โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2565

จำนวน 2,197
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012001 สตรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
2 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
3 10012008 โยธินบูรณะ 0 0 0 0 0.00
4 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
5 10012019 เทพศิรินทร์ 0 0 0 0 0.00
6 10012026 สามเสนวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
7 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
8 10012030 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
9 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
10 10012039 ศรีอยุธยา 0 0 0 0 0.00
11 10012043 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
12 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 0 0 0 0 0.00
13 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
14 10022009 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
15 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
16 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 0 0 0 0.00
17 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
18 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
19 10022017 หอวัง 0 0 0 0 0.00
20 10022018 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
21 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
22 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
23 10022025 สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
24 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
25 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
26 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
27 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
28 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0 0 0.00
29 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
30 10032001 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
31 10032002 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
32 10032009 โพธิสารพิทยากร 0 0 0 0 0.00
33 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
34 10032027 มัธยมวัดหนองแขม 0 0 0 0 0.00
35 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
36 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 0 0 0 0.00
37 10032038 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
38 10032040 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
39 10032041 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
40 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
41 11012001 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
42 11012002 สตรีสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
43 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
44 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
45 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
46 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
47 11022001 บางบ่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
48 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
49 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
50 11022006 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
51 11022007 ราชวินิตบางแก้ว 0 0 0 0 0.00
52 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
53 12012003 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
54 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
55 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
56 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
57 12022004 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
58 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
59 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
60 13012001 ปทุมวิไล 0 0 0 0 0.00
61 13012002 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
62 13012004 หอวัง ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
63 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0 0 0 0 0.00
64 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
65 13022001 ธัญรัตน์ 0 0 0 0 0.00
66 13022003 ธัญบุรี 0 0 0 0 0.00
67 14012001 อยุธยาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
68 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
69 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
70 15012010 สตรีอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
71 16012002 พิบูลวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
72 16012006 พระนารายณ์ 0 0 0 0 0.00
73 16022002 ชัยบาดาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
74 17012007 สิงห์บุรี 0 0 0 0 0.00
75 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
76 19012004 สระบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
77 19012009 เสาไห้ 0 0 0 0 0.00
78 19022001 แก่งคอย 0 0 0 0 0.00
79 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) 0 0 0 0 0.00
80 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 0 0 0 0 0.00
81 20012002 ชลราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
82 20012003 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
83 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
84 20022003 พนัสพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
85 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
86 20032004 ศรีราชา 0 0 0 0 0.00
87 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
88 20032012 สิงห์สมุทร 0 0 0 0 0.00
89 21012001 วัดป่าประดู่ 0 0 0 0 0.00
90 21012003 ระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
91 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
92 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 0 0 0 0 0.00
93 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0.00
94 22012003 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
95 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0 0 0.00
96 24012002 ดัดดรุณี 0 0 0 0 0.00
97 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
98 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0.00
99 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
100 26012002 นครนายกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
101 27012003 สระแก้ว 0 0 0 0 0.00
102 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
103 30012002 สุรนารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
104 30012003 บุญวัฒนา 0 0 0 0 0.00
105 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 0 0 0 0 0.00
106 30012014 โนนสูงศรีธานี 0 0 0 0 0.00
107 30022006 โชคชัยสามัคคี 0 0 0 0 0.00
108 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 0 0 0 0 0.00
109 30042012 ปากช่อง 0 0 0 0 0.00
110 30072004 พิมายวิทยา 0 0 0 0 0.00
111 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
112 31012011 ลำปลายมาศ 0 0 0 0 0.00
113 31022001 กระสังพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
114 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
115 31032001 นางรอง 0 0 0 0 0.00
116 31032010 หนองกี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
117 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
118 31042005 พุทไธสง 0 0 0 0 0.00
119 32012001 สุรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
120 32012002 สิรินธร 0 0 0 0 0.00
121 32032001 ประสาทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
122 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
123 33012002 สตรีสิริเกศ 0 0 0 0 0.00
124 33012013 กันทรารมณ์ 0 0 0 0 0.00
125 33032002 ขุขันธ์ 0 0 0 0 0.00
126 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
127 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0.00
128 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
129 34012003 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
130 34022001 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
131 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
132 34052001 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
133 35012001 ยโสธรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
134 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 0 0 0 0.00
135 36012002 สตรีชัยภูมิ 0 0 0 0 0.00
136 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 0 0 0 0 0.00
137 36022006 ภูเขียว 0 0 0 0 0.00
138 36022014 แก้งคร้อวิทยา 0 0 0 0 0.00
139 37012001 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
140 39012001 หนองบัวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
141 40012001 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
142 40012002 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
143 40012003 แก่นนครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
144 40022001 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
145 40042001 น้ำพองศึกษา 0 0 0 0 0.00
146 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
147 40052001 หนองเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
148 40052004 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
149 41012001 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
150 41012002 สตรีราชินูทิศ 0 0 0 0 0.00
151 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
152 41032001 หนองหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
153 41032008 บ้านดุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
154 42012001 เลยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
155 42022002 ศรีสงครามวิทยา 0 0 0 0 0.00
156 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
157 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 0 0 0 0 0.00
158 43032001 บึงกาฬ 0 0 0 0 0.00
159 44012001 สารคามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
160 44012002 ผดุงนารี 0 0 0 0 0.00
161 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
162 44022015 วาปีปทุม 0 0 0 0 0.00
163 45012005 สตรีศึกษา 0 0 0 0 0.00
164 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
165 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0 0 0.00
166 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
167 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
168 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
169 46012005 อนุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
170 46032015 สมเด็จพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
171 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
172 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
173 47022021 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
174 47032001 มัธยมวานรนิวาส 0 0 0 0 0.00
175 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
176 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 0 0 0 0 0.00
177 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0.00
178 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
179 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
180 52012008 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
181 53012001 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
182 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0.00
183 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
184 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0.00
185 55012002 สตรีศรีน่าน 0 0 0 0 0.00
186 56012001 พะเยาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
187 56022004 เชียงคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
188 57012001 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
189 57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
190 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0 0 0.00
191 60012001 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
192 60012002 สตรีนครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
193 60032003 ตาคลีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
194 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
195 63012001 ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
196 63022004 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
197 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
198 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 0 0 0 0 0.00
199 66012001 พิจิตรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
200 67012002 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
201 67022001 หล่มสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
202 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0 0 0 0 0.00
203 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
204 70022002 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
205 70022014 รัตนราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
206 71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
207 71012007 กาญจนานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
208 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
209 72012003 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
210 72022010 อู่ทอง 0 0 0 0 0.00
211 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 0 0 0 0 0.00
212 73012001 พระปฐมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
213 73012002 ราชินีบูรณะ 0 0 0 0 0.00
214 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
215 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0 0 0 0 0.00
216 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
217 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 0 0 0 0 0.00
218 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
219 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
220 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
221 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
222 80012001 เบญจมราชูทิศ 0 0 0 0 0.00
223 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
224 80022006 ทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
225 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0 0 0.00
226 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
227 83012002 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
228 84012002 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
229 84012003 สุราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
230 86012001 ศรียาภัย 0 0 0 0 0.00
231 86012002 สอาดเผดิมวิทยา 0 0 0 0 0.00
232 86022001 สวนศรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
233 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
234 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0.00
235 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
236 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 0 0 0 0 0.00
237 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
238 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
239 92012001 วิเชียรมาตุ 0 0 0 0 0.00
240 92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง 0 0 0 0 0.00
241 93012001 พัทลุง 0 0 0 0 0.00
242 93012006 สตรีพัทลุง 0 0 0 0 0.00
243 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
244 10012010 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
245 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
246 10012013 ราชวินิต มัธยม 0 0 0 0 0.00
247 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
248 10012023 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
249 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
250 10012037 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
251 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
252 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
253 10022002 บางกะปิ 0 0 0 0 0.00
254 10022005 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
255 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
256 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0 0 0.00
257 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
258 10022019 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
259 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0.00
260 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
261 10022026 ราชวินิตบางเขน 0 0 0 0 0.00
262 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
263 10022029 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
264 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
265 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
266 10032004 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
267 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
268 10032014 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
269 10032022 วัดนวลนรดิศ 0 0 0 0 0.00
270 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
271 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
272 10032032 ปัญญาวรคุณ 0 0 0 0 0.00
273 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 0 0 0 0 0.00
274 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
275 10032036 วัดพุทธบูชา 0 0 0 0 0.00
276 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0.00
277 10032042 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
278 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 0 0 0 0 0.00
279 11012008 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
280 11012011 วิสุทธิกษัตรี 0 0 0 0 0.00
281 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 0 0 0 0.00
282 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
283 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
284 12012002 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
285 12012008 รัตนาธิเบศร์ 0 0 0 0 0.00
286 12022003 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
287 12022010 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
288 12022011 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
289 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
290 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0 0 0.00
291 13022002 สายปัญญารังสิต 0 0 0 0 0.00
292 13022004 หนองเสือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
293 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
294 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
295 14012003 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
296 14012005 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 0 0 0 0 0.00
297 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
298 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
299 16012001 โคกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0.00
300 16012012 บ้านหมี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
301 18012010 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
302 18012013 หันคาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
303 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0 0 0 0 0.00
304 19012011 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 0 0 0 0 0.00
305 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 0 0 0 0 0.00
306 19022008 มวกเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0.00
307 20012004 แสนสุข 0 0 0 0 0.00
308 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
309 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
310 20022002 พานทอง 0 0 0 0 0.00
311 20032001 บางละมุง 0 0 0 0 0.00
312 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
313 20032010 สัตหีบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
314 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
315 21012010 บ้านค่าย 0 0 0 0 0.00
316 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
317 21012012 นิคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
318 21022002 วังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
319 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
320 22012004 เบญจมานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
321 22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0.00
322 23012001 ตราษตระการคุณ 0 0 0 0 0.00
323 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ 0 0 0 0 0.00
324 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 0 0 0 0 0.00
325 25012002 ปราจีนกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
326 25012008 กบินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
327 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 0 0 0 0 0.00
328 26012010 องครักษ์ 0 0 0 0 0.00
329 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
330 27022002 อรัญประเทศ 0 0 0 0 0.00
331 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0 0 0 0 0.00
332 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
333 30022001 จักราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
334 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
335 30032009 เสิงสาง 0 0 0 0 0.00
336 30052001 มัธยมด่านขุนทด 0 0 0 0 0.00
337 30062001 เมืองคง 0 0 0 0 0.00
338 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
339 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
340 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
341 31042011 สตึก 0 0 0 0 0.00
342 32012012 วีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0.00
343 32012020 จอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
344 32012024 ศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0.00
345 32012034 สุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0.00
346 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0.00
347 32022012 รัตนบุรี 0 0 0 0 0.00
348 32032012 สังขะ 0 0 0 0 0.00
349 32032019 บัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0.00
350 33022005 กำแพง 0 0 0 0 0.00
351 33032001 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 0.00
352 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
353 34022002 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
354 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
355 34052009 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
356 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
357 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
358 35022001 เลิงนกทา 0 0 0 0 0.00
359 35022003 กุดชุมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
360 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 0 0 0 0 0.00
361 36022021 คอนสารวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
362 37012003 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
363 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
364 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
365 40012007 นครขอนแก่น 0 0 0 0 0.00
366 40012016 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
367 40022007 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
368 40032002 พล 0 0 0 0 0.00
369 40052017 ภูเวียงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
370 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
371 41012020 เพ็ญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
372 41022001 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
373 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
374 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 0 0 0 0 0.00
375 41042003 น้ำโสมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
376 42012006 เชียงคาน 0 0 0 0 0.00
377 43012008 ท่าบ่อ 0 0 0 0 0.00
378 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
379 43022012 ปากคาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
380 43032005 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
381 43032008 เซกา 0 0 0 0 0.00
382 43032016 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 0.00
383 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
384 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
385 44022001 บรบือ 0 0 0 0 0.00
386 44022008 บรบือวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
387 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
388 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
389 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
390 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
391 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
392 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
393 46012004 กมลาไสย 0 0 0 0 0.00
394 46012014 ร่องคำ 0 0 0 0 0.00
395 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
396 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
397 47022001 พังโคนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
398 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0.00
399 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
400 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 0 0 0 0 0.00
401 48012001 ปิยะมหาราชาลัย 0 0 0 0 0.00
402 48012003 นครพนมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
403 48012014 ธาตุพนม 0 0 0 0 0.00
404 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
405 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
406 48022009 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
407 49012001 มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
408 50012010 สันกำแพง 0 0 0 0 0.00
409 50022004 แม่ริมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
410 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 0 0 0 0.00
411 50022009 สันทรายวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
412 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
413 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
414 50052001 จอมทอง 0 0 0 0 0.00
415 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
416 53012011 พิชัย 0 0 0 0 0.00
417 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 0 0 0 0.00
418 55022001 ปัว 0 0 0 0 0.00
419 57022001 พานพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
420 57032003 แม่จันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
421 57042004 เทิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
422 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
423 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 0 0 0 0 0.00
424 60012012 ชุมแสงชนูทิศ 0 0 0 0 0.00
425 60022006 ลาดยาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
426 60032001 หนองบัว 0 0 0 0 0.00
427 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
428 61012003 หนองฉางวิทยา 0 0 0 0 0.00
429 61012004 อุทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
430 61012013 บ้านไร่วิทยา 0 0 0 0 0.00
431 62012004 วัชรวิทยา 0 0 0 0 0.00
432 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
433 62022004 ขาณุวิทยา 0 0 0 0 0.00
434 63012002 ผดุงปัญญา 0 0 0 0 0.00
435 64012001 สุโขทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
436 64012011 อุดมดรุณี 0 0 0 0 0.00
437 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
438 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 0 0 0 0.00
439 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
440 65012003 จ่านกร้อง 0 0 0 0 0.00
441 65012009 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0.00
442 66012005 สระหลวงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
443 66022001 ตะพานหิน 0 0 0 0 0.00
444 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
445 67012001 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
446 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
447 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
448 67032010 หนองไผ่ 0 0 0 0 0.00
449 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 0 0 0.00
450 70022001 สายธรรมจันทร์ 0 0 0 0 0.00
451 71012002 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
452 71012008 เทพมงคลรังษี 0 0 0 0 0.00
453 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
454 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 0 0 0 0 0.00
455 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0.00
456 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 0 0 0 0 0.00
457 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0 0 0 0 0.00
458 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
459 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม 0 0 0 0 0.00
460 73012004 ศรีวิชัยวิทยา 0 0 0 0 0.00
461 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 60 1,332 865 2,197 100.00
462 73012009 กำแพงแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
463 73012012 คงทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
464 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0 0 0 0 0.00
465 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0 0 0 0 0.00
466 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
467 75012001 ศรัทธาสมุทร 0 0 0 0 0.00
468 75012002 ถาวรานุกูล 0 0 0 0 0.00
469 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0 0 0.00
470 76012005 คงคาราม 0 0 0 0 0.00
471 76022009 บ้านลาดวิทยา 0 0 0 0 0.00
472 77012001 ประจวบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
473 77012006 บางสะพานวิทยา 0 0 0 0 0.00
474 77022007 หัวหิน 0 0 0 0 0.00
475 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
476 80012005 โยธินบำรุง 0 0 0 0 0.00
477 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
478 80022007 สตรีทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
479 80032012 ปากพนัง 0 0 0 0 0.00
480 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
481 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
482 81012005 พนมเบญจา 0 0 0 0 0.00
483 81012006 อ่าวลึกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
484 81012008 เมืองกระบี่ 0 0 0 0 0.00
485 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
486 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 0 0 0 0 0.00
487 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
488 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
489 83012005 เมืองถลาง 0 0 0 0 0.00
490 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 0 0 0 0 0.00
491 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 0 0 0 0 0.00
492 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
493 84022003 ไชยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
494 84022013 พุนพินพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
495 84032002 บ้านนาสาร 0 0 0 0 0.00
496 84032005 เวียงสระ 0 0 0 0 0.00
497 84032006 พระแสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
498 85012001 พิชัยรัตนาคาร 0 0 0 0 0.00
499 85012002 สตรีระนอง 0 0 0 0 0.00
500 86022007 สวีวิทยา 0 0 0 0 0.00
501 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0 0 0 0 0.00
502 90032003 นาทวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
503 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
504 91012004 กำแพงวิทยา 0 0 0 0 0.00
505 91012007 สตูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
506 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
507 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
508 92022004 ห้วยยอด 0 0 0 0 0.00
509 93012012 ตะโหมด 0 0 0 0 0.00
510 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0.00
511 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล 0 0 0 0 0.00
512 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0.00
513 96012001 นราธิวาส 0 0 0 0 0.00
514 96022005 สุไหงโกลก 0 0 0 0 0.00
515 10012005 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0.00
516 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 0 0 0 0 0.00
517 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
518 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
519 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
520 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
521 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0.00
522 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0 0 0.00
523 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
524 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
525 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
526 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0 0 0.00
527 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0 0 0.00
528 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
529 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
530 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 0 0 0 0 0.00
531 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0 0 0.00
532 10032012 มหรรณพาราม 0 0 0 0 0.00
533 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
534 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 0 0 0 0.00
535 10032017 มัธยมวัดนายโรง 0 0 0 0 0.00
536 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
537 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
538 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
539 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
540 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
541 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
542 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
543 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
544 12022005 ราษฏร์นิยม 0 0 0 0 0.00
545 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
546 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
547 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 0 0 0 0 0.00
548 13012008 บัวแก้วเกษร 0 0 0 0 0.00
549 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
550 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
551 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
552 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
553 14012007 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 0 0 0 0.00
554 14012009 บางปะหัน 0 0 0 0 0.00
555 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 0 0 0 0 0.00
556 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
557 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 0 0 0 0.00
558 14012013 อุทัย 0 0 0 0 0.00
559 14022001 บางไทรวิทยา 0 0 0 0 0.00
560 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 0 0 0 0.00
561 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
562 14022013 บางซ้ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
563 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 0 0 0 0 0.00
564 15012002 แสวงหาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
565 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 0 0 0 0 0.00
566 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0 0 0 0 0.00
567 15012014 สามโก้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
568 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
569 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 0 0 0 0 0.00
570 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
571 16022001 พัฒนานิคม 0 0 0 0 0.00
572 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
573 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
574 16022009 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
575 16022011 ลำสนธิวิทยา 0 0 0 0 0.00
576 16022012 หนองม่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
577 17012003 บางระจันวิทยา 0 0 0 0 0.00
578 17012006 อินทร์บุรี 0 0 0 0 0.00
579 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
580 18012006 วัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
581 18012007 สรรพยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
582 19012001 สุธีวิทยา 0 0 0 0 0.00
583 19012007 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
584 19012008 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 0.00
585 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
586 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
587 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
588 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 0 0 0 0 0.00
589 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 0 0 0 0 0.00
590 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
591 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
592 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 0 0 0 0 0.00
593 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
594 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
595 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 0 0 0 0 0.00
596 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 0 0 0 0 0.00
597 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
598 21022006 สุนทรภู่พิทยา 0 0 0 0 0.00
599 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
600 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
601 22012010 นายายอามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
602 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
603 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
604 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
605 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" 0 0 0 0 0.00
606 22022009 สอยดาววิทยา 0 0 0 0 0.00
607 22022010 ทุ่งขนานวิทยา 0 0 0 0 0.00
608 22022011 คิชฌกูฏวิทยา 0 0 0 0 0.00
609 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
610 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
611 23012010 เขาสมิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
612 23012013 บ่อไร่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
613 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
614 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
615 24012015 บางปะกง 0 0 0 0 0.00
616 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 0 0 0 0 0.00
617 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
618 24022007 สนามชัยเขต 0 0 0 0 0.00
619 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
620 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
621 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
622 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
623 25012018 ชิตใจชื่น 0 0 0 0 0.00
624 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
625 25012024 ศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0.00
626 25012026 ศรีมโหสถ 0 0 0 0 0.00
627 26012003 นวมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
628 26012004 ปิยชาติพัฒนา 0 0 0 0 0.00
629 27012001 คลองหาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
630 27012007 ท่าเกษมพิทยา 0 0 0 0 0.00
631 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
632 27022003 ทัพราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
633 27022008 ตาพระยา 0 0 0 0 0.00
634 27022009 ทัพพระยาพิทยา 0 0 0 0 0.00
635 30012004 มหิศราธิบดี 0 0 0 0 0.00
636 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
637 30012011 บุญวัฒนา 2 0 0 0 0 0.00
638 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 0 0 0 0.00
639 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
640 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
641 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
642 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 0 0 0 0 0.00
643 30052010 ขามสะแกแสง 0 0 0 0 0.00
644 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 0 0 0 0 0.00
645 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
646 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
647 30062013 สีดาวิทยา 0 0 0 0 0.00
648 30072006 นิคมพิมายศึกษา 0 0 0 0 0.00
649 30072007 ชุมพวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
650 30072010 ภู่วิทยา 0 0 0 0 0.00
651 31012002 ภัทรบพิตร 0 0 0 0 0.00
652 31012004 พระครูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
653 31012010 ธารทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
654 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
655 31022007 ไพศาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
656 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
657 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
658 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
659 31032002 สิงหวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
660 31032003 นางรองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
661 31032016 ไทยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
662 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
663 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
664 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
665 31042001 คูเมืองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
666 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
667 31042006 เมืองแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
668 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
669 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
670 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
671 31042015 แคนดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
672 32012003 สวายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
673 32012004 นาดีวิทยา 0 0 0 0 0.00
674 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
675 32012026 ห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0.00
676 32012030 หนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
677 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
678 32012038 สินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
679 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
680 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
681 32022020 สนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
682 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0.00
683 32032003 ตานีวิทยา 0 0 0 0 0.00
684 32032008 กาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
685 32032009 แนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
686 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0.00
687 32032013 กระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0.00
688 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
689 32032021 พนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 0.00
690 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
691 33012022 โนนค้อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
692 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
693 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 0 0 0 0.00
694 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 0 0 0 0 0.00
695 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
696 33032016 ละลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
697 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
698 33042008 บึงมะลูวิทยา 0 0 0 0 0.00
699 33042012 กระแชงวิทยา 0 0 0 0 0.00
700 33042018 ศรีรัตนวิทยา 0 0 0 0 0.00
701 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
702 34012005 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
703 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0.00
704 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
705 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
706 34022006 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
707 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
708 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
709 34022013 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0.00
710 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
711 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
712 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 0 0 0 0 0.00
713 34032007 อ่างศิลา 0 0 0 0 0.00
714 34032010 ตาลสุมพัฒนา 0 0 0 0 0.00
715 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
716 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
717 34042002 สำโรงวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
718 34042007 วารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
719 34042008 วิจิตราพิทยา 0 0 0 0 0.00
720 34052002 นาจะหลวย 0 0 0 0 0.00
721 34052003 นาส่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
722 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
723 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 0 0 0.00
724 34052012 นาโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
725 34052014 ทุ่งศรีอุดม 0 0 0 0 0.00
726 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
727 35012014 ค้อวังวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
728 35022002 ทรายมูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
729 35022004 ป่าติ้ววิทยา 0 0 0 0 0.00
730 35022015 คำเตยวิทยา 0 0 0 0 0.00
731 36012005 บ้านค่ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
732 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 0 0 0 0 0.00
733 36012016 คอนสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
734 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
735 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 0 0 0 0 0.00
736 36012024 เจียงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
737 36022013 บ้านแท่นวิทยา 0 0 0 0 0.00
738 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
739 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
740 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
741 36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
742 36032012 เทพสถิตวิทยา 0 0 0 0 0.00
743 36032013 นายางกลักพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
744 37012002 ชานุมานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
745 37012005 คึมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
746 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
747 37012015 พนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
748 37012017 เสนางคนิคม 0 0 0 0 0.00
749 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
750 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
751 39012002 บ้านขามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
752 39012005 โนนสังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
753 39012007 กุดดู่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
754 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
755 39022002 นาวังศึกษาวิช 0 0 0 0 0.00
756 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
757 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
758 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 0 0 0 0.00
759 40012019 ฝางวิทยายน 0 0 0 0 0.00
760 40022002 บ้านลานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
761 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
762 40022013 ชนบทศึกษา 0 0 0 0 0.00
763 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 0 0 0 0.00
764 40022018 บ้านแฮดศึกษา 0 0 0 0 0.00
765 40032009 แวงน้อยศึกษา 0 0 0 0 0.00
766 40032012 หนองสองห้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
767 40032016 โนนศิลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
768 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
769 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
770 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
771 40052022 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
772 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
773 41012012 อุดรพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
774 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
775 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
776 41012024 สร้างคอมวิทยา 0 0 0 0 0.00
777 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
778 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
779 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
780 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
781 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
782 41032003 ไชยวานวิทยา 0 0 0 0 0.00
783 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
784 41042001 กุดจับประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
785 41042011 ยูงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
786 42012002 เลยอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
787 42012005 นาด้วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
788 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 0 0 0 0 0.00
789 42012011 เชียงกลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
790 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
791 42012017 ภูเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
792 42012018 ท่าลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
793 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
794 42022005 ภูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
795 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
796 42022016 หนองหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
797 43012005 หนองคายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
798 43012017 สังคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
799 43012019 น้ำสวยวิทยา 0 0 0 0 0.00
800 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
801 43022002 เซิมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
802 43022006 กุดบงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
803 43022009 ศรีชมภูวิทยา 0 0 0 0 0.00
804 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
805 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
806 43032018 บุ่งคล้านคร 0 0 0 0 0.00
807 44012010 เขวาไร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
808 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย 0 0 0 0 0.00
809 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
810 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
811 44022027 มัธยมยางสีสุราช 0 0 0 0 0.00
812 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
813 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0.00
814 45012009 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 0.00
815 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
816 45022017 เมืองสรวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
817 45022019 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
818 45022021 อาจสามารถวิทยา 0 0 0 0 0.00
819 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
820 45032004 เมยวดีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
821 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
822 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
823 45032009 โพนทองวิทยายน 0 0 0 0 0.00
824 45032013 เสลภูมิ 0 0 0 0 0.00
825 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
826 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
827 46012018 สามชัย 0 0 0 0 0.00
828 46012019 ดอนจานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
829 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
830 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
831 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
832 46032002 เขาวงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
833 46032004 กุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0.00
834 46032013 คำม่วง 0 0 0 0 0.00
835 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 0 0 0 0 0.00
836 46032024 บ้านนาคูพัฒนา 0 0 0 0 0.00
837 47012002 ดงมะไฟวิทยา 0 0 0 0 0.00
838 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
839 47012009 โพธิแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
840 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
841 47012011 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
842 47012014 คำเพิ่มพิทยา 0 0 0 0 0.00
843 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 0 0 0 0.00
844 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
845 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 0 0 0 0 0.00
846 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 0 0 0 0 0.00
847 47022013 ธรรมบวรวิทยา 0 0 0 0 0.00
848 47022017 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
849 47022018 หนองหลวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
850 47022022 ส่องดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
851 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
852 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
853 47032013 โพนงามศึกษา 0 0 0 0 0.00
854 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 0 0 0 0 0.00
855 48012008 ปลาปากวิทยา 0 0 0 0 0.00
856 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0.00
857 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
858 48012022 นาแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
859 48022001 อุเทนพัฒนา 0 0 0 0 0.00
860 48022003 พะทายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
861 48022007 บ้านแพงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
862 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0.00
863 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 0 0 0 0 0.00
864 48022021 นาทมวิทยา 0 0 0 0 0.00
865 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
866 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0 0 0.00
867 49012008 มุกดาวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
868 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
869 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
870 49012017 ดอนตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
871 49012020 ดงหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
872 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
873 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
874 50012003 หอพระ 0 0 0 0 0.00
875 50012004 กาวิละวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
876 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
877 50022001 แม่แตง 0 0 0 0 0.00
878 50022007 สะเมิงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
879 50022008 พร้าววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
880 50032001 เชียงดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
881 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
882 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
883 50032008 ไชยปราการ 0 0 0 0 0.00
884 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 0 0 0 0.00
885 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
886 50042004 สารภีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
887 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
888 50042006 สองแคววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
889 50052002 แม่แจ่ม 0 0 0 0 0.00
890 50052004 ฮอดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
891 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
892 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
893 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
894 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0.00
895 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
896 52012007 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0.00
897 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0.00
898 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0.00
899 52022002 สบปราบพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
900 52022004 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
901 52022010 เถินวิทยา 0 0 0 0 0.00
902 52032002 วังเหนือวิทยา 0 0 0 0 0.00
903 52032006 แจ้ห่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
904 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
905 53012003 ตรอนตรีสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
906 53022001 ฟากท่าวิทยา 0 0 0 0 0.00
907 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
908 53022003 บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
909 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
910 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
911 54012010 สองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
912 54022001 ลองวิทยา 0 0 0 0 0.00
913 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
914 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
915 54022005 วังชิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
916 55012008 นาน้อย 0 0 0 0 0.00
917 55012009 สา 0 0 0 0 0.00
918 55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
919 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
920 55022010 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 0 0 0 0 0.00
921 55022012 บ่อเกลือ 0 0 0 0 0.00
922 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
923 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
924 56012007 แม่ใจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
925 56012008 ดงเจนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
926 56022001 จุนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
927 56022005 ฝายกวางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
928 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
929 56022007 ปงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
930 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
931 56022010 ภูซางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
932 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
933 57012004 ห้วยสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
934 57012007 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 0 0 0 0.00
935 57022007 แม่สรวยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
936 57022008 วาวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
937 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
938 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
939 57022011 แม่ลาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
940 57032004 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
941 57032008 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
942 57042001 เชียงของวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
943 57042005 ปล้องวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
944 57042006 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0.00
945 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
946 58012003 ขุนยวมวิทยา 0 0 0 0 0.00
947 58012004 ปายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
948 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 0 0 0 0.00
949 58022002 สบเมยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
950 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0 0 0.00
951 60012005 พระบางวิทยา 0 0 0 0 0.00
952 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
953 60012015 พยุหะพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
954 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
955 60022002 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
956 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
957 60022007 แม่วงก์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
958 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
959 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
960 60032011 ไพศาลีพิทยา 0 0 0 0 0.00
961 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 0 0 0 0.00
962 61012001 ทัพทันอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
963 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
964 61012018 ลานสักวิทยา 0 0 0 0 0.00
965 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
966 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 0 0 0 0.00
967 62012005 คณฑีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
968 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
969 62012007 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0.00
970 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
971 62012011 ไทรงามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
972 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
973 62012016 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0.00
974 62022001 คลองลานวิทยา 0 0 0 0 0.00
975 62022005 โค้งไผ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
976 62022007 สลกบาตรวิทยา 0 0 0 0 0.00
977 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
978 62022009 วังแขมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
979 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 0 0 0 0 0.00
980 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 0.00
981 62022013 ระหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
982 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0.00
983 63012010 สามเงาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
984 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
985 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
986 63022007 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
987 63022008 พบพระวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
988 63022009 อุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
989 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา 0 0 0 0 0.00
990 64012003 คีรีมาศพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
991 64012004 กงไกรลาศวิทยา 0 0 0 0 0.00
992 64022001 เมืองเชลียง 0 0 0 0 0.00
993 64022013 ศรีนคร 0 0 0 0 0.00
994 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
995 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
996 65012011 บางระกำวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
997 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
998 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
999 65022003 วังทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1000 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1001 65032001 นครไทย 0 0 0 0 0.00
1002 65032010 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0.00
1003 65032012 พรหมพิรามวิทยา 0 0 0 0 0.00
1004 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1005 66012013 หนองโสนพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1006 66012014 สากเหล็กวิทยา 0 0 0 0 0.00
1007 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1008 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา 0 0 0 0 0.00
1009 67012010 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1010 67012011 ดงขุยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1011 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1012 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1013 67032011 เพชรละครวิทยา 0 0 0 0 0.00
1014 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1015 67032014 บึงสามพันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1016 67032015 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1017 70012001 สวนผึ้งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1018 70012002 ปากท่อพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1019 70012005 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1020 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1021 70012010 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1022 70012011 โสภณศิริราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1023 70012012 บ้านคาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1024 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ 0 0 0 0 0.00
1025 70022006 หนองโพวิทยา 0 0 0 0 0.00
1026 70022008 ช่องพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1027 70022010 มัธยมวัดดอนตูม 0 0 0 0 0.00
1028 70022012 บางแพปฐมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1029 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1030 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1031 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1032 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1033 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1034 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1035 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1036 71022011 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
1037 71022013 ประชามงคล 0 0 0 0 0.00
1038 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1039 71032003 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1040 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1041 72012001 ตลิ่งชันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1042 72012008 ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 0 0 0 0 0.00
1043 72012010 สวนแตงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1044 72022002 สองพี่น้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1045 72022003 อู่ทองศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
1046 72022005 ดอนคาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1047 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 0 0 0 0 0.00
1048 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา 0 0 0 0 0.00
1049 72022011 บางลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
1050 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา 0 0 0 0 0.00
1051 72032010 ด่านช้างวิทยา 0 0 0 0 0.00
1052 73012003 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1053 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1054 73012011 ศาลาตึกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1055 73022002 ภัทรญาณวิทยา 0 0 0 0 0.00
1056 73022008 บางเลนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1057 73022012 สามพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1058 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 0 0 0 0 0.00
1059 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0 0 0 0 0.00
1060 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1061 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0 0 0.00
1062 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0 0 0.00
1063 75012003 ท้ายหาด 0 0 0 0 0.00
1064 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1065 76012008 เขาย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1066 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1067 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
1068 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0 0 0.00
1069 76022008 ท่ายางวิทยา 0 0 0 0 0.00
1070 76022010 แก่งกระจานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1071 76022011 ป่าเด็งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1072 77012004 ทับสะแกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1073 77022001 กุยบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1074 77022003 เมืองปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1075 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1076 77022008 หัวหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1077 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1078 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1079 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1080 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 0 0 0 0 0.00
1081 80012014 ทางพูนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1082 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1083 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
1084 80022008 ทุ่งสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1085 80022010 ก้างปลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1086 80022015 นาบอน 0 0 0 0 0.00
1087 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1088 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1089 80022021 บางขันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1090 80032001 เชียรใหญ่ 0 0 0 0 0.00
1091 80032005 ชะอวด 0 0 0 0 0.00
1092 80032006 ชะอวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1093 80032015 สตรีปากพนัง 0 0 0 0 0.00
1094 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 0 0 0 0 0.00
1095 80032021 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1096 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1097 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา 0 0 0 0 0.00
1098 80042008 สิชลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1099 80042010 ขนอมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1100 81012002 คลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1101 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
1102 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0 0 0.00
1103 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1104 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1105 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1106 82012008 สตรีพังงา 0 0 0 0 0.00
1107 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1108 82012011 ทับปุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1109 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 0 0 0 0 0.00
1110 83012004 กะทู้วิทยา 0 0 0 0 0.00
1111 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
1112 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1113 84012010 กาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0.00
1114 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1115 84012016 เกาะสมุย 0 0 0 0 0.00
1116 84012018 เกาะพะงันศึกษา 0 0 0 0 0.00
1117 84022004 ท่าชนะ 0 0 0 0 0.00
1118 84022006 บ้านตาขุนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1119 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1120 84022012 พนมศึกษา 0 0 0 0 0.00
1121 84032003 บ้านนาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1122 84032004 เคียนซาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1123 84032007 พรุพีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1124 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1125 84032013 ชัยบุรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
1126 85012005 กะเปอร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1127 85012006 กระบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1128 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1129 86012011 มาบอำมฤตวิทยา 0 0 0 0 0.00
1130 86022004 เมืองหลังสวน 0 0 0 0 0.00
1131 86022005 ละแมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1132 86022006 พะโต๊ะวิทยา 0 0 0 0 0.00
1133 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1134 90012002 สทิงพระวิทยา 0 0 0 0 0.00
1135 90012009 ระโนด 0 0 0 0 0.00
1136 90012012 ระโนดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1137 90012015 สงขลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1138 90022001 รัตภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1139 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 0 0 0 0 0.00
1140 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1141 90022012 ควนเนียงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1142 90032001 เทพา 0 0 0 0 0.00
1143 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1144 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1145 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 0 0 0 0 0.00
1146 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1147 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1148 91012010 ละงูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1149 92012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 0 0 0 0 0.00
1150 92012005 สภาราชินี 2 0 0 0 0 0.00
1151 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1152 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 0 0 0 0 0.00
1153 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 0 0 0 0 0.00
1154 92012017 หาดสำราญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1155 92022001 กันตังพิทยากร 0 0 0 0 0.00
1156 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 0 0 0 0 0.00
1157 92022005 สามัคคีศึกษา 0 0 0 0 0.00
1158 92022010 วังวิเศษ 0 0 0 0 0.00
1159 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1160 92022012 รัษฎา 0 0 0 0 0.00
1161 93012002 พัทลุงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1162 93012008 กงหราพิชากร 0 0 0 0 0.00
1163 93012013 ควนขนุน 0 0 0 0 0.00
1164 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1165 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1166 93012023 บางแก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1167 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1168 93012026 เขาชัยสน 0 0 0 0 0.00
1169 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 0 0 0 0 0.00
1170 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา 0 0 0 0 0.00
1171 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 0 0 0 0 0.00
1172 95012006 สตรียะลา 0 0 0 0 0.00
1173 95022001 เบตง 0 0 0 0 0.00
1174 96012002 นราสิกขาลัย 0 0 0 0 0.00
1175 96012005 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
1176 96012006 ตันหยงมัส 0 0 0 0 0.00
1177 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1178 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1179 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 0 0 0 0 0.00
1180 96022008 สวนพระยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1181 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0.00
1182 10012006 พุทธจักรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1183 10012009 วัดบวรนิเวศ 0 0 0 0 0.00
1184 10012011 วัดน้อยนพคุณ 0 0 0 0 0.00
1185 10012015 วัดสังเวช 0 0 0 0 0.00
1186 10012018 วัดสระเกศ 0 0 0 0 0.00
1187 10012022 วชิรธรรมสาธิต 0 0 0 0 0.00
1188 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1189 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0 0.00
1190 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 0.00
1191 10012041 มักกะสันพิทยา 0 0 0 0 0.00
1192 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
1193 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 0 0 0 0 0.00
1194 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
1195 10032018 สวนอนันต์ 0 0 0 0 0.00
1196 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1197 10032023 วัดรางบัว 0 0 0 0 0.00
1198 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1199 10032029 แจงร้อนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1200 10032030 วัดบวรมงคล 0 0 0 0 0.00
1201 10032031 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0 0.00
1202 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1203 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1204 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี 0 0 0 0 0.00
1205 12012006 นนทบุรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1206 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1207 13012013 ชัยสิทธาวาส 0 0 0 0 0.00
1208 13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 0 0 0 0 0.00
1209 14012004 ปากกรานพิทยา 0 0 0 0 0.00
1210 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
1211 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1212 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1213 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) 0 0 0 0 0.00
1214 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1215 14022002 บางบาล 0 0 0 0 0.00
1216 14022004 บางปะอิน 0 0 0 0 0.00
1217 14022005 อุดมศีลวิทยา 0 0 0 0 0.00
1218 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 0 0 0 0 0.00
1219 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
1220 14022011 สาคลีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1221 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
1222 15012005 ราชสถิตย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1223 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1224 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1225 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1226 15012009 ไผ่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1227 15012011 โยธินบูรณะอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
1228 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1229 16012005 ดงตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
1230 16012007 บ้านข่อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1231 16012008 โคกตูมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1232 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1233 16012013 ปิยะบุตร์ 0 0 0 0 0.00
1234 16012014 บ้านชีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1235 16022003 โคกสลุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1236 16022005 ขุนรามวิทยา 0 0 0 0 0.00
1237 16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
1238 16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1239 16022010 ยางรากวิทยา 0 0 0 0 0.00
1240 17012001 ท่าช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1241 17012002 หัวไผ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1242 17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00