสีมาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
114 1030201356 สุรนารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
115 1030201357 บุญวัฒนา 0 0 0 0 0.00
116 1030201361 สุรธรรมพิทักษ์ 0 0 0 0 0.00
117 1030201376 เสิงสาง 55 758 1,070 1,828 1.04
118 1030201386 โชคชัยสามัคคี 0 0 0 0 0.00
119 1030201398 โนนสูงศรีธานี 0 0 0 0 0.00
120 1030201410 ปักธงชัยประชานิรมิต 0 0 0 0 0.00
121 1030201414 พิมายวิทยา 0 0 0 0 0.00
122 1030201435 ปากช่อง 0 0 0 0 0.00
123 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
124 1031260859 กระสังพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
125 1031260863 นางรอง 89 1,384 2,003 3,387 1.93
126 1031260871 หนองกี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
127 1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
128 1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
129 1031260884 พุทไธสง 0 0 0 0 0.00
130 1031260886 ลำปลายมาศ 0 0 0 0 0.00
131 1032650757 สุรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
132 1032650758 สิรินธร 0 0 0 0 0.00
133 1032650791 ประสาทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
134 1032650822 สังขะ 60 775 1,467 2,242 1.28
135 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
136 1033530886 สตรีสิริเกศ 0 0 0 0 0.00
137 1033530897 กันทรารมณ์ 0 0 0 0 0.00
138 1033530905 กันทรลักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
139 1033530914 ขุขันธ์ 0 0 0 0 0.00
140 1033530957 ศรีรัตนวิทยา 50 762 1,004 1,766 1.00
141 1034711095 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0.00
142 1034711096 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
143 1034711110 เขื่องในพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
144 1034711119 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
145 1034711132 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
146 1034711144 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
147 1035430394 ยโสธรพิทยาคม 93 1,361 2,075 3,436 1.95
148 1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 61 849 1,195 2,044 1.16
149 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 0 0 0 0.00
150 1036100758 สตรีชัยภูมิ 0 0 0 0 0.00
151 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา 0 0 0 0 0.00
152 1036100799 ภูเขียว 0 0 0 0 0.00
153 1036100807 แก้งคร้อวิทยา 0 0 0 0 0.00
154 1037750262 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
155 1038660507 บึงกาฬ 0 0 0 0 0.00
156 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
157 1040051089 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
158 1040051090 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
159 1040051091 แก่นนครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
160 1040051112 หนองเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
161 1040051115 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
162 1040051128 น้ำพองศึกษา 0 0 0 0 0.00
163 1040051142 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
164 1040051146 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
165 1041680822 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
166 1041680823 สตรีราชินูทิศ 0 0 0 0 0.00
167 1041680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
168 1041680855 หนองหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
169 1041680868 บ้านดุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
170 1042520456 เลยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
171 1042520475 ศรีสงครามวิทยา 0 0 0 0 0.00
172 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 105 1,511 2,261 3,772 2.15
173 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 0 0 0 0 0.00
174 1044410580 สารคามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
175 1044410581 ผดุงนารี 0 0 0 0 0.00
176 1044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
177 1044410618 วาปีปทุม 0 0 0 0 0.00
178 1045450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
179 1045450805 สตรีศึกษา 0 0 0 0 0.00
180 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
181 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
182 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0 0 0.00
183 1046030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
184 1046030582 อนุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
185 1046030632 สมเด็จพิทยาคม 75 1,187 1,718 2,905 1.65
186 1047540626 สกลราชวิทยานุกูล 96 1,502 2,199 3,701 2.11
187 1047540628 สกลนครพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
188 1047540629 ธาตุนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
189 1047540644 พังโคนวิทยาคม 53 791 1,027 1,818 1.03
190 1047540650 มัธยมวานรนิวาส 0 0 0 0 0.00
191 1047540658 บ้านม่วงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
192 1047540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0.00
193 1047540669 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
194 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
195 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ 0 0 0 0 0.00
196 1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 15 1,144 1,389 2,533 1.44
197 1051510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0.00
198 1051510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
199 1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
200 1052500514 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
201 1053690315 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
202 1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0.00
203 1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
204 1054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
205 1055250427 สตรีศรีน่าน 0 0 0 0 0.00
206 1056320291 พะเยาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
207 1056320297 เชียงคำวิทยาคม 72 1,128 1,541 2,669 1.52
208 1057120694 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
209 1057120695 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
210 1057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0 0 0.00
211 1060220620 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
212 1060220621 สตรีนครสวรรค์ 76 989 1,977 2,966 1.69
213 1060220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 68 1,211 1,456 2,667 1.52
214 1060220629 ชุมแสงชนูทิศ 60 925 1,134 2,059 1.17
215 1060220638 ตาคลีประชาสรรค์ 74 1,129 1,625 2,754 1.57
216 1060220644 ท่าตะโกพิทยาคม 51 828 1,023 1,851 1.05
217 1061700267 หนองฉางวิทยา 66 997 1,433 2,430 1.38
218 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 67 1,115 1,491 2,606 1.48
219 1063160237 ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
220 1063160251 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
221 1065360459 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
222 1065360460 เฉลิมขวัญสตรี 0 0 0 0 0.00
223 1066350373 พิจิตรพิทยาคม 70 1,131 1,517 2,648 1.51
224 1066350377 สระหลวงพิทยาคม 54 898 1,223 2,121 1.21
225 1066350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 54 937 1,166 2,103 1.20
226 1067380580 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
227 1067380590 หล่มสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
228 1070480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0 0 0 0 0.00
229 1070480359 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
230 1070480369 รัตนราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
231 1070480375 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
232 1071020447 กาญจนานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
233 1071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
234 1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
235 1072630448 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
236 1072630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 75 1,161 1,631 2,792 1.59
237 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 60 1,057 1,172 2,229 1.27
238 1072630468 บางลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
239 1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม 0 0 0 0 0.00
240 1072630475 อู่ทอง 0 0 0 0 0.00
241 1073180258 พระปฐมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
242 1073180259 ราชินีบูรณะ 0 0 0 0 0.00
243 1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 60 1,242 828 2,070 1.18
244 1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
245 1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0 0 0 0 0.00
246 1073180284 วัดไร่ขิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
247 1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 0 0 0 0 0.00
248 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 81 1,419 1,637 3,056 1.74
249 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
250 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
251 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
252 1077280255 หัวหิน 66 1,133 1,364 2,497 1.42
253 1080210774 เบญจมราชูทิศ 0 0 0 0 0.00
254 1080210775 กัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
255 1080210804 ทุ่งสง 73 1,173 1,517 2,690 1.53
256 1081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0 0 0.00
257 1083400058 ภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
258 1083400059 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
259 1084640538 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
260 1084640539 สุราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
261 1086110284 ศรียาภัย 0 0 0 0 0.00
262 1086110285 สอาดเผดิมวิทยา 0 0 0 0 0.00
263 1086110297 สวนศรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
264 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
265 1090550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 92 1,119 2,283 3,402 1.94
266 1090550513 หาดใหญ่วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
267 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56 874 1,387 2,261 1.29
268 1090550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
269 1090550519 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
270 1092140330 วิเชียรมาตุ 72 1,049 1,641 2,690 1.53
271 1092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง 0 0 0 0 0.00
272 1092140346 ห้วยยอด 0 0 0 0 0.00
273 1093340260 พัทลุง 0 0 0 0 0.00
274 1093340261 สตรีพัทลุง 0 0 0 0 0.00
275 1010720046 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0.00
276 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
277 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
278 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
279 1010720058 บางกะปิ 0 0 0 0 0.00
280 1010720060 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
281 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 38 0 793 793 0.45
282 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
283 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
284 1010720072 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
285 1010720077 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
286 1010720089 มหรรณพาราม 0 0 0 0 0.00
287 1010720094 มัธยมวัดนายโรง 36 552 424 976 0.56
288 1010720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
289 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0 0 0.00
290 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
291 1010720124 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
292 1010720125 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
293 1010720130 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
294 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
295 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
296 1010720143 ราชวินิตบางเขน 0 0 0 0 0.00
297 1010720145 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
298 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
299 1010720155 วัดพุทธบูชา 0 0 0 0 0.00
300 1010720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0.00
301 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
302 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
303 1011570151 มัธยมวัดด่านสำโรง 0 0 0 0 0.00
304 1011570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 39 541 561 1,102 0.63
305 1011570163 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
306 1011570164 วิสุทธิกษัตรี 0 0 0 0 0.00
307 1011570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 0 0 0 0.00
308 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
309 1011570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 41 645 663 1,308 0.74
310 1011570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
311 1012230146 รัตนาธิเบศร์ 0 0 0 0 0.00
312 1012230148 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
313 1012230157 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
314 1012230158 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
315 1012230160 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
316 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
317 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
318 1013270186 สายปัญญารังสิต 0 0 0 0 0.00
319 1013270187 หนองเสือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
320 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0 0 0.00
321 1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
322 1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
323 1014310401 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
324 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 0 0 0 0 0.00
325 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
326 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
327 1016490403 โคกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0.00
328 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
329 1018090217 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
330 1018090220 หันคาพิทยาคม 36 581 722 1,303 0.74
331 1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0 0 0 0 0.00
332 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 0 0 0 0 0.00
333 1019600321 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 0 0 0 0 0.00
334 1020080311 แสนสุข 0 0 0 0 0.00
335 1020080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
336 1020080321 บางละมุง 0 0 0 0 0.00
337 1020080325 พานทอง 0 0 0 0 0.00
338 1020080331 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
339 1020080335 สัตหีบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
340 1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
341 1021470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
342 1021470233 วังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
343 1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
344 1021470238 นิคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
345 1022060232 เบญจมานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
346 1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0.00
347 1023150122 ตราษตระการคุณ 0 0 0 0 0.00
348 1023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 0 0 0 0 0.00
349 1024070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 0 0 0 0 0.00
350 1025290266 ปราจีนกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
351 1025290272 กบินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
352 1025290285 ประจันตราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
353 1026170153 นวมราชานุสรณ์ 27 496 486 982 0.56
354 1026170157 บ้านนา(นายกพิทยากร) 0 0 0 0 0.00
355 1026170160 องครักษ์ 0 0 0 0 0.00
356 1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
357 1027740308 อรัญประเทศ 0 0 0 0 0.00
358 1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
359 1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0 0 0 0 0.00
360 1030201378 เมืองคง 0 0 0 0 0.00
361 1030201383 จักราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
362 1030201389 มัธยมด่านขุนทด 0 0 0 0 0.00
363 1030201417 ห้วยแถลงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
364 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
365 1031260855 คูเมืองวิทยาคม 34 515 643 1,158 0.66
366 1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
367 1031260882 บ้านกรวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
368 1031260891 สตึก 0 0 0 0 0.00
369 1032650769 วีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0.00
370 1032650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0.00
371 1032650787 จอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
372 1032650803 รัตนบุรี 0 0 0 0 0.00
373 1032650812 ศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0.00
374 1032650829 สุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0.00
375 1032650833 บัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0.00
376 1032650835 พนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 0.00
377 1033530923 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 0.00
378 1033530945 กำแพง 0 0 0 0 0.00
379 1033530952 ห้วยทับทันวิทยาคม 42 548 703 1,251 0.71
380 1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
381 1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
382 1034711117 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
383 1034711127 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
384 1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
385 1035430399 ทรายมูลวิทยา 33 508 649 1,157 0.66
386 1035430401 กุดชุมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
387 1035430416 เลิงนกทา 0 0 0 0 0.00
388 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา 0 0 0 0 0.00
389 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร 27 365 438 803 0.46
390 1036100814 คอนสารวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
391 1037750274 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
392 1037750280 หัวตะพานวิทยาคม 43 640 830 1,470 0.84
393 1038660511 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
394 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
395 1038660530 เซกา 0 0 0 0 0.00
396 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
397 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 0.00
398 1039760331 คำแสนวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
399 1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
400 1040051095 นครขอนแก่น 0 0 0 0 0.00
401 1040051096 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
402 1040051153 พล 0 0 0 0 0.00
403 1040051167 ภูเวียงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
404 1040051171 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
405 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
406 1041680842 หนองวัวซอพิทยาคม 28 411 442 853 0.49
407 1041680845 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
408 1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
409 1041680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 0 0 0 0 0.00
410 1041680881 เพ็ญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
411 1042520461 เชียงคาน 0 0 0 0 0.00
412 1043660501 ท่าบ่อ 0 0 0 0 0.00
413 1044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
414 1044410601 เชียงยืนพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
415 1044410604 บรบือ 0 0 0 0 0.00
416 1044410605 บรบือวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
417 1044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
418 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
419 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
420 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
421 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
422 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
423 1046030591 กมลาไสย 0 0 0 0 0.00
424 1046030596 ร่องคำ 0 0 0 0 0.00
425 1046030607 ยางตลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
426 1047540633 กุสุมาลย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
427 1047540637 พรรณาวุฒาจารย์ 39 623 672 1,295 0.74
428 1047540646 มัธยมวาริชภูมิ 0 0 0 0 0.00
429 1047540647 ธรรมบวรวิทยา 25 354 452 806 0.46
430 1047540656 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
431 1047540661 อากาศอำนวยศึกษา 0 0 0 0 0.00
432 1047540662 โพนงามศึกษา 94 545 497 1,042 0.59
433 1047540671 เต่างอยพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
434 1047540672 ร่มเกล้า 43 652 821 1,473 0.84
435 1048190456 ปิยะมหาราชาลัย 0 0 0 0 0.00
436 1048190458 นครพนมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
437 1048190478 ธาตุพนม 0 0 0 0 0.00
438 1048190483 เรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
439 1048190486 นาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
440 1048190490 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
441 1048190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 38 453 605 1,058 0.60
442 1049730247 มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
443 1050130991 จอมทอง 0 0 0 0 0.00
444 1050130994 เชียงดาววิทยาคม 37 544 711 1,255 0.71
445 1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 22 323 410 733 0.42
446 1050131001 แม่ริมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
447 1050131005 ฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
448 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
449 1050131011 สันกำแพง 0 0 0 0 0.00
450 1050131012 สันทรายวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
451 1051510301 เวียงเจดีย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
452 1052500531 เถินวิทยา 6 599 801 1,400 0.80
453 1052500537 สบปราบพิทยาคม 28 392 442 834 0.47
454 1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
455 1053690327 พิชัย 0 0 0 0 0.00
456 1055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 0 0 0 0.00
457 1055250433 ปัว 0 0 0 0 0.00
458 1055250437 ท่าวังผาพิทยาคม 43 628 772 1,400 0.80
459 1057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 33 477 557 1,034 0.59
460 1057120708 เทิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
461 1057120710 พานพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
462 1057120716 แม่จันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
463 1057120719 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
464 1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
465 1060220631 หนองบัว 0 0 0 0 0.00
466 1060220649 พยุหะพิทยาคม 730 355 375 730 0.42
467 1060220652 ลาดยาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
468 1060220654 เทพศาลาประชาสรรค์ 30 468 687 1,155 0.66
469 1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 41 627 788 1,415 0.80
470 1061700260 อุทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
471 1061700272 บ้านไร่วิทยา 0 0 0 0 0.00
472 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม 40 655 858 1,513 0.86
473 1062040433 วัชรวิทยา 0 0 0 0 0.00
474 1062040445 ขาณุวิทยา 0 0 0 0 0.00
475 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
476 1063160238 ผดุงปัญญา 0 0 0 0 0.00
477 1064620359 สุโขทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
478 1064620360 อุดมดรุณี 0 0 0 0 0.00
479 1064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
480 1064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
481 1065360461 จ่านกร้อง 0 0 0 0 0.00
482 1065360467 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0.00
483 1065360470 นครไทย 43 719 864 1,583 0.90
484 1066350382 ตะพานหิน 0 0 0 0 0.00
485 1066350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา 29 475 620 1,095 0.62
486 1066350397 สากเหล็กวิทยา 32 473 584 1,057 0.60
487 1067380579 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
488 1067380597 หล่มเก่าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
489 1067380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
490 1067380608 หนองไผ่ 0 0 0 0 0.00
491 1070480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 0 0 0.00
492 1070480365 สายธรรมจันทร์ 0 0 0 0 0.00
493 1071020449 เทพมงคลรังษี 0 0 0 0 0.00
494 1071020458 ท่ามะกาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
495 1071020464 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
496 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา 0 0 0 0 0.00
497 1072630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0.00
498 1072630453 ธรรมโชติศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
499 1072630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 0 0 0 0 0.00
500 1072630462 ศรีประจันต์ 30 499 470 969 0.55
501 1073180261 ศรีวิชัยวิทยา 0 0 0 0 0.00
502 1073180266 กำแพงแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
503 1073180276 คงทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
504 1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0 0 0 0 0.00
505 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0 0 0 0 0.00
506 1074590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
507 1075580096 ศรัทธาสมุทร 0 0 0 0 0.00
508 1075580097 ถาวรานุกูล 0 0 0 0 0.00
509 1076370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0 0 0.00
510 1076370251 คงคาราม 0 0 0 0 0.00
511 1076370265 บ้านลาดวิทยา 0 0 0 0 0.00
512 1077280239 ประจวบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
513 1077280242 กุยบุรีวิทยา 29 421 571 992 0.56
514 1077280246 บางสะพานวิทยา 0 0 0 0 0.00
515 1077280258 สามร้อยยอดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
516 1080210778 โยธินบำรุง 0 0 0 0 0.00
517 1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
518 1080210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
519 1080210805 สตรีทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
520 1080210818 ปากพนัง 0 0 0 0 0.00
521 1081010235 เมืองกระบี่ 0 0 0 0 0.00
522 1081010237 พนมเบญจา 0 0 0 0 0.00
523 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
524 1081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
525 1081010250 เหนือคลองประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
526 1082330174 ดีบุกพังงาวิทยายน 0 0 0 0 0.00
527 1082330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา 29 467 440 907 0.52
528 1082330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
529 1082330185 ท้ายเหมืองวิทยา 28 410 560 970 0.55
530 1083400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
531 1083400062 เมืองถลาง 0 0 0 0 0.00
532 1084640540 เมืองสุราษฏร์ธานี 0 0 0 0 0.00
533 1084640543 สุราษฎร์ธานี 2 0 0 0 0 0.00
534 1084640553 ทีปราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
535 1084640555 ไชยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
536 1084640562 บ้านตาขุนวิทยา 39 625 807 1,432 0.81
537 1084640567 บ้านนาสาร 0 0 0 0 0.00
538 1084640575 เวียงสระ 0 0 0 0 0.00
539 1084640577 พระแสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
540 1084640579 พุนพินพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
541 1084640583 ชัยบุรีพิทยา 33 582 634 1,216 0.69
542 1085460093 พิชัยรัตนาคาร 0 0 0 0 0.00
543 1085460094 สตรีระนอง 0 0 0 0 0.00
544 1090550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0 0 0 0 0.00
545 1090550496 นาทวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
546 1090550510 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
547 1090550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 33 380 530 910 0.52
548 1091560167 สตูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
549 1091560168 พิมานพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
550 1091560174 กำแพงวิทยา 0 0 0 0 0.00
551 1092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
552 1093340271 ตะโหมด 0 0 0 0 0.00
553 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0.00
554 1094300330 เดชะปัตตนยานุกูล 0 0 0 0 0.00
555 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0.00
556 1096240348 นราธิวาส 0 0 0 0 0.00
557 1096240362 สุไหงโกลก 0 0 0 0 0.00
558 1010720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 0 0 0 0 0.00
559 1010720045 วัดสังเวช 14 206 64 270 0.15
560 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0 0 0.00
561 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
562 1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
563 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
564 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง 0 0 0 0 0.00
565 1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0 0 0.00
566 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน 0 0 0 0 0.00
567 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
568 1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
569 1010720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
570 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
571 1010720093 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 0 0 0 0.00
572 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
573 1010720100 วัดรางบัว 16 121 84 205 0.12
574 1010720107 วัดบวรมงคล 0 0 0 0 0.00
575 1010720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
576 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
577 1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 0.00
578 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0.00
579 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0 0 0.00
580 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0 0 0.00
581 1010720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
582 1011570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
583 1011570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
584 1011570162 บางแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
585 1012230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
586 1012230161 ราษฏร์นิยม 16 209 282 491 0.28
587 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
588 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
589 1013270179 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 0 0 0 0 0.00
590 1013270188 บัวแก้วเกษร 0 0 0 0 0.00
591 1013270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
592 1013270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
593 1013270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
594 1013270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
595 1014310405 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 0 0 0 0.00
596 1014310407 บางไทรวิทยา 0 0 0 0 0.00
597 1014310412 บางปะหัน 0 0 0 0 0.00
598 1014310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 0 0 0 0.00
599 1014310416 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 0 0 0 0 0.00
600 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
601 1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
602 1014310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 0 0 0 0.00
603 1014310423 บางซ้ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
604 1014310424 อุทัย 0 0 0 0 0.00
605 1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 0 0 0 0 0.00
606 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0 0 0 0 0.00
607 1015670168 แสวงหาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
608 1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 0 0 0 0 0.00
609 1015670173 สามโก้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
610 1016490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
611 1016490395 โคกตูมวิทยา 18 261 276 537 0.31
612 1016490400 พัฒนานิคม 0 0 0 0 0.00
613 1016490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 0 0 0 0 0.00
614 1016490406 ชัยบาดาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
615 1016490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
616 1016490414 ท่าหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
617 1016490416 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
618 1016490418 ลำสนธิวิทยา 0 0 0 0 0.00
619 1016490419 หนองม่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
620 1017610143 บางระจันวิทยา 0 0 0 0 0.00
621 1017610149 อินทร์บุรี 0 0 0 0 0.00
622 1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
623 1018090213 วัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
624 1018090214 สรรพยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
625 1018090219 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
626 1019600310 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 0.00
627 1019600311 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
628 1019600314 สุธีวิทยา 0 0 0 0 0.00
629 1020080313 อ่างศิลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
630 1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
631 1020080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 0 0 0 0 0.00
632 1020080319 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
633 1020080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 0 0 0 0 0.00
634 1020080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
635 1020080332 บึงศรีราชาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
636 1020080333 สุรศักดิ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
637 1020080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
638 1020080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 0 0 0 0 0.00
639 1021470220 เพรักษมาตาวิทยา 0 0 0 0 0.00
640 1021470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 0 0 0 0 0.00
641 1021470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
642 1021470230 สุนทรภู่พิทยา 0 0 0 0 0.00
643 1021470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
644 1022060233 ขลุงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
645 1022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
646 1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
647 1022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" 0 0 0 0 0.00
648 1022060246 สอยดาววิทยา 0 0 0 0 0.00
649 1022060247 ทุ่งขนานวิทยา 0 0 0 0 0.00
650 1022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
651 1022060249 นายายอามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
652 1022060251 คิชฌกูฏวิทยา 0 0 0 0 0.00
653 1023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
654 1023150129 คลองใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
655 1023150130 เขาสมิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
656 1023150133 บ่อไร่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
657 1023150136 แหลมงอบวิทยาคม 12 169 212 381 0.22
658 1024070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
659 1024070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
660 1024070337 บางปะกง 0 0 0 0 0.00
661 1024070338 พุทธิรังสีพิบูล 0 0 0 0 0.00
662 1024070344 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
663 1024070346 สนามชัยเขต 0 0 0 0 0.00
664 1024070350 แปลงยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
665 1024070351 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
666 1025290275 วังตะเคียนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
667 1025290279 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
668 1025290282 ชิตใจชื่น 0 0 0 0 0.00
669 1025290288 ศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0.00
670 1025290290 ศรีมโหสถ 0 0 0 0 0.00
671 1026170154 ปิยชาติพัฒนา 0 0 0 0 0.00
672 1027740296 ท่าเกษมพิทยา 0 0 0 0 0.00
673 1027740298 คลองหาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
674 1027740300 ตาพระยา 0 0 0 0 0.00
675 1027740301 ทัพราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
676 1027740312 ทัพพระยาพิทยา 0 0 0 0 0.00
677 1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
678 1030201358 มหิศราธิบดี 0 0 0 0 0.00
679 1030201362 สุรนารีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
680 1030201366 บุญวัฒนา 2 0 0 0 0 0.00
681 1030201375 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
682 1030201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
683 1030201403 ขามสะแกแสง 0 0 0 0 0.00
684 1030201406 เกล็ดลิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
685 1030201416 นิคมพิมายศึกษา 0 0 0 0 0.00
686 1030201420 ชุมพวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
687 1030201427 ขามทะเลสอวิทยา 0 0 0 0 0.00
688 1030201432 หนองน้ำใสพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
689 1030201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 0 0 0 0 0.00
690 1030201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 0 0 0 0.00
691 1030201445 ภู่วิทยา 0 0 0 0 0.00
692 1030201460 สีดาวิทยา 0 0 0 0 0.00
693 1030201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
694 1031260847 ภัทรบพิตร 0 0 0 0 0.00
695 1031260849 พระครูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
696 1031260856 ตูมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
697 1031260864 สิงหวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
698 1031260865 นางรองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
699 1031260879 ไพศาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
700 1031260883 โนนเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
701 1031260885 ธารทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
702 1031260892 เมืองแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
703 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
704 1031260897 ไทยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
705 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
706 1031260901 หนองหงส์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
707 1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
708 1031260904 ห้วยราชพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
709 1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
710 1031260908 กู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
711 1031260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
712 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
713 1031260911 แคนดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
714 1032650759 สวายวิทยาคาร 22 292 321 613 0.35
715 1032650761 นาดีวิทยา 0 0 0 0 0.00
716 1032650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
717 1032650776 ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
718 1032650793 ตานีวิทยา 0 0 0 0 0.00
719 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร 14 163 212 375 0.21
720 1032650799 กาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
721 1032650800 แนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
722 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0.00
723 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
724 1032650809 สนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
725 1032650814 ห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0.00
726 1032650818 หนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
727 1032650823 กระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0.00
728 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
729 1032650831 สำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
730 1032650837 สินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
731 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0.00
732 1033530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
733 1033530898 ละทายวิทยา 14 139 150 289 0.16
734 1033530907 บึงมะลูวิทยา 0 0 0 0 0.00
735 1033530910 กระแชงวิทยา 0 0 0 0 0.00
736 1033530911 กันทรลักษ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
737 1033530918 สวงษ์วิทยาคม 12 116 180 296 0.17
738 1033530949 จตุรภูมิพิทยาคาร 9 128 94 222 0.13
739 1033530954 โนนค้อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
740 1033530959 เขื่อนช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
741 1033530960 น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 0 0 0 0.00
742 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา 0 0 0 0 0.00
743 1033530965 ละลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
744 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
745 1033530972 พยุห์วิทยา 15 228 292 520 0.30
746 1034711097 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
747 1034711107 เอือดใหญ่พิทยา 0 0 0 0 0.00
748 1034711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
749 1034711109 โขงเจียมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
750 1034711120 นาส่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
751 1034711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
752 1034711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 0 0 0.00
753 1034711125 นาจะหลวย 0 0 0 0 0.00
754 1034711130 นาโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
755 1034711134 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
756 1034711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
757 1034711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0.00
758 1034711146 วารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
759 1034711147 วิจิตราพิทยา 0 0 0 0 0.00
760 1034711150 อ่างศิลา 0 0 0 0 0.00
761 1034711153 ตาลสุมพัฒนา 0 0 0 0 0.00
762 1034711155 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
763 1034711157 สำโรงวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
764 1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
765 1034711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
766 1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
767 1034711163 ทุ่งศรีอุดม 0 0 0 0 0.00
768 1034711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
769 1034711165 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0.00
770 1035430403 โพนงามพิทยาคาร 9 93 111 204 0.12
771 1035430411 ป่าติ้ววิทยา 0 0 0 0 0.00
772 1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
773 1035430415 ค้อวังวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
774 1035430419 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 87 114 201 0.11
775 1035430421 คำเตยวิทยา 0 0 0 0 0.00
776 1036100761 บ้านค่ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
777 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน 0 0 0 0 0.00
778 1036100772 คอนสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
779 1036100773 สามหมอวิทยา 6 89 188 277 0.16
780 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
781 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
782 1036100795 เทพสถิตวิทยา 0 0 0 0 0.00
783 1036100796 นายางกลักพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
784 1036100805 บ้านแท่นวิทยา 0 0 0 0 0.00
785 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
786 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
787 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา 0 0 0 0 0.00
788 1036100818 เจียงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
789 1037750263 คึมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
790 1037750270 อำนาจเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
791 1037750272 ชานุมานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
792 1037750276 พนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
793 1037750278 เสนางคนิคม 0 0 0 0 0.00
794 1037750283 ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
795 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 0 0 0 0 0.00
796 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
797 1038660543 บุ่งคล้านคร 0 0 0 0 0.00
798 1039760328 บ้านขามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
799 1039760332 กุดดินจี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
800 1039760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
801 1039760334 โนนสังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
802 1039760336 กุดดู่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
803 1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
804 1039760346 นาวังศึกษาวิช 0 0 0 0 0.00
805 1040051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 0 0 0 0.00
806 1040051107 ฝางวิทยายน 0 0 0 0 0.00
807 1040051117 จตุรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
808 1040051138 อุบลรัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
809 1040051147 บ้านลานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
810 1040051149 บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
811 1040051160 แวงน้อยศึกษา 0 0 0 0 0.00
812 1040051163 หนองสองห้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
813 1040051169 เวียงวงกตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
814 1040051177 ชนบทศึกษา 0 0 0 0 0.00
815 1040051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 0 0 0 0.00
816 1040051188 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
817 1040051189 บ้านแฮดศึกษา 0 0 0 0 0.00
818 1040051191 โนนศิลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
819 1041680827 โนนสูงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
820 1041680833 อุดรพัฒนาการ 18 209 217 426 0.24
821 1041680839 กุดจับประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
822 1041680846 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
823 1041680847 สีออศิลปศาสตร์ 9 137 134 271 0.15
824 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
825 1041680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
826 1041680860 ไชยวานวิทยา 0 0 0 0 0.00
827 1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
828 1041680882 สุมเส้าพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
829 1041680885 สร้างคอมวิทยา 0 0 0 0 0.00
830 1041680887 หนองแสงวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
831 1041680888 ยูงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
832 1041680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
833 1042520457 เลยอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
834 1042520460 นาด้วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
835 1042520465 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 0 0 0 0 0.00
836 1042520467 เชียงกลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
837 1042520469 ศรีสองรักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
838 1042520473 ภูเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
839 1042520474 ท่าลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
840 1042520483 ภูกระดึงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
841 1042520484 ภูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
842 1042520485 สันติวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
843 1042520489 หนองหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
844 1043660498 หนองคายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
845 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา 10 144 104 248 0.14
846 1043660515 เซิมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
847 1043660519 กุดบงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
848 1043660528 สังคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
849 1043660544 น้ำสวยวิทยา 0 0 0 0 0.00
850 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
851 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
852 1044410589 เขวาไร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
853 1044410595 โรงเรียนกันทรวิชัย 0 0 0 0 0.00
854 1044410626 นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
855 1044410630 มัธยมยางสีสุราช 0 0 0 0 0.00
856 1044410634 ชื่นชมพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
857 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0.00
858 1045450807 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 0.00
859 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
860 1045450829 โพนทองวิทยายน 0 0 0 0 0.00
861 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
862 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
863 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
864 1045450841 เสลภูมิ 0 0 0 0 0.00
865 1045450851 เมืองสรวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
866 1045450853 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
867 1045450855 อาจสามารถวิทยา 0 0 0 0 0.00
868 1045450859 เมยวดีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
869 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
870 1046030583 เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
871 1046030589 นามนพิทยาคม 15 176 229 405 0.23
872 1046030593 ดอนไทรงามพิทยาคม 9 129 113 242 0.14
873 1046030595 ธัญญาพัฒนวิทย์ 10 155 122 277 0.16
874 1046030598 กุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0.00
875 1046030604 เขาวงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
876 1046030615 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
877 1046030620 สหัสขันธ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
878 1046030623 คำม่วง 0 0 0 0 0.00
879 1046030625 ท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
880 1046030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
881 1046030639 ห้วยผึ้งพิทยา 0 0 0 0 0.00
882 1046030641 สามชัย 0 0 0 0 0.00
883 1046030642 บ้านนาคูพัฒนา 0 0 0 0 0.00
884 1047540627 ดงมะไฟวิทยา 0 0 0 0 0.00
885 1047540630 ท่าแร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
886 1047540632 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 12 106 141 247 0.14
887 1047540634 โพธิแสนวิทยา 20 301 335 636 0.36
888 1047540635 กุดบากพัฒนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
889 1047540640 ภูริทัตต์วิทยา 7 109 102 211 0.12
890 1047540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
891 1047540651 กุดเรือคำพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
892 1047540654 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
893 1047540657 ศึกษาประชาสามัคคี 15 200 199 399 0.23
894 1047540665 แวงพิทยาคม 29 262 280 542 0.31
895 1047540666 หนองหลวงศึกษา 21 304 340 644 0.37
896 1047540667 โคกสีวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
897 1047540668 บงเหนือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
898 1047540670 ส่องดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
899 1047540673 ด่านม่วงคำพิทยาคม 11 113 135 248 0.14
900 1047540675 โพนพิทยาคม 11 120 201 321 0.18
901 1047540676 คำเพิ่มพิทยา 0 0 0 0 0.00
902 1047540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 0 0 0 0.00
903 1048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม 15 137 148 285 0.16
904 1048190463 ปลาปากวิทยา 0 0 0 0 0.00
905 1048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0.00
906 1048190469 อุเทนพัฒนา 0 0 0 0 0.00
907 1048190471 พะทายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
908 1048190475 บ้านแพงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
909 1048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
910 1048190485 นาแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
911 1048190493 บ้านข่าพิทยาคม 9 94 108 202 0.11
912 1048190500 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 0 0 0 0 0.00
913 1048190502 นาทมวิทยา 0 0 0 0 0.00
914 1048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 9 144 111 255 0.15
915 1049730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
916 1049730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0 0 0.00
917 1049730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 9 126 98 224 0.13
918 1049730254 มุกดาวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
919 1049730255 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
920 1049730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
921 1049730264 ดอนตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
922 1049730267 ดงหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
923 1049730275 หนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
924 1050130986 หอพระ 0 0 0 0 0.00
925 1050130987 กาวิละวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
926 1050130992 แม่แจ่ม 0 0 0 0 0.00
927 1050130995 อรุโณทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
928 1050130998 แม่แตง 0 0 0 0 0.00
929 1050131004 สะเมิงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
930 1050131008 พร้าววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
931 1050131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0.00
932 1050131013 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
933 1050131014 ฮอดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
934 1050131015 ดอยเต่าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
935 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
936 1050131017 แม่ตื่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
937 1050131018 สารภีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
938 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
939 1050131020 ไชยปราการ 0 0 0 0 0.00
940 1050131021 บ้านกาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
941 1050131023 สองแคววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
942 1051510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0.00
943 1051510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
944 1052500516 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0.00
945 1052500522 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0.00
946 1052500526 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
947 1052500527 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0.00
948 1052500529 แจ้ห่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
949 1052500530 วังเหนือวิทยา 0 0 0 0 0.00
950 1053690322 ตรอนตรีสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
951 1053690323 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
952 1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
953 1053690325 ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0.00
954 1053690326 บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
955 1054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
956 1054390310 ลองวิทยา 0 0 0 0 0.00
957 1054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
958 1054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
959 1054390314 สองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
960 1054390316 วังชิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
961 1055250430 แม่จริม 15 203 222 425 0.24
962 1055250432 นาน้อย 0 0 0 0 0.00
963 1055250441 สา 0 0 0 0 0.00
964 1055250447 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 0 0 0 0 0.00
965 1055250452 บ่อเกลือ 0 0 0 0 0.00
966 1055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
967 1056320292 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
968 1056320294 จุนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
969 1056320298 ฝายกวางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
970 1056320299 เชียงม่วนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
971 1056320300 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
972 1056320303 ปงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
973 1056320304 ปงพัฒนาวิทยาคม 18 214 243 457 0.26
974 1056320306 แม่ใจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
975 1056320307 ภูซางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
976 1056320308 ดงเจนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
977 1056320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 24 174 142 316 0.18
978 1057120697 ห้วยสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
979 1057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 30 292 426 718 0.41
980 1057120705 เชียงของวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
981 1057120709 ปล้องวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
982 1057120723 แม่สรวยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
983 1057120724 วาวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
984 1057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
985 1057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
986 1057120727 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0.00
987 1057120730 เวียงแก่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
988 1057120733 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
989 1057120734 แม่ลาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
990 1057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20 220 256 476 0.27
991 1058420349 ขุนยวมวิทยา 0 0 0 0 0.00
992 1058420350 ปายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
993 1058420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 0 0 0 0.00
994 1058420355 สบเมยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
995 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0 0 0.00
996 1060220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 12 171 143 314 0.18
997 1060220628 โกรกพระ 15 210 208 418 0.24
998 1060220630 ทับกฤชพัฒนา 14 226 175 401 0.23
999 1060220632 วังบ่อวิทยา 9 148 141 289 0.16
1000 1060220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1001 1060220634 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1002 1060220636 เก้าเลี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
1003 1060220641 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1004 1060220643 ช่องแคพิทยาคม 11 122 110 232 0.13
1005 1060220646 ไพศาลีพิทยา 0 0 0 0 0.00
1006 1060220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 0 0 0 0.00
1007 1060220656 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 9 123 85 208 0.12
1008 1060220657 แม่วงก์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1009 1061700263 ทัพทันอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1010 1061700264 ตลุกดู่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1011 1061700277 ลานสักวิทยา 0 0 0 0 0.00
1012 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 0 0 0 0.00
1013 1062040434 คณฑีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1014 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1015 1062040436 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0.00
1016 1062040438 หนองกองพิทยาคม 13 178 184 362 0.21
1017 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
1018 1062040440 ไทรงามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1019 1062040442 คลองลานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1020 1062040446 โค้งไผ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
1021 1062040448 สลกบาตรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1022 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1023 1062040450 วังแขมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1024 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1025 1062040455 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0.00
1026 1062040458 ทุ่งทรายวิทยา 0 0 0 0 0.00
1027 1062040459 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 0.00
1028 1062040460 ระหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1029 1063160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0.00
1030 1063160246 สามเงาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1031 1063160248 แม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1032 1063160250 ท่าสองยางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1033 1063160254 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1034 1063160255 พบพระวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1035 1063160256 อุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1036 1064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1037 1064620366 คีรีมาศพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1038 1064620368 กงไกรลาศวิทยา 0 0 0 0 0.00
1039 1064620371 เมืองเชลียง 0 0 0 0 0.00
1040 1064620383 ศรีนคร 0 0 0 0 0.00
1041 1065360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
1042 1065360466 บ้านกร่างวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1043 1065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
1044 1065360479 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0.00
1045 1065360481 บางระกำวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
1046 1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1047 1065360485 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1048 1065360486 พรหมพิรามวิทยา 0 0 0 0 0.00
1049 1065360491 วังทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1050 1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1051 1066350379 วังทรายพูนวิทยา 12 137 131 268 0.15
1052 1066350383 วังสำโรงวังหว้า 12 197 144 341 0.19
1053 1066350386 วังตะกูราษฏร์อุทิศ 252 104 148 252 0.14
1054 1066350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1055 1066350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1056 1066350393 เนินปอรังนกชนูทิศ 12 157 126 283 0.16
1057 1066350394 หนองโสนพิทยาคม 18 277 259 536 0.30
1058 1067380588 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1059 1067380589 ดงขุยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1060 1067380605 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1061 1067380609 เพชรละครวิทยา 0 0 0 0 0.00
1062 1067380610 นาเฉลียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1063 1067380612 บึงสามพันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1064 1067380613 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1065 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1066 1070480361 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1067 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1068 1070480364 สวนผึ้งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1069 1070480366 ประสาทรัฐประชากิจ 0 0 0 0 0.00
1070 1070480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1071 1070480372 มัธยมวัดดอนตูม 0 0 0 0 0.00
1072 1070480373 บางแพปฐมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1073 1070480376 หนองโพวิทยา 0 0 0 0 0.00
1074 1070480377 ช่องพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1075 1070480379 ปากท่อพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1076 1070480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1077 1070480382 โสภณศิริราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1078 1070480383 บ้านคาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1079 1071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1080 1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1081 1071020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1082 1071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1083 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1084 1071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1085 1071020469 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1086 1071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1087 1071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1088 1071020475 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
1089 1071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1090 1071020477 ประชามงคล 0 0 0 0 0.00
1091 1072630449 สวนแตงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1092 1072630450 ตลิ่งชันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1093 1072630458 ด่านช้างวิทยา 0 0 0 0 0.00
1094 1072630466 สระกระโจมโสภณพิทยา 0 0 0 0 0.00
1095 1072630467 สองพี่น้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1096 1072630469 บ่อสุพรรณวิทยา 12 124 136 260 0.15
1097 1072630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 0 0 0 0 0.00
1098 1072630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 13 171 144 315 0.18
1099 1072630476 อู่ทองศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
1100 1072630478 ดอนคาวิทยา 20 271 349 620 0.35
1101 1072630479 หนองหญ้าไซวิทยา 0 0 0 0 0.00
1102 1073180260 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1103 1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1104 1073180268 ศาลาตึกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1105 1073180270 ภัทรญาณวิทยา 0 0 0 0 0.00
1106 1073180278 บางเลนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1107 1073180282 สามพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1108 1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 0 0 0 0 0.00
1109 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0 0 0 0 0.00
1110 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1111 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0 0 0.00
1112 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0 0 0.00
1113 1075580098 ท้ายหาด 0 0 0 0 0.00
1114 1075580101 อัมพวันวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1115 1076370253 เขาย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1116 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1117 1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0 0 0.00
1118 1076370259 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
1119 1076370262 ท่ายางวิทยา 0 0 0 0 0.00
1120 1076370269 แก่งกระจานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1121 1076370270 ป่าเด็งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1122 1077280244 ทับสะแกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1123 1077280251 เมืองปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1124 1077280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1125 1077280256 หัวหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1126 1080210777 เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1127 1080210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1128 1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1129 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1130 1080210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
1131 1080210792 เชียรใหญ่ 0 0 0 0 0.00
1132 1080210796 ชะอวด 0 0 0 0 0.00
1133 1080210797 ชะอวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1134 1080210806 ทุ่งสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1135 1080210808 ก้างปลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1136 1080210812 นาบอน 0 0 0 0 0.00
1137 1080210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1138 1080210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1139 1080210819 สตรีปากพนัง 0 0 0 0 0.00
1140 1080210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 0 0 0 0 0.00
1141 1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา 0 0 0 0 0.00
1142 1080210829 สิชลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1143 1080210831 ขนอมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1144 1080210833 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1145 1080210838 บางขันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1146 1080210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 0 0 0 0 0.00
1147 1080210848 ทางพูนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1148 1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1149 1081010242 คลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1150 1081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
1151 1081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0 0 0.00
1152 1081010248 ปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1153 1081010249 ลำทับประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1154 1082330175 สตรีพังงา 0 0 0 0 0.00
1155 1082330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1156 1082330184 ทับปุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1157 1082330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา 12 170 146 316 0.18
1158 1083400061 กะทู้วิทยา 0 0 0 0 0.00
1159 1084640541 สุราษฎร์พิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
1160 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1161 1084640546 กาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0.00
1162 1084640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1163 1084640552 เกาะสมุย 0 0 0 0 0.00
1164 1084640554 เกาะพะงันศึกษา 0 0 0 0 0.00
1165 1084640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1166 1084640558 ท่าชนะ 0 0 0 0 0.00
1167 1084640564 พนมศึกษา 0 0 0 0 0.00
1168 1084640568 พรุพีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1169 1084640571 บ้านนาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1170 1084640572 เคียนซาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1171 1084640576 คลองฉนวนวิทยา 12 155 168 323 0.18
1172 1084640578 บางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1173 1085460097 กะเปอร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1174 1085460098 กระบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1175 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1176 1086110293 ปะทิววิทยา 17 255 286 541 0.31
1177 1086110294 มาบอำมฤตวิทยา 0 0 0 0 0.00
1178 1086110300 เมืองหลังสวน 0 0 0 0 0.00
1179 1086110301 ละแมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1180 1086110302 พะโต๊ะวิทยา 0 0 0 0 0.00
1181 1086110308 ทุ่งตะโกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1182 1090550490 สทิงพระวิทยา 0 0 0 0 0.00
1183 1090550493 จะนะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1184 1090550498 เทพา 0 0 0 0 0.00
1185 1090550500 สะบ้าย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1186 1090550502 ระโนดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1187 1090550504 ระโนด 0 0 0 0 0.00
1188 1090550508 รัตภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1189 1090550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 0 0 0 0 0.00
1190 1090550523 ควนเนียงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1191 1090550526 สงขลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1192 1091560169 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 0 0 0 0 0.00
1193 1091560172 ท่าแพผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1194 1091560175 ละงูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1195 1091560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1196 1092140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 0 0 0 0 0.00
1197 1092140334 สภาราชินี 2 0 0 0 0 0.00
1198 1092140336 กันตังพิทยากร 0 0 0 0 0.00
1199 1092140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1200 1092140343 คันธพิทยาคาร 16 220 198 418 0.24
1201 1092140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1202 1092140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1203 1092140347 สามัคคีศึกษา 0 0 0 0 0.00
1204 1092140352 วังวิเศษ 0 0 0 0 0.00
1205 1092140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1206 1092140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 0 0 0 0 0.00
1207 1092140356 รัษฎา 0 0 0 0 0.00
1208 1092140357 หาดสำราญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1209 1093340262 พัทลุงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1210 1093340264 ประภัสสรรังสิต 19 279 255 534 0.30
1211 1093340267 กงหราพิชากร 0 0 0 0 0.00
1212 1093340269 เขาชัยสน 0 0 0 0 0.00
1213 1093340273 ควนขนุน 0 0 0 0 0.00
1214 1093340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1215 1093340280 ปากพะยูนพิทยาคาร 20 271 287 558 0.32
1216 1093340286 บางแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1217 1093340287 ป่าพะยอมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1218 1094300331 โพธิ์คีรีราชศึกษา 0 0 0 0 0.00
1219 1094300339 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 0 0 0 0 0.00
1220 1095440215 สตรียะลา 0 0 0 0 0.00
1221 1095440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0 0 0 0 0.00
1222 1095440219 เบตง 0 0 0 0 0.00
1223 1096240349 นราสิกขาลัย 0 0 0 0 0.00
1224 1096240354 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
1225 1096240355 ตันหยงมัส 0 0 0 0 0.00
1226 1096240356 รือเสาะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1227 1096240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1228 1096240363 มัธยมสุไหงปาดี 0 0 0 0 0.00
1229 1096240365 สวนพระยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1230 1010720041 วัดบวรนิเวศ 14 263 0 263 0.15
1231 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0.00
1232 1010720049 วัดน้อยนพคุณ 0 0 0 0 0.00
1233