โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2567

จำนวน 25,407
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 1010720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
2 1010720040 สตรีวิทยา 84 0 3,129 3,129 0.85
3 1010720042 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
4 1010720043 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 50 0 1,796 1,796 0.49
5 1010720048 โยธินบูรณะ 0 0 0 0 0.00
6 1010720050 ราชวินิต มัธยม 0 0 0 0 0.00
7 1010720052 มัธยมวัดหนองจอก 0 0 0 0 0.00
8 1010720059 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
9 1010720063 เทพศิรินทร์ 80 3,013 0 3,013 0.82
10 1010720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
11 1010720069 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
12 1010720070 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
13 1010720075 สามเสนวิทยาลัย 87 1,332 1,738 3,070 0.84
14 1010720076 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
15 1010720080 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
16 1010720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 0 0 0 0.00
17 1010720087 โพธิสารพิทยากร 82 1,347 1,550 2,897 0.79
18 1010720090 ชิโนรสวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
19 1010720091 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
20 1010720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 0 0 0 0 0.00
21 1010720099 วัดนวลนรดิศ 69 1,455 895 2,350 0.64
22 1010720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
23 1010720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
24 1010720104 มัธยมวัดหนองแขม 0 0 0 0 0.00
25 1010720105 บางปะกอกวิทยาคม 82 1,408 1,582 2,990 0.81
26 1010720109 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
27 1010720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 63 1,129 1,184 2,313 0.63
28 1010720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
29 1010720115 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
30 1010720122 หอวัง 0 0 0 0 0.00
31 1010720123 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
32 1010720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
33 1010720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
34 1010720128 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
35 1010720129 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
36 1010720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
37 1010720132 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 60 1,049 1,117 2,166 0.59
38 1010720134 ศรีอยุธยา 0 0 0 0 0.00
39 1010720138 สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
40 1010720141 ปัญญาวรคุณ 0 0 0 0 0.00
41 1010720144 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
42 1010720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
43 1010720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
44 1010720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
45 1010720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0 0 0.00
46 1010720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
47 1010720152 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
48 1010720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 0 0 0 0 0.00
49 1010720157 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
50 1010720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
51 1011570149 สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
52 1011570150 สตรีสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
53 1011570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
54 1011570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
55 1011570155 บางบ่อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
56 1011570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
57 1011570159 บางพลีราษฏร์บำรุง 81 1,477 1,676 3,153 0.86
58 1011570160 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
59 1011570161 ราชวินิตบางแก้ว 0 0 0 0 0.00
60 1011570165 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
61 1011570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
62 1012230146 รัตนาธิเบศร์ 50 875 812 1,687 0.46
63 1012230147 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
64 1012230149 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
65 1012230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
66 1012230151 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
67 1012230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
68 1012230162 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
69 1012230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
70 1012230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
71 1013270177 ปทุมวิไล 0 0 0 0 0.00
72 1013270178 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
73 1013270180 หอวัง ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
74 1013270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 2,282 2,844 5,126 1.40
75 1013270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 0 0 0 0 0.00
76 1013270184 ธัญบุรี 0 0 0 0 0.00
77 1013270185 ธัญรัตน์ 0 0 0 0 0.00
78 1014310399 อยุธยาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
79 1014310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
80 1015670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
81 1015670161 สตรีอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
82 1016490393 พิบูลวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
83 1016490397 พระนารายณ์ 0 0 0 0 0.00
84 1016490405 ชัยบาดาลวิทยา 72 968 1,540 2,508 0.68
85 1017610141 สิงห์บุรี 75 1,148 1,639 2,787 0.76
86 1018090208 ชัยนาทพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
87 1018090220 หันคาพิทยาคม 55 987 1,117 2,104 0.57
88 1019600300 สระบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
89 1019600303 แก่งคอย 72 1,207 1,527 2,734 0.74
90 1019600306 หนองแค(สรกิจพิทยา) 0 0 0 0 0.00
91 1019600316 โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 75 1,236 1,653 2,889 0.79
92 1019600318 มวกเหล็กวิทยา 49 779 973 1,752 0.48
93 1020080308 ชลบุรี (สุขบท) 0 0 0 0 0.00
94 1020080309 ชลราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
95 1020080310 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
96 1020080316 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
97 1020080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
98 1020080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
99 1020080326 พนัสพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
100 1020080330 ศรีราชา 75 1,169 1,767 2,936 0.80
101 1020080337 สิงห์สมุทร 84 1,582 1,594 3,176 0.87
102 1020080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
103 1021470219 ระยองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
104 1021470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 83 1,391 1,704 3,095 0.84
105 1021470222 วัดป่าประดู่ 75 1,223 1,589 2,812 0.77
106 1021470228 แกลง(วิทยสถาวร) 0 0 0 0 0.00
107 1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0.00
108 1022060230 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
109 1024070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 0 0 0 0 0.00
110 1024070321 ดัดดรุณี 0 0 0 0 0.00
111 1024070322 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
112 1024070342 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 0 0 0 0 0.00
113 1025290265 ปราจิณราษฏรอำรุง 0 0 0 0 0.00
114 1025290266 ปราจีนกัลยาณี 67 952 1,484 2,436 0.66
115 1026170152 นครนายกวิทยาคม 72 1,124 1,505 2,629 0.72
116 1026170160 องครักษ์ 50 772 954 1,726 0.47
117 1027740294 สระแก้ว 0 0 0 0 0.00
118 1027740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม 68 963 1,488 2,451 0.67
119 1030201355 ราชสีมาวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
120 1030201356 สุรนารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
121 1030201357 บุญวัฒนา 0 0 0 0 0.00
122 1030201361 สุรธรรมพิทักษ์ 0 0 0 0 0.00
123 1030201376 เสิงสาง 55 758 1,070 1,828 0.50
124 1030201386 โชคชัยสามัคคี 0 0 0 0 0.00
125 1030201398 โนนสูงศรีธานี 98 1,384 1,823 3,207 0.87
126 1030201410 ปักธงชัยประชานิรมิต 0 0 0 0 0.00
127 1030201414 พิมายวิทยา 0 0 0 0 0.00
128 1030201435 ปากช่อง 0 0 0 0 0.00
129 1031260846 บุรีรัมย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
130 1031260859 กระสังพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
131 1031260863 นางรอง 89 1,384 2,003 3,387 0.92
132 1031260871 หนองกี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
133 1031260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
134 1031260877 ประโคนชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
135 1031260884 พุทไธสง 0 0 0 0 0.00
136 1031260886 ลำปลายมาศ 0 0 0 0 0.00
137 1032650757 สุรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
138 1032650758 สิรินธร 0 0 0 0 0.00
139 1032650791 ประสาทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
140 1032650822 สังขะ 60 775 1,467 2,242 0.61
141 1033530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
142 1033530886 สตรีสิริเกศ 0 0 0 0 0.00
143 1033530897 กันทรารมณ์ 0 0 0 0 0.00
144 1033530905 กันทรลักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
145 1033530914 ขุขันธ์ 0 0 0 0 0.00
146 1033530957 ศรีรัตนวิทยา 50 816 1,036 1,852 0.50
147 1034711095 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0.00
148 1034711096 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
149 1034711106 ศรีเมืองวิทยาคาร 68 932 1,396 2,328 0.63
150 1034711110 เขื่องในพิทยาคาร 74 1,139 1,592 2,731 0.74
151 1034711119 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
152 1034711132 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
153 1034711144 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
154 1035430394 ยโสธรพิทยาคม 93 1,361 2,075 3,436 0.94
155 1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 61 855 1,200 2,055 0.56
156 1035430416 เลิงนกทา 74 993 1,572 2,565 0.70
157 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล 0 0 0 0 0.00
158 1036100758 สตรีชัยภูมิ 0 0 0 0 0.00
159 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา 0 0 0 0 0.00
160 1036100799 ภูเขียว 0 0 0 0 0.00
161 1036100807 แก้งคร้อวิทยา 0 0 0 0 0.00
162 1037750262 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
163 1038660507 บึงกาฬ 0 0 0 0 0.00
164 1038660521 โซ่พิสัยพิทยาคม 58 828 1,116 1,944 0.53
165 1039760327 หนองบัวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
166 1040051089 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
167 1040051090 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
168 1040051091 แก่นนครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
169 1040051112 หนองเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
170 1040051115 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
171 1040051128 น้ำพองศึกษา 0 0 0 0 0.00
172 1040051142 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
173 1040051146 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
174 1041680822 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
175 1041680823 สตรีราชินูทิศ 0 0 0 0 0.00
176 1041680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
177 1041680855 หนองหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
178 1041680868 บ้านดุงวิทยา 0 0 0 0 0.00
179 1041680878 น้ำโสมพิทยาคม 64 952 1,350 2,302 0.63
180 1042520456 เลยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
181 1042520475 ศรีสงครามวิทยา 0 0 0 0 0.00
182 1043660494 ปทุมเทพวิทยาคาร 105 1,511 2,261 3,772 1.03
183 1043660514 ชุมพลโพนพิสัย 0 0 0 0 0.00
184 1044410580 สารคามพิทยาคม 102 3,755 33 3,788 1.03
185 1044410581 ผดุงนารี 0 0 0 0 0.00
186 1044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
187 1044410618 วาปีปทุม 0 0 0 0 0.00
188 1045450805 สตรีศึกษา 101 443 3,271 3,714 1.01
189 1045450825 พนมไพรวิทยาคาร 55 892 1,134 2,026 0.55
190 1045450828 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
191 1045450839 เสลภูมิพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
192 1045450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 0 0 0 0.00
193 1046030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
194 1046030582 อนุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
195 1046030632 สมเด็จพิทยาคม 75 1,187 1,718 2,905 0.79
196 1047540626 สกลราชวิทยานุกูล 96 1,502 2,199 3,701 1.01
197 1047540628 สกลนครพัฒนศึกษา 64 938 1,106 2,044 0.56
198 1047540629 ธาตุนารายณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
199 1047540644 พังโคนวิทยาคม 53 791 1,027 1,818 0.50
200 1047540650 มัธยมวานรนิวาส 0 0 0 0 0.00
201 1047540658 บ้านม่วงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
202 1047540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0.00
203 1047540669 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
204 1050130984 ยุพราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
205 1050130985 วัฒโนทัยพายัพ 82 1,074 1,832 2,906 0.79
206 1050130991 จอมทอง 71 942 1,268 2,210 0.60
207 1050131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 15 1,144 1,389 2,533 0.69
208 1051510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0.00
209 1051510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
210 1052500513 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
211 1052500514 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
212 1053690315 อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
213 1053690316 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 0 0 0 0.00
214 1054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 75 625 2,284 2,909 0.79
215 1055250427 สตรีศรีน่าน 0 0 0 0 0.00
216 1056320291 พะเยาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
217 1056320297 เชียงคำวิทยาคม 72 1,128 1,541 2,669 0.73
218 1057120694 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
219 1057120695 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
220 1057120716 แม่จันวิทยาคม 66 1,081 1,336 2,417 0.66
221 1057120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 0 0 0 0.00
222 1060220620 นครสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
223 1060220621 สตรีนครสวรรค์ 76 987 1,967 2,954 0.80
224 1060220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 68 1,211 1,456 2,667 0.73
225 1060220629 ชุมแสงชนูทิศ 60 925 1,134 2,059 0.56
226 1060220638 ตาคลีประชาสรรค์ 74 1,129 1,625 2,754 0.75
227 1060220644 ท่าตะโกพิทยาคม 51 828 1,023 1,851 0.50
228 1060220652 ลาดยาววิทยาคม 53 893 1,140 2,033 0.55
229 1061700267 หนองฉางวิทยา 66 997 1,433 2,430 0.66
230 1061700272 บ้านไร่วิทยา 57 888 1,078 1,966 0.54
231 1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม 67 1,115 1,491 2,606 0.71
232 1063160237 ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
233 1063160251 สรรพวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
234 1064620379 สวรรค์อนันต์วิทยา 60 910 1,412 2,322 0.63
235 1065360459 พิษณุโลกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
236 1065360460 เฉลิมขวัญสตรี 0 0 0 0 0.00
237 1066350373 พิจิตรพิทยาคม 70 1,131 1,517 2,648 0.72
238 1066350377 สระหลวงพิทยาคม 54 898 1,223 2,121 0.58
239 1066350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 54 937 1,166 2,103 0.57
240 1067380580 วิทยานุกูลนารี 80 1,049 1,624 2,673 0.73
241 1067380590 หล่มสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
242 1070480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 0 0 0 0 0.00
243 1070480359 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
244 1070480369 รัตนราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
245 1070480375 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
246 1071020447 กาญจนานุเคราะห์ 117 1,612 2,729 4,341 1.18
247 1071020463 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
248 1072630447 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
249 1072630448 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
250 1072630457 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 75 1,161 1,631 2,792 0.76
251 1072630465 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 60 1,057 1,172 2,229 0.61
252 1072630468 บางลี่วิทยา 54 865 1,044 1,909 0.52
253 1072630472 สามชุกรัตนโภคาราม 0 0 0 0 0.00
254 1072630475 อู่ทอง 0 0 0 0 0.00
255 1073180258 พระปฐมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
256 1073180259 ราชินีบูรณะ 79 0 3,000 3,000 0.82
257 1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 60 1,242 828 2,070 0.56
258 1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
259 1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 0 0 0 0 0.00
260 1073180284 วัดไร่ขิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
261 1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 76 1,162 1,344 2,506 0.68
262 1074590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 81 1,419 1,637 3,056 0.83
263 1074590112 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
264 1074590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 48 824 939 1,763 0.48
265 1076370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
266 1076370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
267 1077280255 หัวหิน 66 1,133 1,364 2,497 0.68
268 1080210774 เบญจมราชูทิศ 0 0 0 0 0.00
269 1080210775 กัลยาณีศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
270 1080210804 ทุ่งสง 73 1,173 1,517 2,690 0.73
271 1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา 46 788 956 1,744 0.48
272 1081010234 อำมาตย์พานิชนุกูล 0 0 0 0 0.00
273 1083400058 ภูเก็ตวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
274 1083400059 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
275 1084640538 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
276 1084640539 สุราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
277 1086110284 ศรียาภัย 0 0 0 0 0.00
278 1086110285 สอาดเผดิมวิทยา 0 0 0 0 0.00
279 1086110297 สวนศรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
280 1090550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
281 1090550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 92 1,119 2,283 3,402 0.93
282 1090550510 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 63 940 1,294 2,234 0.61
283 1090550513 หาดใหญ่วิทยาลัย 102 1,542 2,179 3,721 1.01
284 1090550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 56 874 1,387 2,261 0.62
285 1090550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 78 1,183 1,659 2,842 0.77
286 1090550519 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
287 1091560168 พิมานพิทยาสรรค์ 51 777 1,195 1,972 0.54
288 1092140330 วิเชียรมาตุ 72 1,049 1,641 2,690 0.73
289 1092140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง 0 0 0 0 0.00
290 1092140346 ห้วยยอด 0 0 0 0 0.00
291 1093340260 พัทลุง 0 0 0 0 0.00
292 1093340261 สตรีพัทลุง 0 0 0 0 0.00
293 1010720046 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0.00
294 1010720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
295 1010720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
296 1010720057 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
297 1010720058 บางกะปิ 0 0 0 0 0.00
298 1010720060 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
299 1010720064 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 38 0 793 793 0.22
300 1010720065 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
301 1010720071 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
302 1010720072 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
303 1010720077 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
304 1010720089 มหรรณพาราม 0 0 0 0 0.00
305 1010720094 มัธยมวัดนายโรง 36 552 424 976 0.27
306 1010720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 40 725 689 1,414 0.39
307 1010720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0 0 0.00
308 1010720116 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
309 1010720124 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
310 1010720125 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
311 1010720130 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
312 1010720135 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
313 1010720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
314 1010720142 ราชวินิตบางแคปานขำ 48 726 764 1,490 0.41
315 1010720143 ราชวินิตบางเขน 0 0 0 0 0.00
316 1010720145 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
317 1010720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
318 1010720155 วัดพุทธบูชา 0 0 0 0 0.00
319 1010720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0.00
320 1010720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 0 0 0 0 0.00
321 1010720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
322 1011570151 มัธยมวัดด่านสำโรง 0 0 0 0 0.00
323 1011570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 39 541 561 1,102 0.30
324 1011570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 36 635 569 1,204 0.33
325 1011570163 วัดทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
326 1011570164 วิสุทธิกษัตรี 0 0 0 0 0.00
327 1011570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 0 0 0 0 0.00
328 1011570170 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
329 1011570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 41 645 663 1,308 0.36
330 1011570172 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
331 1012230148 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
332 1012230157 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
333 1012230158 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
334 1012230160 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
335 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
336 1013270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
337 1013270186 สายปัญญารังสิต 0 0 0 0 0.00
338 1013270187 หนองเสือวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
339 1013270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 0 0 0 0 0.00
340 1013270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
341 1013270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
342 1014310401 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
343 1014310403 โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" 0 0 0 0 0.00
344 1014310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
345 1014310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
346 1016490403 โคกสำโรงวิทยา 0 0 0 0 0.00
347 1016490410 บ้านหมี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
348 1018090217 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
349 1019600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0 0 0 0 0.00
350 1019600309 ประเทียบวิทยาทาน 0 0 0 0 0.00
351 1019600321 เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี 0 0 0 0 0.00
352 1020080311 แสนสุข 0 0 0 0 0.00
353 1020080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
354 1020080321 บางละมุง 0 0 0 0 0.00
355 1020080325 พานทอง 0 0 0 0 0.00
356 1020080331 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 0 0 0 0 0.00
357 1020080335 สัตหีบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
358 1021470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
359 1021470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
360 1021470233 วังจันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
361 1021470235 ปลวกแดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
362 1021470238 นิคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
363 1022060232 เบญจมานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
364 1022060236 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 0.00
365 1023150122 ตราษตระการคุณ 0 0 0 0 0.00
366 1023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 0 0 0 0 0.00
367 1024070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 0 0 0 0 0.00
368 1025290272 กบินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
369 1025290285 ประจันตราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
370 1026170153 นวมราชานุสรณ์ 27 496 486 982 0.27
371 1026170157 บ้านนา(นายกพิทยากร) 0 0 0 0 0.00
372 1027740298 คลองหาดพิทยาคม 34 545 610 1,155 0.31
373 1027740308 อรัญประเทศ 0 0 0 0 0.00
374 1030201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
375 1030201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0 0 0 0 0.00
376 1030201378 เมืองคง 0 0 0 0 0.00
377 1030201383 จักราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
378 1030201389 มัธยมด่านขุนทด 0 0 0 0 0.00
379 1030201417 ห้วยแถลงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
380 1031260848 บัวหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
381 1031260855 คูเมืองวิทยาคม 34 515 643 1,158 0.32
382 1031260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
383 1031260882 บ้านกรวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
384 1031260891 สตึก 0 0 0 0 0.00
385 1031260904 ห้วยราชพิทยาคม 33 464 620 1,084 0.30
386 1031260911 แคนดงพิทยาคม 32 354 474 828 0.23
387 1032650769 วีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0.00
388 1032650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0.00
389 1032650787 จอมพระประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
390 1032650803 รัตนบุรี 0 0 0 0 0.00
391 1032650812 ศีขรภูมิพิสัย 0 0 0 0 0.00
392 1032650829 สุรพินท์พิทยา 0 0 0 0 0.00
393 1032650833 บัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0.00
394 1032650835 พนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 0.00
395 1033530923 ปรางค์กู่ 0 0 0 0 0.00
396 1033530945 กำแพง 0 0 0 0 0.00
397 1033530952 ห้วยทับทันวิทยาคม 42 548 703 1,251 0.34
398 1033530969 เบญจลักษ์พิทยา 40 506 718 1,224 0.33
399 1034711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 0 0 0 0 0.00
400 1034711109 โขงเจียมวิทยาคม 27 455 506 961 0.26
401 1034711117 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
402 1034711120 นาส่วงวิทยา 27 328 429 757 0.21
403 1034711125 นาจะหลวย 50 585 1,028 1,613 0.44
404 1034711127 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
405 1034711129 บุณฑริกวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
406 1034711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 27 390 472 862 0.23
407 1035430399 ทรายมูลวิทยา 33 508 649 1,157 0.32
408 1035430401 กุดชุมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
409 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา 0 0 0 0 0.00
410 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร 27 365 438 803 0.22
411 1036100814 คอนสารวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
412 1037750274 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
413 1037750278 เสนางคนิคม 28 416 583 999 0.27
414 1037750280 หัวตะพานวิทยาคม 43 640 830 1,470 0.40
415 1038660511 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
416 1038660530 เซกา 0 0 0 0 0.00
417 1038660536 ปากคาดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
418 1038660541 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0 0.00
419 1039760331 คำแสนวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
420 1039760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
421 1040051095 นครขอนแก่น 0 0 0 0 0.00
422 1040051096 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
423 1040051153 พล 0 0 0 0 0.00
424 1040051167 ภูเวียงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
425 1040051171 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
426 1041680824 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
427 1041680842 หนองวัวซอพิทยาคม 28 411 442 853 0.23
428 1041680845 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
429 1041680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 26 380 523 903 0.25
430 1041680862 ศรีธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
431 1041680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 0 0 0 0 0.00
432 1041680881 เพ็ญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
433 1041680888 ยูงทองพิทยาคม 26 356 427 783 0.21
434 1042520461 เชียงคาน 0 0 0 0 0.00
435 1043660501 ท่าบ่อ 0 0 0 0 0.00
436 1044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
437 1044410601 เชียงยืนพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
438 1044410604 บรบือ 0 0 0 0 0.00
439 1044410605 บรบือวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
440 1044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
441 1045450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
442 1045450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
443 1045450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
444 1045450836 หนองพอกวิทยาลัย 45 629 909 1,538 0.42
445 1045450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
446 1045450853 ทรายทองวิทยา 26 363 374 737 0.20
447 1046030591 กมลาไสย 0 0 0 0 0.00
448 1046030596 ร่องคำ 0 0 0 0 0.00
449 1046030607 ยางตลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
450 1047540633 กุสุมาลย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
451 1047540635 กุดบากพัฒนาศึกษา 42 574 794 1,368 0.37
452 1047540637 พรรณาวุฒาจารย์ 39 635 690 1,325 0.36
453 1047540646 มัธยมวาริชภูมิ 0 0 0 0 0.00
454 1047540647 ธรรมบวรวิทยา 25 354 452 806 0.22
455 1047540656 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 38 504 713 1,217 0.33
456 1047540661 อากาศอำนวยศึกษา 0 0 0 0 0.00
457 1047540662 โพนงามศึกษา 94 545 497 1,042 0.28
458 1047540671 เต่างอยพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0.00
459 1047540672 ร่มเกล้า 43 652 821 1,473 0.40
460 1047540674 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 24 378 411 789 0.21
461 1048190456 ปิยะมหาราชาลัย 0 0 0 0 0.00
462 1048190458 นครพนมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
463 1048190478 ธาตุพนม 0 0 0 0 0.00
464 1048190483 เรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
465 1048190486 นาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
466 1048190490 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
467 1048190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 38 497 632 1,129 0.31
468 1049730247 มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
469 1050130994 เชียงดาววิทยาคม 37 544 711 1,255 0.34
470 1050130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 22 323 410 733 0.20
471 1050131001 แม่ริมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
472 1050131005 ฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
473 1050131009 สันป่าตองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
474 1050131011 สันกำแพง 0 0 0 0 0.00
475 1050131012 สันทรายวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
476 1051510301 เวียงเจดีย์วิทยา 0 0 0 0 0.00
477 1052500531 เถินวิทยา 6 599 801 1,400 0.38
478 1052500537 สบปราบพิทยาคม 28 392 442 834 0.23
479 1053690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0.00
480 1053690327 พิชัย 0 0 0 0 0.00
481 1054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ 33 484 521 1,005 0.27
482 1054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 24 367 354 721 0.20
483 1055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 0 0 0 0.00
484 1055250433 ปัว 0 0 0 0 0.00
485 1055250437 ท่าวังผาพิทยาคม 43 628 772 1,400 0.38
486 1056320294 จุนวิทยาคม 31 501 588 1,089 0.30
487 1057120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 33 477 557 1,034 0.28
488 1057120708 เทิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
489 1057120710 พานพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
490 1057120719 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
491 1058420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
492 1060220624 พระบางวิทยา 23 363 369 732 0.20
493 1060220631 หนองบัว 0 0 0 0 0.00
494 1060220649 พยุหะพิทยาคม 730 355 375 730 0.20
495 1060220654 เทพศาลาประชาสรรค์ 30 468 687 1,155 0.31
496 1060220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 41 627 788 1,415 0.39
497 1061700260 อุทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
498 1062040431 วชิรปราการวิทยาคม 40 652 862 1,514 0.41
499 1062040433 วัชรวิทยา 0 0 0 0 0.00
500 1062040445 ขาณุวิทยา 0 0 0 0 0.00
501 1062040452 พรานกระต่ายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
502 1062040459 ปางศิลาทองศึกษา 31 477 614 1,091 0.30
503 1063160238 ผดุงปัญญา 0 0 0 0 0.00
504 1064620359 สุโขทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
505 1064620360 อุดมดรุณี 0 0 0 0 0.00
506 1064620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
507 1064620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
508 1065360461 จ่านกร้อง 0 0 0 0 0.00
509 1065360467 พุทธชินราชพิทยา 0 0 0 0 0.00
510 1065360470 นครไทย 43 719 865 1,584 0.43
511 1066350382 ตะพานหิน 0 0 0 0 0.00
512 1066350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ 35 548 716 1,264 0.34
513 1066350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา 29 475 620 1,095 0.30
514 1066350397 สากเหล็กวิทยา 32 473 584 1,057 0.29
515 1067380579 เพชรพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
516 1067380597 หล่มเก่าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
517 1067380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
518 1067380608 หนองไผ่ 0 0 0 0 0.00
519 1070480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 0 0 0 0 0.00
520 1070480365 สายธรรมจันทร์ 0 0 0 0 0.00
521 1071020449 เทพมงคลรังษี 0 0 0 0 0.00
522 1071020458 ท่ามะกาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
523 1071020464 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
524 1071020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 43 522 829 1,351 0.37
525 1071020471 อุดมสิทธิศึกษา 0 0 0 0 0.00
526 1072630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 0 0 0 0 0.00
527 1072630453 ธรรมโชติศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
528 1072630459 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 0 0 0 0 0.00
529 1072630462 ศรีประจันต์ 30 499 470 969 0.26
530 1072630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 24 394 401 795 0.22
531 1073180261 ศรีวิชัยวิทยา 0 0 0 0 0.00
532 1073180266 กำแพงแสนวิทยา 0 0 0 0 0.00
533 1073180276 คงทองวิทยา 0 0 0 0 0.00
534 1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 0 0 0 0 0.00
535 1074590116 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0 0 0 0 0.00
536 1075580096 ศรัทธาสมุทร 0 0 0 0 0.00
537 1075580097 ถาวรานุกูล 0 0 0 0 0.00
538 1075580101 อัมพวันวิทยาลัย 40 626 594 1,220 0.33
539 1076370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0 0 0.00
540 1076370251 คงคาราม 0 0 0 0 0.00
541 1076370265 บ้านลาดวิทยา 0 0 0 0 0.00
542 1077280239 ประจวบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
543 1077280242 กุยบุรีวิทยา 29 421 571 992 0.27
544 1077280246 บางสะพานวิทยา 0 0 0 0 0.00
545 1077280258 สามร้อยยอดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
546 1080210778 โยธินบำรุง 0 0 0 0 0.00
547 1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
548 1080210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
549 1080210805 สตรีทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
550 1080210818 ปากพนัง 0 0 0 0 0.00
551 1080210819 สตรีปากพนัง 33 485 523 1,008 0.27
552 1081010235 เมืองกระบี่ 0 0 0 0 0.00
553 1081010237 พนมเบญจา 0 0 0 0 0.00
554 1081010243 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
555 1081010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
556 1081010249 ลำทับประชานุเคราะห์ 26 422 521 943 0.26
557 1081010250 เหนือคลองประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
558 1082330174 ดีบุกพังงาวิทยายน 0 0 0 0 0.00
559 1082330175 สตรีพังงา 33 405 510 915 0.25
560 1082330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา 29 467 440 907 0.25
561 1082330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
562 1082330185 ท้ายเหมืองวิทยา 28 410 560 970 0.26
563 1083400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
564 1083400062 เมืองถลาง 0 0 0 0 0.00
565 1084640540 เมืองสุราษฏร์ธานี 0 0 0 0 0.00
566 1084640541 สุราษฎร์พิทยา ๒ 29 448 522 970 0.26
567 1084640543 สุราษฎร์ธานี 2 0 0 0 0 0.00
568 1084640553 ทีปราษฏร์พิทยา 0 0 0 0 0.00
569 1084640555 ไชยาวิทยา 0 0 0 0 0.00
570 1084640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 39 493 772 1,265 0.34
571 1084640562 บ้านตาขุนวิทยา 39 625 807 1,432 0.39
572 1084640567 บ้านนาสาร 0 0 0 0 0.00
573 1084640575 เวียงสระ 0 0 0 0 0.00
574 1084640577 พระแสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
575 1084640579 พุนพินพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
576 1084640583 ชัยบุรีพิทยา 33 582 634 1,216 0.33
577 1085460093 พิชัยรัตนาคาร 0 0 0 0 0.00
578 1085460094 สตรีระนอง 0 0 0 0 0.00
579 1090550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0 0 0 0 0.00
580 1090550496 นาทวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
581 1090550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 33 380 530 910 0.25
582 1091560167 สตูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
583 1091560174 กำแพงวิทยา 0 0 0 0 0.00
584 1092140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
585 1093340271 ตะโหมด 0 0 0 0 0.00
586 1094300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0.00
587 1094300330 เดชะปัตตนยานุกูล 0 0 0 0 0.00
588 1095440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0.00
589 1095440215 สตรียะลา 39 546 688 1,234 0.34
590 1096240348 นราธิวาส 0 0 0 0 0.00
591 1096240362 สุไหงโกลก 0 0 0 0 0.00
592 1010720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 0 0 0 0 0.00
593 1010720045 วัดสังเวช 14 196 63 259 0.07
594 1010720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 19 380 0 380 0.10
595 1010720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0 0 0.00
596 1010720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
597 1010720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
598 1010720074 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
599 1010720078 มัธยมวัดดาวคนอง 0 0 0 0 0.00
600 1010720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0 0 0.00
601 1010720082 ฤทธิณรงค์รอน 0 0 0 0 0.00
602 1010720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
603 1010720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
604 1010720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
605 1010720092 สุวรรณารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
606 1010720093 มัธยมวัดดุสิตาราม 0 0 0 0 0.00
607 1010720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
608 1010720100 วัดรางบัว 16 121 84 205 0.06
609 1010720107 วัดบวรมงคล 0 0 0 0 0.00
610 1010720110 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
611 1010720117 ยานนาเวศวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
612 1010720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 0 0 0.00
613 1010720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0.00
614 1010720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0 0 0.00
615 1010720140 มัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0 0 0.00
616 1010720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
617 1011570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
618 1011570162 บางแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
619 1012230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
620 1012230161 ราษฏร์นิยม 16 209 282 491 0.13
621 1012230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
622 1012230165 โพธินิมิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
623 1013270179 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 0 0 0 0 0.00
624 1013270188 บัวแก้วเกษร 0 0 0 0 0.00
625 1013270191 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
626 1013270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
627 1013270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
628 1013270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 0 0 0 0 0.00
629 1013270200 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 6 123 118 241 0.07
630 1014310405 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 0 0 0 0.00
631 1014310407 บางไทรวิทยา 0 0 0 0 0.00
632 1014310412 บางปะหัน 0 0 0 0 0.00
633 1014310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 0 0 0 0.00
634 1014310416 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 0 0 0 0 0.00
635 1014310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
636 1014310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
637 1014310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 0 0 0 0.00
638 1014310421 สาคลีวิทยา 9 117 92 209 0.06
639 1014310423 บางซ้ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
640 1014310424 อุทัย 0 0 0 0 0.00
641 1015670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 19 324 324 648 0.18
642 1015670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0 0 0 0 0.00
643 1015670168 แสวงหาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
644 1015670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 0 0 0 0 0.00
645 1015670173 สามโก้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
646 1016490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
647 1016490395 โคกตูมวิทยา 18 261 276 537 0.15
648 1016490400 พัฒนานิคม 0 0 0 0 0.00
649 1016490404 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 0 0 0 0 0.00
650 1016490406 ชัยบาดาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
651 1016490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
652 1016490414 ท่าหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
653 1016490416 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
654 1016490418 ลำสนธิวิทยา 0 0 0 0 0.00
655 1016490419 หนองม่วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
656 1017610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 15 166 185 351 0.10
657 1017610143 บางระจันวิทยา 0 0 0 0 0.00
658 1017610149 อินทร์บุรี 0 0 0 0 0.00
659 1018090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
660 1018090213 วัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
661 1018090214 สรรพยาวิทยา 18 255 292 547 0.15
662 1018090219 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 0 0 0 0 0.00
663 1019600304 สองคอนวิทยาคม 12 137 133 270 0.07
664 1019600310 หนองแซงวิทยา 0 0 0 0 0.00
665 1019600311 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 0 0 0 0 0.00
666 1019600314 สุธีวิทยา 0 0 0 0 0.00
667 1020080313 อ่างศิลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
668 1020080317 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
669 1020080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 0 0 0 0 0.00
670 1020080319 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
671 1020080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 0 0 0 0 0.00
672 1020080323 ผินแจ่มวิชาสอน 17 284 272 556 0.15
673 1020080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
674 1020080332 บึงศรีราชาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
675 1020080333 สุรศักดิ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
676 1020080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
677 1020080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 0 0 0 0 0.00
678 1021470220 เพรักษมาตาวิทยา 0 0 0 0 0.00
679 1021470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 0 0 0 0 0.00
680 1021470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
681 1021470230 สุนทรภู่พิทยา 0 0 0 0 0.00
682 1021470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
683 1022060233 ขลุงรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
684 1022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
685 1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
686 1022060243 มะขามสรรเสริญ 17 273 272 545 0.15
687 1022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" 0 0 0 0 0.00
688 1022060246 สอยดาววิทยา 0 0 0 0 0.00
689 1022060247 ทุ่งขนานวิทยา 0 0 0 0 0.00
690 1022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
691 1022060249 นายายอามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
692 1022060251 คิชฌกูฏวิทยา 0 0 0 0 0.00
693 1023150119 เกาะช้างวิทยาคม 17 207 203 410 0.11
694 1023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
695 1023150129 คลองใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
696 1023150130 เขาสมิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
697 1023150133 บ่อไร่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
698 1023150136 แหลมงอบวิทยาคม 12 169 212 381 0.10
699 1024070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 19 312 359 671 0.18
700 1024070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 18 271 266 537 0.15
701 1024070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
702 1024070333 หมอนทองวิทยา 18 295 247 542 0.15
703 1024070337 บางปะกง 0 0 0 0 0.00
704 1024070338 พุทธิรังสีพิบูล 0 0 0 0 0.00
705 1024070344 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
706 1024070346 สนามชัยเขต 0 0 0 0 0.00
707 1024070350 แปลงยาวพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
708 1024070351 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 0.00
709 1025290269 ไทยรัฐวิทยา 7 12 133 118 251 0.07
710 1025290275 วังตะเคียนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
711 1025290279 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
712 1025290282 ชิตใจชื่น 0 0 0 0 0.00
713 1025290288 ศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0.00
714 1025290290 ศรีมโหสถ 0 0 0 0 0.00
715 1026170154 ปิยชาติพัฒนา 0 0 0 0 0.00
716 1027740296 ท่าเกษมพิทยา 0 0 0 0 0.00
717 1027740300 ตาพระยา 0 0 0 0 0.00
718 1027740301 ทัพราชวิทยา 0 0 0 0 0.00
719 1027740304 วังหลังวิทยาคม 19 250 323 573 0.16
720 1027740309 คลองน้ำใสวิทยาคาร 13 175 204 379 0.10
721 1027740312 ทัพพระยาพิทยา 0 0 0 0 0.00
722 1027740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
723 1030201358 มหิศราธิบดี 0 0 0 0 0.00
724 1030201362 สุรนารีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
725 1030201366 บุญวัฒนา 2 0 0 0 0 0.00
726 1030201375 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
727 1030201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
728 1030201403 ขามสะแกแสง 0 0 0 0 0.00
729 1030201406 เกล็ดลิ้นวิทยา 21 268 290 558 0.15
730 1030201416 นิคมพิมายศึกษา 0 0 0 0 0.00
731 1030201420 ชุมพวงศึกษา 0 0 0 0 0.00
732 1030201427 ขามทะเลสอวิทยา 0 0 0 0 0.00
733 1030201432 หนองน้ำใสพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
734 1030201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 0 0 0 0 0.00
735 1030201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 0 0 0 0.00
736 1030201445 ภู่วิทยา 0 0 0 0 0.00
737 1030201460 สีดาวิทยา 0 0 0 0 0.00
738 1030201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
739 1031260847 ภัทรบพิตร 0 0 0 0 0.00
740 1031260849 พระครูพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
741 1031260856 ตูมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
742 1031260864 สิงหวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
743 1031260865 นางรองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
744 1031260879 ไพศาลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
745 1031260883 โนนเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
746 1031260885 ธารทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
747 1031260892 เมืองแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
748 1031260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
749 1031260895 ร่อนทองพิทยาคม 12 134 132 266 0.07
750 1031260897 ไทยเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
751 1031260899 นาโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
752 1031260901 หนองหงส์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
753 1031260903 พลับพลาชัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
754 1031260905 โนนสุวรรณพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
755 1031260908 กู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
756 1031260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
757 1031260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
758 1032650759 สวายวิทยาคาร 22 292 321 613 0.17
759 1032650761 นาดีวิทยา 0 0 0 0 0.00
760 1032650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
761 1032650776 ชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
762 1032650793 ตานีวิทยา 0 0 0 0 0.00
763 1032650795 ทุ่งมนวิทยาคาร 14 163 212 375 0.10
764 1032650799 กาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0.00
765 1032650801 โคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0.00
766 1032650805 เบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
767 1032650809 สนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
768 1032650814 ห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0.00
769 1032650818 หนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
770 1032650823 กระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0.00
771 1032650825 ขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
772 1032650831 สำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
773 1032650837 สินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
774 1032650840 นารายณ์คำผงวิทยา 18 266 269 535 0.15
775 1033530888 ไกรภักดีวิทยาคม 12 118 190 308 0.08
776 1033530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
777 1033530898 ละทายวิทยา 14 139 150 289 0.08
778 1033530907 บึงมะลูวิทยา 0 0 0 0 0.00
779 1033530910 กระแชงวิทยา 0 0 0 0 0.00
780 1033530911 กันทรลักษ์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
781 1033530918 สวงษ์วิทยาคม 12 116 180 296 0.08
782 1033530949 จตุรภูมิพิทยาคาร 9 128 94 222 0.06
783 1033530953 ผักไหมวิทยานุกูล 12 228 189 417 0.11
784 1033530954 โนนค้อวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
785 1033530959 เขื่อนช้างวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
786 1033530960 น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 0 0 0 0.00
787 1033530962 นครศรีลำดวนวิทยา 0 0 0 0 0.00
788 1033530965 ละลมวิทยา 18 284 322 606 0.17
789 1033530972 พยุห์วิทยา 15 228 292 520 0.14
790 1034711097 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
791 1034711107 เอือดใหญ่พิทยา 0 0 0 0 0.00
792 1034711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
793 1034711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 0 0 0 0.00
794 1034711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 0 0 0 0 0.00
795 1034711130 นาโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
796 1034711134 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
797 1034711135 เกษมสีมาวิทยาคาร 13 180 210 390 0.11
798 1034711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
799 1034711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0.00
800 1034711146 วารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
801 1034711147 วิจิตราพิทยา 0 0 0 0 0.00
802 1034711150 อ่างศิลา 0 0 0 0 0.00
803 1034711153 ตาลสุมพัฒนา 22 330 387 717 0.20
804 1034711155 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
805 1034711157 สำโรงวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
806 1034711159 ดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
807 1034711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
808 1034711163 ทุ่งศรีอุดม 0 0 0 0 0.00
809 1034711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
810 1034711165 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0.00
811 1035430395 สอนแก้วว่องไววิทยา 15 201 180 381 0.10
812 1035430403 โพนงามพิทยาคาร 9 93 111 204 0.06
813 1035430411 ป่าติ้ววิทยา 0 0 0 0 0.00
814 1035430413 มหาชนะชัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
815 1035430415 ค้อวังวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
816 1035430419 ศรีแก้วประชาสรรค์ 12 88 115 203 0.06
817 1035430421 คำเตยวิทยา 0 0 0 0 0.00
818 1036100761 บ้านค่ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
819 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน 0 0 0 0 0.00
820 1036100772 คอนสวรรค์ 0 0 0 0 0.00
821 1036100773 สามหมอวิทยา 6 89 188 277 0.08
822 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
823 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
824 1036100794 ห้วยแย้วิทยา 12 127 133 260 0.07
825 1036100795 เทพสถิตวิทยา 0 0 0 0 0.00
826 1036100796 นายางกลักพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
827 1036100805 บ้านแท่นวิทยา 0 0 0 0 0.00
828 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา 18 253 306 559 0.15
829 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
830 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา 0 0 0 0 0.00
831 1036100818 เจียงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
832 1037750263 คึมใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
833 1037750270 อำนาจเจริญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
834 1037750272 ชานุมานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
835 1037750276 พนาศึกษา 0 0 0 0 0.00
836 1037750283 ลืออำนาจวิทยาคม 18 276 342 618 0.17
837 1038660522 ศรีชมภูวิทยา 0 0 0 0 0.00
838 1038660539 บึงโขงหลงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
839 1038660543 บุ่งคล้านคร 0 0 0 0 0.00
840 1039760328 บ้านขามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
841 1039760332 กุดดินจี่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
842 1039760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
843 1039760334 โนนสังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
844 1039760336 กุดดู่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
845 1039760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
846 1039760346 นาวังศึกษาวิช 0 0 0 0 0.00
847 1040051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 15 214 253 467 0.13
848 1040051107 ฝางวิทยายน 0 0 0 0 0.00
849 1040051117 จตุรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
850 1040051138 อุบลรัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
851 1040051147 บ้านลานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
852 1040051149 บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
853 1040051160 แวงน้อยศึกษา 0 0 0 0 0.00
854 1040051169 เวียงวงกตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
855 1040051177 ชนบทศึกษา 0 0 0 0 0.00
856 1040051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 0 0 0 0 0.00
857 1040051188 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
858 1040051189 บ้านแฮดศึกษา 0 0 0 0 0.00
859 1040051191 โนนศิลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
860 1041680827 โนนสูงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
861 1041680833 อุดรพัฒนาการ 18 209 217 426 0.12
862 1041680839 กุดจับประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
863 1041680846 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
864 1041680847 สีออศิลปศาสตร์ 9 141 135 276 0.08
865 1041680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
866 1041680860 ไชยวานวิทยา 0 0 0 0 0.00
867 1041680865 วังสามหมอวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
868 1041680882 สุมเส้าพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
869 1041680885 สร้างคอมวิทยา 0 0 0 0 0.00
870 1041680887 หนองแสงวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
871 1041680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
872 1041680893 สามพาดพิทยาคาร 8 114 87 201 0.05
873 1042520457 เลยอนุกูลวิทยา 0 0 0 0 0.00
874 1042520460 นาด้วงวิทยา 0 0 0 0 0.00
875 1042520465 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 0 0 0 0 0.00
876 1042520467 เชียงกลมวิทยา 0 0 0 0 0.00
877 1042520469 ศรีสองรักษ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
878 1042520473 ภูเรือวิทยา 0 0 0 0 0.00
879 1042520474 ท่าลี่วิทยา 0 0 0 0 0.00
880 1042520483 ภูกระดึงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
881 1042520484 ภูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
882 1042520485 สันติวิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
883 1042520489 หนองหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
884 1043660498 หนองคายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
885 1043660499 พระธาตุบังพวนวิทยา 10 144 104 248 0.07
886 1043660515 เซิมพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
887 1043660519 กุดบงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
888 1043660528 สังคมวิทยา 0 0 0 0 0.00
889 1043660544 น้ำสวยวิทยา 0 0 0 0 0.00
890 1043660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
891 1043660550 โพธิ์ตากพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
892 1044410589 เขวาไร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
893 1044410595 กันทรวิชัย 0 0 0 0 0.00
894 1044410626 นาดูนประชาสรรพ์ 0 0 0 0 0.00
895 1044410630 มัธยมยางสีสุราช 0 0 0 0 0.00
896 1044410634 ชื่นชมพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
897 1045450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0.00
898 1045450807 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 0.00
899 1045450819 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
900 1045450820 ธงธานี 18 225 226 451 0.12
901 1045450829 โพนทองวิทยายน 0 0 0 0 0.00
902 1045450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
903 1045450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
904 1045450841 เสลภูมิ 21 341 358 699 0.19
905 1045450851 เมืองสรวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
906 1045450855 อาจสามารถวิทยา 0 0 0 0 0.00
907 1045450859 เมยวดีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
908 1045450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 0 0 0.00
909 1046030583 เมืองกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
910 1046030589 นามนพิทยาคม 15 176 229 405 0.11
911 1046030593 ดอนไทรงามพิทยาคม 9 129 113 242 0.07
912 1046030595 ธัญญาพัฒนวิทย์ 10 155 122 277 0.08
913 1046030598 กุฉินารายณ์ 0 0 0 0 0.00
914 1046030604 เขาวงพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
915 1046030615 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
916 1046030620 สหัสขันธ์ศึกษา 0 0 0 0 0.00
917 1046030623 คำม่วง 0 0 0 0 0.00
918 1046030625 ท่าคันโทวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
919 1046030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
920 1046030639 ห้วยผึ้งพิทยา 18 206 268 474 0.13
921 1046030641 สามชัย 0 0 0 0 0.00
922 1046030642 บ้านนาคูพัฒนา 23 305 327 632 0.17
923 1046030648 ไตรรัตนวิทยาคม 9 110 100 210 0.06
924 1047540627 ดงมะไฟวิทยา 0 0 0 0 0.00
925 1047540630 ท่าแร่ศึกษา 0 0 0 0 0.00
926 1047540632 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 12 106 141 247 0.07
927 1047540634 โพธิแสนวิทยา 20 301 335 636 0.17
928 1047540640 ภูริทัตต์วิทยา 7 109 102 211 0.06
929 1047540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 18 249 257 506 0.14
930 1047540651 กุดเรือคำพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
931 1047540654 หนองแวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
932 1047540657 ศึกษาประชาสามัคคี 15 223 189 412 0.11
933 1047540665 แวงพิทยาคม 29 262 280 542 0.15
934 1047540666 หนองหลวงศึกษา 21 304 340 644 0.18
935 1047540667 โคกสีวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
936 1047540668 บงเหนือวิทยาคม 9 107 100 207 0.06
937 1047540670 ส่องดาววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
938 1047540673 ด่านม่วงคำพิทยาคม 11 113 135 248 0.07
939 1047540675 โพนพิทยาคม 11 120 201 321 0.09
940 1047540676 คำเพิ่มพิทยา 19 303 365 668 0.18
941 1047540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 18 272 293 565 0.15
942 1048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม 15 137 148 285 0.08
943 1048190463 ปลาปากวิทยา 0 0 0 0 0.00
944 1048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 0 0 0 0.00
945 1048190469 อุเทนพัฒนา 0 0 0 0 0.00
946 1048190471 พะทายพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
947 1048190475 บ้านแพงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
948 1048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
949 1048190485 นาแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
950 1048190493 บ้านข่าพิทยาคม 9 94 108 202 0.06
951 1048190500 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 0 0 0 0 0.00
952 1048190502 นาทมวิทยา 0 0 0 0 0.00
953 1048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 9 144 111 255 0.07
954 1048190507 หนองแวงวิทยานุกูล 11 131 155 286 0.08
955 1049730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
956 1049730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0 0 0.00
957 1049730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 9 126 98 224 0.06
958 1049730254 มุกดาวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
959 1049730255 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
960 1049730257 เมืองมุกวิทยาคม 9 107 98 205 0.06
961 1049730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
962 1049730264 ดอนตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
963 1049730265 โพธิ์ไทรวิทยา 12 152 119 271 0.07
964 1049730267 ดงหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
965 1049730274 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 15 204 219 423 0.12
966 1049730275 หนองสูงสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
967 1050130986 หอพระ 0 0 0 0 0.00
968 1050130987 กาวิละวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
969 1050130992 แม่แจ่ม 0 0 0 0 0.00
970 1050130995 อรุโณทัยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
971 1050130998 แม่แตง 0 0 0 0 0.00
972 1050131004 สะเมิงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
973 1050131008 พร้าววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
974 1050131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 24 529 171 700 0.19
975 1050131013 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
976 1050131014 ฮอดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
977 1050131015 ดอยเต่าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
978 1050131016 อมก๋อยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
979 1050131017 แม่ตื่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
980 1050131018 สารภีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
981 1050131019 เวียงแหงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
982 1050131020 ไชยปราการ 0 0 0 0 0.00
983 1050131021 บ้านกาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
984 1050131023 สองแคววิทยาคม 0 0 0 0 0.00
985 1051510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0.00
986 1051510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
987 1052500516 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0.00
988 1052500522 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0.00
989 1052500526 เสริมงามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
990 1052500527 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0.00
991 1052500528 ประชาราชวิทยา 9 111 107 218 0.06
992 1052500529 แจ้ห่มวิทยา 0 0 0 0 0.00
993 1052500530 วังเหนือวิทยา 0 0 0 0 0.00
994 1053690322 ตรอนตรีสินธุ์ 0 0 0 0 0.00
995 1053690323 ท่าปลาประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
996 1053690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
997 1053690325 ฟากท่าวิทยา 18 248 259 507 0.14
998 1053690326 บ้านโคกวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
999 1054390303 เมืองแพร่ 12 116 84 200 0.05
1000 1054390305 ท่าข้ามวิทยาคม 10 192 12 204 0.06
1001 1054390310 ลองวิทยา 0 0 0 0 0.00
1002 1054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1003 1054390314 สองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1004 1054390316 วังชิ้นวิทยา 0 0 0 0 0.00
1005 1054390318 ม่วงไข่พิทยาคม 12 180 159 339 0.09
1006 1055250430 แม่จริม 15 208 232 440 0.12
1007 1055250432 นาน้อย 0 0 0 0 0.00
1008 1055250441 สา 0 0 0 0 0.00
1009 1055250447 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 0 0 0 0 0.00
1010 1055250452 บ่อเกลือ 0 0 0 0 0.00
1011 1055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1012 1056320292 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1013 1056320298 ฝายกวางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1014 1056320299 เชียงม่วนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1015 1056320300 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1016 1056320303 ปงรัชดาภิเษก 24 308 310 618 0.17
1017 1056320304 ปงพัฒนาวิทยาคม 18 214 243 457 0.12
1018 1056320306 แม่ใจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1019 1056320307 ภูซางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1020 1056320308 ดงเจนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1021 1056320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 24 174 142 316 0.09
1022 1057120697 ห้วยสักวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1023 1057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 30 292 426 718 0.20
1024 1057120705 เชียงของวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1025 1057120709 ปล้องวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1026 1057120723 แม่สรวยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1027 1057120724 วาวีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1028 1057120725 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1029 1057120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1030 1057120727 พญาเม็งราย 0 0 0 0 0.00
1031 1057120730 เวียงแก่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1032 1057120733 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1033 1057120734 แม่ลาววิทยาคม 18 304 242 546 0.15
1034 1057120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20 220 256 476 0.13
1035 1058420349 ขุนยวมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1036 1058420350 ปายวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1037 1058420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 0 0 0 0.00
1038 1058420355 สบเมยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1039 1058420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 0 0 0 0.00
1040 1060220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 12 171 143 314 0.09
1041 1060220628 โกรกพระ 15 210 208 418 0.11
1042 1060220630 ทับกฤชพัฒนา 14 227 166 393 0.11
1043 1060220632 วังบ่อวิทยา 9 148 141 289 0.08
1044 1060220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1045 1060220634 หนองกรดพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1046 1060220636 เก้าเลี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
1047 1060220641 ทหารอากาศอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1048 1060220643 ช่องแคพิทยาคม 11 122 110 232 0.06
1049 1060220646 ไพศาลีพิทยา 0 0 0 0 0.00
1050 1060220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 0 0 0 0.00
1051 1060220656 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 9 123 85 208 0.06
1052 1060220657 แม่วงก์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1053 1061700263 ทัพทันอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1054 1061700264 ตลุกดู่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1055 1061700268 บ้านทุ่งนาวิทยา 12 179 174 353 0.10
1056 1061700277 ลานสักวิทยา 0 0 0 0 0.00
1057 1062040432 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 0 0 0 0.00
1058 1062040434 คณฑีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1059 1062040435 นาบ่อคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1060 1062040436 นครไตรตรึงษ์ 0 0 0 0 0.00
1061 1062040438 หนองกองพิทยาคม 13 178 184 362 0.10
1062 1062040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0.00
1063 1062040440 ไทรงามพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1064 1062040442 คลองลานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1065 1062040446 โค้งไผ่วิทยา 0 0 0 0 0.00
1066 1062040448 สลกบาตรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1067 1062040449 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1068 1062040450 วังแขมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1069 1062040453 พิไกรวิทยา 18 268 249 517 0.14
1070 1062040454 เรืองวิทย์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1071 1062040455 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0.00
1072 1062040458 ทุ่งทรายวิทยา 0 0 0 0 0.00
1073 1062040460 ระหานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1074 1063160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0.00
1075 1063160246 สามเงาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1076 1063160248 แม่ระมาดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1077 1063160250 ท่าสองยางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1078 1063160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 11 144 138 282 0.08
1079 1063160254 แม่กุวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1080 1063160255 พบพระวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1081 1063160256 อุ้มผางวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1082 1064620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1083 1064620366 คีรีมาศพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1084 1064620368 กงไกรลาศวิทยา 0 0 0 0 0.00
1085 1064620371 เมืองเชลียง 0 0 0 0 0.00
1086 1064620383 ศรีนคร 0 0 0 0 0.00
1087 1065360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
1088 1065360465 ดอนทองวิทยา 9 145 137 282 0.08
1089 1065360466 บ้านกร่างวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1090 1065360468 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 0 0 0 0 0.00
1091 1065360479 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0.00
1092 1065360480 สวนเมี่ยงวิทยา 10 119 121 240 0.07
1093 1065360481 บางระกำวิทยศึกษา 0 0 0 0 0.00
1094 1065360482 ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) 12 120 120 240 0.07
1095 1065360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1096 1065360485 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1097 1065360486 พรหมพิรามวิทยา 0 0 0 0 0.00
1098 1065360491 วังทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1099 1065360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1100 1066350379 วังทรายพูนวิทยา 12 137 131 268 0.07
1101 1066350383 วังสำโรงวังหว้า 12 197 144 341 0.09
1102 1066350386 วังตะกูราษฏร์อุทิศ 252 104 148 252 0.07
1103 1066350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1104 1066350393 เนินปอรังนกชนูทิศ 12 157 126 283 0.08
1105 1066350394 หนองโสนพิทยาคม 18 277 259 536 0.15
1106 1067380588 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1107 1067380589 ดงขุยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1108 1067380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 18 172 178 350 0.10
1109 1067380605 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1110 1067380609 เพชรละครวิทยา 0 0 0 0 0.00
1111 1067380610 นาเฉลียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1112 1067380612 บึงสามพันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1113 1067380613 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1114 1067380619 แคมป์สนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1115 1070480361 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1116 1070480363 ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ 17 310 272 582 0.16
1117 1070480364 สวนผึ้งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1118 1070480366 ประสาทรัฐประชากิจ 0 0 0 0 0.00
1119 1070480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1120 1070480372 มัธยมวัดดอนตูม 0 0 0 0 0.00
1121 1070480373 บางแพปฐมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1122 1070480376 หนองโพวิทยา 0 0 0 0 0.00
1123 1070480377 ช่องพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1124 1070480379 ปากท่อพิทยาคม 19 296 306 602 0.16
1125 1070480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1126 1070480382 โสภณศิริราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1127 1070480383 บ้านคาวิทยา 0 0 0 0 0.00
1128 1071020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1129 1071020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1130 1071020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1131 1071020460 นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ 15 260 225 485 0.13
1132 1071020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 18 272 128 400 0.11
1133 1071020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง 266 128 140 268 0.07
1134 1071020469 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1135 1071020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
1136 1071020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1137 1071020475 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
1138 1071020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1139 1071020477 ประชามงคล 0 0 0 0 0.00
1140 1072630449 สวนแตงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1141 1072630450 ตลิ่งชันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1142 1072630458 ด่านช้างวิทยา 0 0 0 0 0.00
1143 1072630466 สระกระโจมโสภณพิทยา 0 0 0 0 0.00
1144 1072630467 สองพี่น้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1145 1072630469 บ่อสุพรรณวิทยา 12 124 136 260 0.07
1146 1072630474 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 13 171 144 315 0.09
1147 1072630476 อู่ทองศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
1148 1072630477 สระยายโสมวิทยา 16 218 260 478 0.13
1149 1072630478 ดอนคาวิทยา 20 271 349 620 0.17
1150 1072630479 หนองหญ้าไซวิทยา 0 0 0 0 0.00
1151 1073180260 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1152 1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 21 326 313 639 0.17
1153 1073180268 ศาลาตึกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1154 1073180270 ภัทรญาณวิทยา 0 0 0 0 0.00
1155 1073180277 บ้านหลวงวิทยา 10 154 131 285 0.08
1156 1073180278 บางเลนวิทยา 0 0 0 0 0.00
1157 1073180282 สามพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1158 1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 0 0 0 0 0.00
1159 1074590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0 0 0 0 0.00
1160 1074590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1161 1074590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0 0 0.00
1162 1074590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0 0 0.00
1163 1075580098 ท้ายหาด 0 0 0 0 0.00
1164 1076370253 เขาย้อยวิทยา 0 0 0 0 0.00
1165 1076370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 15 155 152 307 0.08
1166 1076370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
1167 1076370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0 0 0.00
1168 1076370259 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
1169 1076370262 ท่ายางวิทยา 0 0 0 0 0.00
1170 1076370269 แก่งกระจานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1171 1076370270 ป่าเด็งวิทยา 0 0 0 0 0.00
1172 1077280240 อ่าวน้อยวิทยานิคม 12 165 189 354 0.10
1173 1077280244 ทับสะแกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1174 1077280251 เมืองปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1175 1077280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1176 1077280256 หัวหินวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1177 1080210777 เมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1178 1080210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1179 1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1180 1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1181 1080210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 0 0 0 0 0.00
1182 1080210792 เชียรใหญ่ 0 0 0 0 0.00
1183 1080210796 ชะอวด 0 0 0 0 0.00
1184 1080210797 ชะอวดวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
1185 1080210806 ทุ่งสงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1186 1080210808 ก้างปลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1187 1080210812 นาบอน 0 0 0 0 0.00
1188 1080210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1189 1080210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1190 1080210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 0 0 0 0 0.00
1191 1080210829 สิชลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1192 1080210831 ขนอมพิทยา 0 0 0 0 0.00
1193 1080210833 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1194 1080210838 บางขันวิทยา 0 0 0 0 0.00
1195 1080210840 ประสาธน์ราษฏร์บำรุง 12 105 106 211 0.06
1196 1080210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 0 0 0 0 0.00
1197 1080210848 ทางพูนวิทยาคาร 23 231 280 511 0.14
1198 1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0.00
1199 1081010239 เขาดินประชานุกูล 6 99 106 205 0.06
1200 1081010242 คลองยางประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
1201 1081010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 0 0 0 0 0.00
1202 1081010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0 0 0.00
1203 1081010247 คลองหินพิทยาคม 13 176 205 381 0.10
1204 1081010248 ปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1205 1082330177 กะปงพิทยาคม 12 109 116 225 0.06
1206 1082330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1207 1082330184 ทับปุดวิทยา 0 0 0 0 0.00
1208 1082330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา 12 170 146 316 0.09
1209 1083400061 กะทู้วิทยา 0 0 0 0 0.00
1210 1084640542 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1211 1084640546 กาญจนดิษฐ์ 0 0 0 0 0.00
1212 1084640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1213 1084640552 เกาะสมุย 0 0 0 0 0.00
1214 1084640554 เกาะพะงันศึกษา 0 0 0 0 0.00
1215 1084640558 ท่าชนะ 0 0 0 0 0.00
1216 1084640564 พนมศึกษา 0 0 0 0 0.00
1217 1084640568 พรุพีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1218 1084640571 บ้านนาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1219 1084640572 เคียนซาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1220 1084640576 คลองฉนวนวิทยา 12 155 168 323 0.09
1221 1084640578 บางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1222 1085460097 กะเปอร์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1223 1085460098 กระบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1224 1086110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1225 1086110293 ปะทิววิทยา 17 255 286 541 0.15
1226 1086110294 มาบอำมฤตวิทยา 0 0 0 0 0.00
1227 1086110300 เมืองหลังสวน 0 0 0 0 0.00
1228 1086110301 ละแมวิทยา 0 0 0 0 0.00
1229 1086110302 พะโต๊ะวิทยา 0 0 0 0 0.00
1230 1086110308 ทุ่งตะโกวิทยา 0 0 0 0 0.00
1231 1090550490 สทิงพระวิทยา