โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลจำนวนนักเรียน : ปีการศึกษา 2563

จำนวน 52,012
# รหัสโรงเรียน โรงเรียน ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 10012001 สตรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
2 10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย 82 3,109 0 3,109 0.19
3 10012008 โยธินบูรณะ 103 1,737 1,700 3,437 0.21
4 10012019 เทพศิรินทร์ 70 3,125 0 3,125 0.19
5 10012022 วชิรธรรมสาธิต 0 0 0 0 0.00
6 10012026 สามเสนวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
7 10012027 สุรศักดิ์มนตรี 0 0 0 0 0.00
8 10012030 วัดสุทธิวราราม 0 0 0 0 0.00
9 10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0 0 0.00
10 10012039 ศรีอยุธยา 0 0 0 0 0.00
11 10012043 สิริรัตนาธร 0 0 0 0 0.00
12 10022004 มัธยมวัดหนองจอก 69 1,149 1,436 2,585 0.16
13 10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 82 1,907 1,356 3,263 0.20
14 10022009 พรตพิทยพยัต 0 0 0 0 0.00
15 10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 77 1,430 1,755 3,185 0.20
16 10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 43 998 1,509 2,507 0.15
17 10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
18 10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0 0 0.00
19 10022017 หอวัง 0 0 0 0 0.00
20 10022018 สารวิทยา 0 0 0 0 0.00
21 10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0 0 0.00
22 10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0.00
23 10022025 สตรีวิทยา ๒ 105 1,840 2,499 4,339 0.27
24 10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0 0 0.00
25 10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
26 10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0 0 0.00
27 10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0 0 0.00
28 10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0 0 0.00
29 10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0 0 0.00
30 10032001 ศึกษานารี 0 0 0 0 0.00
31 10032002 ทวีธาภิเศก 0 0 0 0 0.00
32 10032009 โพธิสารพิทยากร 0 0 0 0 0.00
33 10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 78 1,524 1,808 3,332 0.21
34 10032027 มัธยมวัดหนองแขม 78 1,189 1,786 2,975 0.18
35 10032028 บางปะกอกวิทยาคม 77 1,276 1,658 2,934 0.18
36 10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 80 1,137 1,900 3,037 0.19
37 10032038 ศึกษานารีวิทยา 0 0 0 0 0.00
38 10032040 มัธยมวัดสิงห์ 0 0 0 0 0.00
39 10032041 วัดราชโอรส 0 0 0 0 0.00
40 10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 0 0 0 0 0.00
41 11012001 สมุทรปราการ 85 1,462 1,951 3,413 0.21
42 11012002 สตรีสมุทรปราการ 69 958 1,701 2,659 0.16
43 11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ 72 1,173 1,478 2,651 0.16
44 11012009 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 1,375 1,665 3,040 0.19
45 11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
46 11022001 บางบ่อวิทยาคม 68 1,137 1,594 2,731 0.17
47 11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 68 1,114 1,442 2,556 0.16
48 11022005 บางพลีราษฏร์บำรุง 80 1,490 1,866 3,356 0.21
49 11022006 พูลเจริญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
50 11022007 ราชวินิตบางแก้ว 88 1,496 1,765 3,261 0.20
51 12012001 วัดเขมาภิรตาราม 0 0 0 0 0.00
52 12012003 สตรีนนทบุรี 0 0 0 0 0.00
53 12012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 0 0 0 0 0.00
54 12012010 เทพศิรินทร์ นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
55 12022004 ปากเกร็ด 0 0 0 0 0.00
56 12022006 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
57 12022009 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
58 13012001 ปทุมวิไล 84 1,837 1,397 3,234 0.20
59 13012002 คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 68 432 2,102 2,534 0.16
60 13012004 หอวัง ปทุมธานี 79 1,395 1,267 2,662 0.16
61 13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 89 1,641 1,920 3,561 0.22
62 13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 117 1,883 2,840 4,723 0.29
63 13022001 ธัญรัตน์ 85 1,455 1,992 3,447 0.21
64 13022003 ธัญบุรี 72 1,199 1,578 2,777 0.17
65 14012001 อยุธยาวิทยาลัย 99 2,513 1,634 4,147 0.26
66 14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
67 15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 75 1,224 1,637 2,861 0.18
68 15012010 สตรีอ่างทอง 80 1,161 1,932 3,093 0.19
69 16012002 พิบูลวิทยาลัย 78 1,111 1,878 2,989 0.18
70 16012006 พระนารายณ์ 70 1,228 1,439 2,667 0.16
71 16022002 ชัยบาดาลวิทยา 68 993 1,642 2,635 0.16
72 17012007 สิงห์บุรี 75 1,102 1,719 2,821 0.17
73 18012001 ชัยนาทพิทยาคม 71 1,069 1,689 2,758 0.17
74 19012004 สระบุรีวิทยาคม 100 1,599 2,262 3,861 0.24
75 19012009 เสาไห้ 75 1,272 1,651 2,923 0.18
76 19022001 แก่งคอย 72 1,217 1,628 2,845 0.18
77 19022002 หนองแค(สรกิจพิทยา) 66 1,111 1,469 2,580 0.16
78 20012001 ชลบุรี (สุขบท) 69 1,172 1,586 2,758 0.17
79 20012002 ชลราษฏรอำรุง 84 2,905 495 3,400 0.21
80 20012003 ชลกันยานุกูล 0 0 0 0 0.00
81 20012009 บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 78 1,301 1,864 3,165 0.20
82 20022003 พนัสพิทยาคาร 73 1,141 1,875 3,016 0.19
83 20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 70 1,136 1,578 2,714 0.17
84 20032004 ศรีราชา 69 986 1,819 2,805 0.17
85 20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 0 0 0 0 0.00
86 20032012 สิงห์สมุทร 84 1,762 1,875 3,637 0.22
87 21012001 วัดป่าประดู่ 71 1,104 1,531 2,635 0.16
88 21012003 ระยองวิทยาคม 99 1,430 2,102 3,532 0.22
89 21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร 68 1,218 1,515 2,733 0.17
90 21022001 แกลง(วิทยสถาวร) 70 1,203 1,476 2,679 0.17
91 22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 78 1,933 911 2,844 0.18
92 22012003 ศรียานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
93 24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 91 1,679 1,909 3,588 0.22
94 24012002 ดัดดรุณี 72 0 2,876 2,876 0.18
95 24012003 วัดโสธรวรารามวราวิหาร 0 0 0 0 0.00
96 24022005 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 70 1,109 1,741 2,850 0.18
97 25012001 ปราจิณราษฏรอำรุง 84 1,376 2,046 3,422 0.21
98 26012002 นครนายกวิทยาคม 72 1,109 1,546 2,655 0.16
99 27012003 สระแก้ว 85 1,267 1,742 3,009 0.19
100 30012001 ราชสีมาวิทยาลัย 110 4,124 86 4,210 0.26
101 30012002 สุรนารีวิทยา 120 16 4,374 4,390 0.27
102 30012003 บุญวัฒนา 107 1,916 2,155 4,071 0.25
103 30012006 สุรธรรมพิทักษ์ 82 1,366 1,509 2,875 0.18
104 30012014 โนนสูงศรีธานี 81 1,240 1,727 2,967 0.18
105 30022006 โชคชัยสามัคคี 84 1,379 1,871 3,250 0.20
106 30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต 75 1,022 1,752 2,774 0.17
107 30042012 ปากช่อง 81 1,148 1,883 3,031 0.19
108 30072004 พิมายวิทยา 88 1,350 2,056 3,406 0.21
109 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม 90 1,483 2,064 3,547 0.22
110 31012011 ลำปลายมาศ 69 948 1,660 2,608 0.16
111 31022001 กระสังพิทยาคม 72 1,077 1,830 2,907 0.18
112 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม 78 1,151 1,744 2,895 0.18
113 31032001 นางรอง 0 0 0 0 0.00
114 31032010 หนองกี่พิทยาคม 66 1,067 1,620 2,687 0.17
115 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
116 31042005 พุทไธสง 72 1,120 1,498 2,618 0.16
117 32012001 สุรวิทยาคาร 90 2,139 1,242 3,381 0.21
118 32012002 สิรินธร 90 381 2,844 3,225 0.20
119 32032001 ประสาทวิทยาคาร 81 1,107 1,923 3,030 0.19
120 33012001 ศรีสะเกษวิทยาลัย 91 1,560 2,126 3,686 0.23
121 33012002 สตรีสิริเกศ 78 996 2,013 3,009 0.19
122 33012013 กันทรารมณ์ 74 1,023 1,519 2,542 0.16
123 33032002 ขุขันธ์ 91 1,232 2,195 3,427 0.21
124 33042004 กันทรลักษ์วิทยา 96 1,361 2,215 3,576 0.22
125 34012001 เบ็ญจะมะมหาราช 99 1,638 2,306 3,944 0.24
126 34012002 เขื่องในพิทยาคาร 68 1,061 1,493 2,554 0.16
127 34012003 นารีนุกูล 0 0 0 0 0.00
128 34022001 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0.00
129 34042004 ลือคำหาญวารินชำราบ 0 0 0 0 0.00
130 34052001 เดชอุดม 0 0 0 0 0.00
131 35012001 ยโสธรพิทยาคม 93 1,244 2,096 3,340 0.21
132 36012002 สตรีชัยภูมิ 83 196 2,868 3,064 0.19
133 36012020 หนองบัวแดงวิทยา 75 1,125 1,610 2,735 0.17
134 36022006 ภูเขียว 74 1,133 1,814 2,947 0.18
135 36022014 แก้งคร้อวิทยา 69 963 1,656 2,619 0.16
136 37012001 อำนาจเจริญ 0 0 0 0 0.00
137 39012001 หนองบัวพิทยาคาร 95 1,322 2,199 3,521 0.22
138 40012001 ขอนแก่นวิทยายน 0 0 0 0 0.00
139 40012002 กัลยาณวัตร 0 0 0 0 0.00
140 40012003 แก่นนครวิทยาลัย 112 1,944 2,363 4,307 0.27
141 40022001 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0.00
142 40042001 น้ำพองศึกษา 66 1,028 1,502 2,530 0.16
143 40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 70 984 1,669 2,653 0.16
144 40052001 หนองเรือวิทยา 68 963 1,605 2,568 0.16
145 40052004 ชุมแพศึกษา 0 0 0 0 0.00
146 41012001 อุดรพิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
147 41012002 สตรีราชินูทิศ 88 0 3,629 3,629 0.22
148 41012007 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 72 1,531 1,291 2,822 0.17
149 41032001 หนองหานวิทยา 73 1,053 1,703 2,756 0.17
150 41032008 บ้านดุงวิทยา 73 1,152 1,638 2,790 0.17
151 42012001 เลยพิทยาคม 81 1,285 2,091 3,376 0.21
152 42022002 ศรีสงครามวิทยา 75 1,058 1,802 2,860 0.18
153 43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร 102 1,281 2,149 3,430 0.21
154 43022001 ชุมพลโพนพิสัย 82 1,262 1,811 3,073 0.19
155 43032001 บึงกาฬ 79 1,135 1,567 2,702 0.17
156 44012001 สารคามพิทยาคม 102 1,531 2,289 3,820 0.24
157 44012002 ผดุงนารี 99 1,816 2,049 3,865 0.24
158 44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 72 1,076 1,610 2,686 0.17
159 44022015 วาปีปทุม 84 1,323 1,789 3,112 0.19
160 45012005 สตรีศึกษา 97 340 3,291 3,631 0.22
161 45012019 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 90 2,178 1,137 3,315 0.20
162 45022011 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 78 1,102 1,703 2,805 0.17
163 45032005 โพนทองพัฒนาวิทยา 66 1,085 1,701 2,786 0.17
164 45032008 เสลภูมิพิทยาคม 69 1,119 1,471 2,590 0.16
165 46012003 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 91 1,489 2,048 3,537 0.22
166 46012005 อนุกูลนารี 91 1,262 2,186 3,448 0.21
167 46032015 สมเด็จพิทยาคม 2,695 1,090 1,605 2,695 0.17
168 47012001 สกลราชวิทยานุกูล 94 1,443 2,197 3,640 0.22
169 47012004 ธาตุนารายณ์วิทยา 80 1,189 1,933 3,122 0.19
170 47022021 สว่างแดนดิน 0 0 0 0 0.00
171 47032001 มัธยมวานรนิวาส 78 1,094 1,626 2,720 0.17
172 50012001 ยุพราชวิทยาลัย 90 1,619 2,065 3,684 0.23
173 50012002 วัฒโนทัยพายัพ 0 0 0 0 0.00
174 51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 84 1,312 1,803 3,115 0.19
175 51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 0 0 0 0.00
176 52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
177 52012008 ลำปางกัลยาณี 0 0 0 0 0.00
178 53012001 อุตรดิตถ์ 70 1,875 735 2,610 0.16
179 53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี 78 141 2,872 3,013 0.19
180 54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 72 463 2,418 2,881 0.18
181 54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 72 1,907 1,123 3,030 0.19
182 55012002 สตรีศรีน่าน 68 999 1,703 2,702 0.17
183 56012001 พะเยาพิทยาคม 90 1,422 1,984 3,406 0.21
184 56022004 เชียงคำวิทยาคม 70 1,099 1,605 2,704 0.17
185 57012001 สามัคคีวิทยาคม 86 1,289 1,765 3,054 0.19
186 57012002 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 72 843 1,812 2,655 0.16
187 57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 81 1,289 1,672 2,961 0.18
188 60012001 นครสวรรค์ 81 1,374 1,807 3,181 0.20
189 60012002 สตรีนครสวรรค์ 75 852 1,990 2,842 0.18
190 60032003 ตาคลีประชาสรรค์ 72 1,108 1,619 2,727 0.17
191 62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม 66 1,082 1,622 2,704 0.17
192 63012001 ตากพิทยาคม 67 1,072 1,573 2,645 0.16
193 63022004 สรรพวิทยาคม 78 1,115 1,687 2,802 0.17
194 65012001 พิษณุโลกพิทยาคม 78 2,536 291 2,827 0.17
195 65012002 เฉลิมขวัญสตรี 80 139 2,971 3,110 0.19
196 66012001 พิจิตรพิทยาคม 62 1,048 1,514 2,562 0.16
197 67012002 วิทยานุกูลนารี 0 0 0 0 0.00
198 67022001 หล่มสักวิทยาคม 72 1,173 1,637 2,810 0.17
199 70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 81 1,404 1,704 3,108 0.19
200 70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
201 70022002 โพธาวัฒนาเสนี 0 0 0 0 0.00
202 70022014 รัตนราษฏร์บำรุง 67 1,076 1,628 2,704 0.17
203 71012006 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0.00
204 71012007 กาญจนานุเคราะห์ 104 946 2,847 3,793 0.23
205 72012002 กรรณสูตศึกษาลัย 0 0 0 0 0.00
206 72012003 สงวนหญิง 0 0 0 0 0.00
207 72022010 อู่ทอง 70 1,133 1,711 2,844 0.18
208 72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา3 70 1,106 1,617 2,723 0.17
209 73012001 พระปฐมวิทยาลัย 96 1,980 1,624 3,604 0.22
210 73012002 ราชินีบูรณะ 78 0 2,990 2,990 0.18
211 73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย 84 928 1,756 2,684 0.17
212 73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 67 1,174 1,552 2,726 0.17
213 73022014 วัดไร่ขิงวิทยา 82 1,340 1,859 3,199 0.20
214 73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 72 1,099 1,422 2,521 0.16
215 74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
216 74012002 สมุทรสาครบูรณะ 0 0 0 0 0.00
217 76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
218 76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 81 956 2,039 2,995 0.18
219 80012001 เบญจมราชูทิศ 81 1,299 1,522 2,821 0.17
220 80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช 76 1,035 2,049 3,084 0.19
221 80022006 ทุ่งสง 0 0 0 0 0.00
222 81012007 อำมาตย์พานิชนุกูล 72 1,189 1,721 2,910 0.18
223 83012001 ภูเก็ตวิทยาลัย 80 1,617 1,304 2,921 0.18
224 83012002 สตรีภูเก็ต 0 0 0 0 0.00
225 84012002 สุราษฎร์ธานี 72 2,523 1,569 4,092 0.25
226 84012003 สุราษฏร์พิทยา 72 1,096 1,772 2,868 0.18
227 86012001 ศรียาภัย 84 1,357 1,981 3,338 0.21
228 86012002 สอาดเผดิมวิทยา 66 900 1,664 2,564 0.16
229 86022001 สวนศรีวิทยา 73 1,065 1,549 2,614 0.16
230 90012001 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ 94 1,665 2,072 3,737 0.23
231 90012004 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 90 1,136 2,397 3,533 0.22
232 90022002 หาดใหญ่วิทยาลัย 103 1,650 2,500 4,150 0.26
233 90022003 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 80 1,320 2,198 3,518 0.22
234 90022005 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
235 90022008 หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 72 1,341 1,671 3,012 0.19
236 92012001 วิเชียรมาตุ 71 1,160 1,680 2,840 0.18
237 92012002 สภาราชินี จังหวัดตรัง 74 1,077 1,778 2,855 0.18
238 93012001 พัทลุง 78 1,254 1,813 3,067 0.19
239 93012006 สตรีพัทลุง 72 816 1,857 2,673 0.16
240 10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
241 10012010 วัดราชบพิธ 0 0 0 0 0.00
242 10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 49 0 1,811 1,811 0.11
243 10012013 ราชวินิต มัธยม 58 1,156 1,024 2,180 0.13
244 10012021 พระโขนงพิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
245 10012023 นนทรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
246 10012032 สตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0 0 0.00
247 10012037 ปทุมคงคา 0 0 0 0 0.00
248 10012040 สันติราษฏร์วิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
249 10022001 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 0 0 0 0 0.00
250 10022002 บางกะปิ 51 924 1,098 2,022 0.12
251 10022005 เทพลีลา 0 0 0 0 0.00
252 10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 0 0 0 0 0.00
253 10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง 58 904 881 1,785 0.11
254 10022011 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 0 0 0 0 0.00
255 10022019 ราชดำริ 0 0 0 0 0.00
256 10022022 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0.00
257 10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
258 10022026 ราชวินิตบางเขน 49 928 779 1,707 0.11
259 10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 39 748 832 1,580 0.10
260 10022029 ศรีพฤฒา 0 0 0 0 0.00
261 10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0 0 0.00
262 10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
263 10032004 วัดอินทาราม 0 0 0 0 0.00
264 10032013 ชิโนรสวิทยาลัย 69 944 1,006 1,950 0.12
265 10032014 สตรีวัดระฆัง 0 0 0 0 0.00
266 10032022 วัดนวลนรดิศ 0 0 0 0 0.00
267 10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 57 0 2,070 2,070 0.13
268 10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 51 813 959 1,772 0.11
269 10032032 ปัญญาวรคุณ 54 847 880 1,727 0.11
270 10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ 48 866 817 1,683 0.10
271 10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 66 1,076 1,194 2,270 0.14
272 10032036 วัดพุทธบูชา 55 971 1,087 2,058 0.13
273 10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 43 950 667 1,617 0.10
274 10032042 บางมดวิทยา 0 0 0 0 0.00
275 11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง 48 829 863 1,692 0.10
276 11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 54 999 1,087 2,086 0.13
277 11012008 วัดทรงธรรม 54 1,030 1,068 2,098 0.13
278 11012011 วิสุทธิกษัตรี 54 248 1,545 1,793 0.11
279 11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 60 938 906 1,844 0.11
280 11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0 0 0 0 0.00
281 11022009 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 54 931 989 1,920 0.12
282 12012002 ศรีบุณยานนท์ 0 0 0 0 0.00
283 12012005 เบญจมราชานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
284 12012008 รัตนาธิเบศร์ 0 0 0 0 0.00
285 12022003 ไทรน้อย 0 0 0 0 0.00
286 12022011 บางบัวทอง 0 0 0 0 0.00
287 13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 54 1,001 996 1,997 0.12
288 13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 56 1,023 1,119 2,142 0.13
289 13022002 สายปัญญารังสิต 54 979 1,173 2,152 0.13
290 13022004 หนองเสือวิทยาคม 51 853 959 1,812 0.11
291 13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 64 1,113 1,338 2,451 0.15
292 13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 62 1,006 1,244 2,250 0.14
293 14012003 อยุธยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
294 14012005 ท่าเรือ 0 0 0 0 0.00
295 14022003 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 0 0 0 0 0.00
296 14022010 เสนา(เสนาประสิทธิ์) 0 0 0 0 0.00
297 16012001 โคกสำโรงวิทยา 47 713 1,003 1,716 0.11
298 16012012 บ้านหมี่วิทยา 44 665 858 1,523 0.09
299 18012010 คุรุประชาสรรค์ 44 684 827 1,511 0.09
300 18012013 หันคาพิทยาคม 48 727 955 1,682 0.10
301 19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 49 746 761 1,507 0.09
302 19012011 เทพศิรินทร์ พุแค 50 819 1,024 1,843 0.11
303 19022003 ประเทียบวิทยาทาน 48 800 869 1,669 0.10
304 19022008 มวกเหล็กวิทยา 45 713 831 1,544 0.10
305 20012004 แสนสุข 47 802 828 1,630 0.10
306 20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 50 959 1,213 2,172 0.13
307 20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 40 751 793 1,544 0.10
308 20022002 พานทอง 39 754 757 1,511 0.09
309 20032001 บางละมุง 58 809 1,420 2,229 0.14
310 20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 42 767 851 1,618 0.10
311 20032010 สัตหีบวิทยาคม 40 643 1,005 1,648 0.10
312 21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 0 0 0 0 0.00
313 21012010 บ้านค่าย 60 921 1,048 1,969 0.12
314 21012011 ปลวกแดงพิทยาคม 52 780 1,112 1,892 0.12
315 21012012 นิคมวิทยา 43 730 962 1,692 0.10
316 21022002 วังจันทร์วิทยา 48 807 895 1,702 0.10
317 21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา 48 721 880 1,601 0.10
318 22012004 เบญจมานุสรณ์ 48 836 858 1,694 0.10
319 22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 42 688 898 1,586 0.10
320 23012001 ตราษตระการคุณ 54 1,016 959 1,975 0.12
321 23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ 56 562 1,283 1,845 0.11
322 24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 61 1,206 928 2,134 0.13
323 25012002 ปราจีนกัลยาณี 64 1,044 1,381 2,425 0.15
324 25012008 กบินทร์วิทยา 43 711 879 1,590 0.10
325 26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) 51 947 1,218 2,165 0.13
326 26012010 องครักษ์ 42 646 884 1,530 0.09
327 27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม 57 835 1,232 2,067 0.13
328 27022002 อรัญประเทศ 62 821 1,294 2,115 0.13
329 30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 70 684 1,779 2,463 0.15
330 30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 54 915 1,060 1,975 0.12
331 30022001 จักราชวิทยา 65 892 1,408 2,300 0.14
332 30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม 51 914 1,219 2,133 0.13
333 30032009 เสิงสาง 52 766 982 1,748 0.11
334 30052001 มัธยมด่านขุนทด 60 657 1,168 1,825 0.11
335 30062001 เมืองคง 67 1,001 1,277 2,278 0.14
336 31012003 บัวหลวงวิทยาคม 53 672 987 1,659 0.10
337 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 58 842 1,184 2,026 0.12
338 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร 70 1,075 1,422 2,497 0.15
339 31042011 สตึก 0 0 0 0 0.00
340 32012012 วีรวัฒน์โยธิน 63 1,047 1,162 2,209 0.14
341 32012020 จอมพระประชาสรรค์ 60 763 1,114 1,877 0.12
342 32012024 ศีขรภูมิพิสัย 68 866 1,434 2,300 0.14
343 32012034 สุรพินท์พิทยา 42 729 782 1,511 0.09
344 32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 52 730 1,156 1,886 0.12
345 32022012 รัตนบุรี 66 904 1,196 2,100 0.13
346 32032012 สังขะ 58 641 1,252 1,893 0.12
347 32032019 บัวเชดวิทยา 59 795 1,053 1,848 0.11
348 33022005 กำแพง 55 850 1,179 2,029 0.13
349 33032001 ปรางค์กู่ 69 846 1,110 1,956 0.12
350 34012008 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 50 827 916 1,743 0.11
351 34022002 เขมราฐพิทยาคม 48 611 982 1,593 0.10
352 34032003 ศรีเมืองวิทยาคาร 61 802 1,318 2,120 0.13
353 34052011 บุณฑริกวิทยาคาร 56 655 1,245 1,900 0.12
354 35012002 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 61 883 1,219 2,102 0.13
355 35022001 เลิงนกทา 69 959 1,452 2,411 0.15
356 35022003 กุดชุมวิทยาคม 53 797 965 1,762 0.11
357 36012003 เมืองพญาแลวิทยา 52 1,093 712 1,805 0.11
358 36022021 คอนสารวิทยาคม 45 632 901 1,533 0.09
359 37012003 ปทุมราชวงศา 0 0 0 0 0.00
360 39012013 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 70 900 1,459 2,359 0.15
361 39022003 คำแสนวิทยาสรรค์ 68 870 1,258 2,128 0.13
362 40012007 นครขอนแก่น 55 798 1,204 2,002 0.12
363 40012016 ขามแก่นนคร 0 0 0 0 0.00
364 40022007 มัญจาศึกษา 0 0 0 0 0.00
365 40032002 พล 40 691 934 1,625 0.10
366 40052017 ภูเวียงวิทยาคม 67 884 1,297 2,181 0.13
367 41012003 ประจักษ์ศิลปาคาร 0 0 0 0 0.00
368 41012020 เพ็ญพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
369 41022001 กุมภวาปี 0 0 0 0 0.00
370 41022003 ศรีธาตุพิทยาคม 42 653 900 1,553 0.10
371 41042002 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 57 884 1,321 2,205 0.14
372 41042003 น้ำโสมพิทยาคม 51 697 1,098 1,795 0.11
373 42012006 เชียงคาน 42 682 967 1,649 0.10
374 43012008 ท่าบ่อ 77 974 1,358 2,332 0.14
375 43022008 โซ่พิสัยพิทยาคม 47 726 955 1,681 0.10
376 43022012 ปากคาดพิทยาคม 50 721 1,099 1,820 0.11
377 43032005 พรเจริญวิทยา 48 672 1,079 1,751 0.11
378 43032008 เซกา 0 0 0 0 0.00
379 43032016 ศรีวิไลวิทยา 51 859 1,162 2,021 0.12
380 44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ 59 840 1,187 2,027 0.13
381 44012022 เชียงยืนพิทยาคม 45 630 896 1,526 0.09
382 44022001 บรบือ 56 857 1,134 1,991 0.12
383 44022008 บรบือวิทยาคาร 61 890 1,223 2,113 0.13
384 44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ 52 747 1,082 1,829 0.11
385 45012002 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 54 848 998 1,846 0.11
386 45022001 พนมไพรวิทยาคาร 57 908 1,130 2,038 0.13
387 45022002 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 52 823 1,057 1,880 0.12
388 45022003 ปทุมรัตต์พิทยาคม 56 713 1,050 1,763 0.11
389 45022013 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 55 826 925 1,751 0.11
390 46012004 กมลาไสย 59 1,048 1,256 2,304 0.14
391 46012014 ร่องคำ 58 1,024 1,224 2,248 0.14
392 46022001 ยางตลาดวิทยาคาร 47 643 875 1,518 0.09
393 47012003 สกลนครพัฒนศึกษา 56 723 910 1,633 0.10
394 47022001 พังโคนวิทยาคม 54 790 1,055 1,845 0.11
395 47022016 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 56 595 1,331 1,926 0.12
396 47032009 บ้านม่วงพิทยาคม 41 655 905 1,560 0.10
397 47032012 อากาศอำนวยศึกษา 55 803 1,119 1,922 0.12
398 48012001 ปิยะมหาราชาลัย 0 0 0 0 0.00
399 48012003 นครพนมวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
400 48012014 ธาตุพนม 68 1,027 1,287 2,314 0.14
401 48012020 เรณูนครวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
402 48012026 นาแกสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0.00
403 48022009 สหราษฏร์รังสฤษดิ์ 38 648 914 1,562 0.10
404 49012001 มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
405 50012010 สันกำแพง 66 1,115 1,345 2,460 0.15
406 50022004 แม่ริมวิทยาคม 48 784 789 1,573 0.10
407 50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ 48 836 929 1,765 0.11
408 50022009 สันทรายวิทยาคม 43 618 887 1,505 0.09
409 50032004 ฝางชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
410 50042001 สันป่าตองวิทยาคม 62 1,004 1,372 2,376 0.15
411 50052001 จอมทอง 65 883 1,194 2,077 0.13
412 51022006 เวียงเจดีย์วิทยา 46 660 902 1,562 0.10
413 53012011 พิชัย 54 943 1,142 2,085 0.13
414 55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 60 965 1,188 2,153 0.13
415 55022001 ปัว 51 783 1,166 1,949 0.12
416 57022001 พานพิทยาคม 54 717 1,000 1,717 0.11
417 57032003 แม่จันวิทยาคม 60 882 1,129 2,011 0.12
418 57042004 เทิงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
419 58012001 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 43 662 901 1,563 0.10
420 58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 50 656 1,072 1,728 0.11
421 60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 60 1,087 1,259 2,346 0.14
422 60012012 ชุมแสงชนูทิศ 63 958 1,193 2,151 0.13
423 60022006 ลาดยาววิทยาคม 47 778 1,020 1,798 0.11
424 60032001 หนองบัว 48 818 975 1,793 0.11
425 60032009 ท่าตะโกพิทยาคม 48 798 988 1,786 0.11
426 61012003 หนองฉางวิทยา 66 974 1,490 2,464 0.15
427 61012004 อุทัยวิทยาคม 58 925 1,112 2,037 0.13
428 61012013 บ้านไร่วิทยา 47 765 882 1,647 0.10
429 62012004 วัชรวิทยา 48 738 1,117 1,855 0.11
430 62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม 47 757 995 1,752 0.11
431 62022004 ขาณุวิทยา 51 871 1,097 1,968 0.12
432 63012002 ผดุงปัญญา 46 663 983 1,646 0.10
433 64012001 สุโขทัยวิทยาคม 76 1,514 973 2,487 0.15
434 64012011 อุดมดรุณี 53 197 1,878 2,075 0.13
435 64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 40 732 773 1,505 0.09
436 64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา 60 924 1,453 2,377 0.15
437 64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 44 741 807 1,548 0.10
438 65012003 จ่านกร้อง 63 934 1,379 2,313 0.14
439 65012009 พุทธชินราชพิทยา 48 978 978 1,956 0.12
440 66012005 สระหลวงพิทยาคม 40 664 961 1,625 0.10
441 66022001 ตะพานหิน 57 902 1,252 2,154 0.13
442 66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 54 907 1,210 2,117 0.13
443 67012001 เพชรพิทยาคม 76 1,093 1,311 2,404 0.15
444 67022008 หล่มเก่าพิทยาคม 60 954 1,303 2,257 0.14
445 67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 45 701 1,067 1,768 0.11
446 67032010 หนองไผ่ 49 787 1,191 1,978 0.12
447 70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 51 769 985 1,754 0.11
448 70022001 สายธรรมจันทร์ 0 0 0 0 0.00
449 71012002 ท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
450 71012008 เทพมงคลรังษี 56 963 740 1,703 0.11
451 71022002 ท่ามะกาวิทยาคม 54 776 1,148 1,924 0.12
452 71032004 อุดมสิทธิศึกษา 46 676 994 1,670 0.10
453 72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 72 1,043 1,319 2,362 0.15
454 72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 57 971 1,049 2,020 0.12
455 72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 0 0 0 0 0.00
456 72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย 57 1,018 1,116 2,134 0.13
457 72032009 สามชุกรัตนโภคาราม 57 920 1,118 2,038 0.13
458 73012004 ศรีวิชัยวิทยา 0 0 0 0 0.00
459 73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 57 1,319 807 2,126 0.13
460 73012009 กำแพงแสนวิทยา 54 966 1,067 2,033 0.13
461 73012012 คงทองวิทยา 55 945 1,029 1,974 0.12
462 73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 49 768 860 1,628 0.10
463 74012006 กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) 0 0 0 0 0.00
464 74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
465 75012001 ศรัทธาสมุทร 0 0 0 0 0.00
466 75012002 ถาวรานุกูล 60 924 1,308 2,232 0.14
467 76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 0 0 0 0 0.00
468 76012005 คงคาราม 54 986 1,180 2,166 0.13
469 76022009 บ้านลาดวิทยา 34 733 882 1,615 0.10
470 77012001 ประจวบวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
471 77012006 บางสะพานวิทยา 0 0 0 0 0.00
472 77022007 หัวหิน 60 1,072 1,310 2,382 0.15
473 77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
474 80012005 โยธินบำรุง 51 1,032 958 1,990 0.12
475 80022001 ฉวางรัชดาภิเษก 43 672 980 1,652 0.10
476 80022007 สตรีทุ่งสง 56 744 1,354 2,098 0.13
477 80032012 ปากพนัง 57 795 1,293 2,088 0.13
478 80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 57 859 1,260 2,119 0.13
479 81012003 คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ 50 782 1,052 1,834 0.11
480 81012005 พนมเบญจา 0 0 0 0 0.00
481 81012008 เมืองกระบี่ 54 939 1,055 1,994 0.12
482 81012017 เหนือคลองประชาบำรุง 51 791 1,030 1,821 0.11
483 82012006 ดีบุกพังงาวิทยายน 57 796 1,075 1,871 0.12
484 82012007 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) 51 820 1,145 1,965 0.12
485 83012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 68 1,092 1,175 2,267 0.14
486 83012005 เมืองถลาง 56 776 1,024 1,800 0.11
487 84012004 เมืองสุราษฏร์ธานี 60 1,039 1,341 2,380 0.15
488 84012007 สุราษฎร์ธานี 2 45 763 963 1,726 0.11
489 84012017 ทีปราษฏร์พิทยา 49 932 984 1,916 0.12
490 84022003 ไชยาวิทยา 42 660 955 1,615 0.10
491 84022013 พุนพินพิทยาคม 53 830 1,197 2,027 0.13
492 84032002 บ้านนาสาร 42 691 874 1,565 0.10
493 84032005 เวียงสระ 54 941 1,289 2,230 0.14
494 84032006 พระแสงวิทยา 43 658 1,043 1,701 0.10
495 85012001 พิชัยรัตนาคาร 0 0 0 0 0.00
496 85012002 สตรีระนอง 1,918 849 1,069 1,918 0.12
497 86022007 สวีวิทยา 52 835 1,144 1,979 0.12
498 90012005 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 70 945 1,189 2,134 0.13
499 90032003 นาทวีวิทยาคม 68 1,077 1,116 2,193 0.14
500 90032013 สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 62 842 1,206 2,048 0.13
501 91012004 กำแพงวิทยา 42 614 996 1,610 0.10
502 91012007 สตูลวิทยา 54 745 1,171 1,916 0.12
503 91012012 พิมานพิทยาสรรค์ 48 717 1,156 1,873 0.12
504 92012008 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 60 922 1,168 2,090 0.13
505 92022004 ห้วยยอด 61 908 1,431 2,339 0.14
506 93012012 ตะโหมด 47 682 1,020 1,702 0.10
507 94012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 60 808 1,238 2,046 0.13
508 94012002 เดชะปัตตนยานุกูล 66 813 1,307 2,120 0.13
509 95012001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 72 934 1,388 2,322 0.14
510 96012001 นราธิวาส 66 896 1,258 2,154 0.13
511 96022005 สุไหงโกลก 0 0 0 0 0.00
512 10012005 วัดราชาธิวาส 0 0 0 0 0.00
513 10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 38 322 299 621 0.04
514 10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
515 10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
516 10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
517 10012031 ยานนาเวศวิทยาคม 41 671 724 1,395 0.09
518 10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 45 726 707 1,433 0.09
519 10012042 มัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0 0 0.00
520 10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 37 0 1,461 1,461 0.09
521 10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0 0 0.00
522 10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
523 10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0 0 0.00
524 10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0 0 0.00
525 10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
526 10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 24 344 321 665 0.04
527 10032008 ฤทธิณรงค์รอน 22 342 347 689 0.04
528 10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 0 0 0 0 0.00
529 10032012 มหรรณพาราม 0 0 0 0 0.00
530 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม 47 749 725 1,474 0.09
531 10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม 34 508 519 1,027 0.06
532 10032017 มัธยมวัดนายโรง 0 0 0 0 0.00
533 10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 35 747 489 1,236 0.08
534 10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 395 344 739 0.05
535 11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 40 603 598 1,201 0.07
536 11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 29 452 502 954 0.06
537 11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 0 0 0 0 0.00
538 11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 35 605 561 1,166 0.07
539 11022008 บางแก้วประชาสรรค์ 40 623 536 1,159 0.07
540 12012006 นนทบุรีพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
541 12012009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
542 12022007 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
543 12022008 โพธินิมิตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
544 12022010 ราชวินิต นนทบุรี 0 0 0 0 0.00
545 13012003 ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) 38 529 411 940 0.06
546 13012008 บัวแก้วเกษร 27 466 414 880 0.05
547 13012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 30 380 340 720 0.04
548 13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 36 581 607 1,188 0.07
549 13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 33 406 472 878 0.05
550 13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 25 319 294 613 0.04
551 14012007 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 0 0 0 0 0.00
552 14012009 บางปะหัน 0 0 0 0 0.00
553 14012010 ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) 0 0 0 0 0.00
554 14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
555 14012012 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 0 0 0 0 0.00
556 14012013 อุทัย 0 0 0 0 0.00
557 14022001 บางไทรวิทยา 0 0 0 0 0.00
558 14022004 บางปะอิน 0 0 0 0 0.00
559 14022006 ผักไห่(สุทธาประมุข) 0 0 0 0 0.00
560 14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 0 0 0 0 0.00
561 14022013 บางซ้ายวิทยา 0 0 0 0 0.00
562 15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 18 306 290 596 0.04
563 15012002 แสวงหาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
564 15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 41 665 731 1,396 0.09
565 15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 0 0 0 0 0.00
566 15012014 สามโก้วิทยาคม 18 273 291 564 0.03
567 16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย 20 257 253 510 0.03
568 16012004 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 0 0 0 0 0.00
569 16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร 19 257 270 527 0.03
570 16022001 พัฒนานิคม 44 601 849 1,450 0.09
571 16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม 27 333 398 731 0.05
572 16022007 ท่าหลวงวิทยาคม 19 292 337 629 0.04
573 16022009 โคกเจริญวิทยา 0 0 0 0 0.00
574 16022011 ลำสนธิวิทยา 20 235 313 548 0.03
575 16022012 หนองม่วงวิทยา 27 382 468 850 0.05
576 17012003 บางระจันวิทยา 28 498 506 1,004 0.06
577 17012006 อินทร์บุรี 39 559 758 1,317 0.08
578 18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 22 336 332 668 0.04
579 18012006 วัดสิงห์ 25 316 390 706 0.04
580 18012007 สรรพยาวิทยา 24 254 331 585 0.04
581 19012001 สุธีวิทยา 33 531 602 1,133 0.07
582 19012007 บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) 30 440 519 959 0.06
583 19012008 หนองแซงวิทยา 15 258 261 519 0.03
584 20012006 อ่างศิลาพิทยาคม 33 631 500 1,131 0.07
585 20012010 บ้านบึงมนูญวิทยาคาร 18 257 283 540 0.03
586 20012011 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 30 311 403 714 0.04
587 20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา 0 0 0 0 0.00
588 20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 16 280 308 588 0.04
589 20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
590 20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 35 469 738 1,207 0.07
591 20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 18 314 420 734 0.05
592 20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม 27 483 560 1,043 0.06
593 20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม 34 663 636 1,299 0.08
594 21012005 เพรักษมาตาวิทยา 22 391 371 762 0.05
595 21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 42 540 344 884 0.05
596 21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 32 442 583 1,025 0.06
597 21022006 สุนทรภู่พิทยา 22 334 368 702 0.04
598 21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 33 358 614 972 0.06
599 22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
600 22012010 นายายอามพิทยาคม 24 349 469 818 0.05
601 22022003 ขลุงรัชดาภิเษก 30 385 428 813 0.05
602 22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
603 22022006 หนองตาคงพิทยาคาร 21 323 310 633 0.04
604 22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์" 27 414 465 879 0.05
605 22022009 สอยดาววิทยา 37 596 728 1,324 0.08
606 22022010 ทุ่งขนานวิทยา 18 238 349 587 0.04
607 22022011 คิชฌกูฏวิทยา 21 318 356 674 0.04
608 23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 23 306 220 526 0.03
609 23012009 คลองใหญ่วิทยาคม 35 489 545 1,034 0.06
610 23012010 เขาสมิงวิทยาคม 33 445 586 1,031 0.06
611 23012013 บ่อไร่วิทยาคม 22 358 415 773 0.05
612 24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 15 273 229 502 0.03
613 24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 0 0 0 0 0.00
614 24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 19 274 377 651 0.04
615 24012015 บางปะกง 34 518 572 1,090 0.07
616 24012016 พุทธิรังสีพิบูล 0 0 0 0 0.00
617 24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 26 319 343 662 0.04
618 24022007 สนามชัยเขต 41 570 709 1,279 0.08
619 24022011 แปลงยาวพิทยาคม 24 298 298 596 0.04
620 24022012 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 24 346 501 847 0.05
621 25012011 วังตะเคียนวิทยาคม 19 314 342 656 0.04
622 25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 21 347 425 772 0.05
623 25012018 ชิตใจชื่น 15 266 254 520 0.03
624 25012021 ประจันตราษฏร์บำรุง 39 649 734 1,383 0.09
625 25012024 ศรีมหาโพธิ 35 505 684 1,189 0.07
626 25012026 ศรีมโหสถ 19 335 304 639 0.04
627 26012003 นวมราชานุสรณ์ 28 406 413 819 0.05
628 26012004 ปิยชาติพัฒนา 18 295 290 585 0.04
629 27012001 คลองหาดพิทยาคม 30 460 567 1,027 0.06
630 27012007 ท่าเกษมพิทยา 23 272 279 551 0.03
631 27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม 24 353 446 799 0.05
632 27022003 ทัพราชวิทยา 25 372 431 803 0.05
633 27022008 ตาพระยา 34 413 611 1,024 0.06
634 27022009 ทัพพระยาพิทยา 36 473 590 1,063 0.07
635 30012004 มหิศราธิบดี 0 0 0 0 0.00
636 30012007 สุรนารีวิทยา ๒ 35 361 581 942 0.06
637 30012011 บุญวัฒนา 2 25 305 226 531 0.03
638 30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 20 271 281 552 0.03
639 30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0 0 0 0 0.00
640 30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา 27 394 428 822 0.05
641 30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม 20 349 393 742 0.05
642 30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 29 372 468 840 0.05
643 30052010 ขามสะแกแสง 42 609 738 1,347 0.08
644 30052011 ขามทะเลสอวิทยา 32 456 515 971 0.06
645 30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 24 361 381 742 0.05
646 30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา 21 247 352 599 0.04
647 30062013 สีดาวิทยา 0 0 0 0 0.00
648 30072006 นิคมพิมายศึกษา 21 281 293 574 0.04
649 30072007 ชุมพวงศึกษา 43 518 896 1,414 0.09
650 30072010 ภู่วิทยา 0 0 0 0 0.00
651 31012002 ภัทรบพิตร 0 0 0 0 0.00
652 31012004 พระครูพิทยาคม 26 365 472 837 0.05
653 31012010 ธารทองพิทยาคม 45 719 688 1,407 0.09
654 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 344 534 878 0.05
655 31022007 ไพศาลพิทยาคม 15 261 340 601 0.04
656 31022011 โนนเจริญพิทยาคม 19 289 323 612 0.04
657 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม 25 310 444 754 0.05
658 31022013 ห้วยราชพิทยาคม 31 432 657 1,089 0.07
659 31032002 สิงหวิทยาคม 18 226 340 566 0.03
660 31032003 นางรองพิทยาคม 33 515 654 1,169 0.07
661 31032016 ไทยเจริญวิทยา 17 210 293 503 0.03
662 31032018 หนองหงส์พิทยาคม 28 401 594 995 0.06
663 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม 21 339 422 761 0.05
664 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 22 273 413 686 0.04
665 31042001 คูเมืองวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
666 31042002 ตูมใหญ่วิทยา 27 409 409 818 0.05
667 31042006 เมืองแกพิทยาคม 30 340 493 833 0.05
668 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 0 0 0 0 0.00
669 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
670 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
671 31042015 แคนดงพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
672 32012003 สวายวิทยาคาร 21 295 301 596 0.04
673 32012004 นาดีวิทยา 21 237 277 514 0.03
674 32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 36 474 615 1,089 0.07
675 32012026 ห้วยจริงวิทยา 21 254 301 555 0.03
676 32012030 หนองแวงวิทยาคม 17 224 297 521 0.03
677 32012037 สำโรงทาบวิทยาคม 44 567 800 1,367 0.08
678 32012038 สินรินทร์วิทยา 24 319 368 687 0.04
679 32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ 36 502 708 1,210 0.07
680 32022014 เบิดพิทยาสรรค์ 22 259 282 541 0.03
681 32022020 สนมวิทยาคาร 33 439 551 990 0.06
682 32022021 นารายณ์คำผงวิทยา 18 233 306 539 0.03
683 32032003 ตานีวิทยา 20 233 303 536 0.03
684 32032008 กาบเชิงวิทยา 25 292 529 821 0.05
685 32032009 แนงมุดวิทยา 20 285 340 625 0.04
686 32032010 โคกตะเคียนวิทยา 19 229 275 504 0.03
687 32032013 กระเทียมวิทยา 29 473 506 979 0.06
688 32032015 ขนาดมอญพิทยาคม 28 347 458 805 0.05
689 32032021 พนมดงรักวิทยา 35 536 518 1,054 0.07
690 33012011 ยางชุมน้อยพิทยาคม 31 443 570 1,013 0.06
691 33012022 โนนค้อวิทยาคม 18 246 365 611 0.04
692 33012025 เขื่อนช้างวิทยาคาร 22 306 396 702 0.04
693 33012026 น้ำเกลี้ยงวิทยา 21 208 296 504 0.03
694 33012028 นครศรีลำดวนวิทยา 22 198 306 504 0.03
695 33022017 ห้วยทับทันวิทยาคม 41 607 739 1,346 0.08
696 33032016 ละลมวิทยา 17 222 311 533 0.03
697 33042002 กันทรลักษ์วิทยาคม 18 267 313 580 0.04
698 33042008 บึงมะลูวิทยา 42 420 565 985 0.06
699 33042012 กระแชงวิทยา 28 303 340 643 0.04
700 33042018 ศรีรัตนวิทยา 48 614 816 1,430 0.09
701 33042020 เบญจลักษ์พิทยา 34 399 600 999 0.06
702 34012005 ปทุมพิทยาคม 27 317 473 790 0.05
703 34012019 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 35 620 876 1,496 0.09
704 34012023 ดอนมดแดงวิทยาคม 16 273 337 610 0.04
705 34012024 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 22 289 459 748 0.05
706 34022006 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
707 34022010 กุดข้าวปุ้นวิทยา 27 379 479 858 0.05
708 34022011 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
709 34022013 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0.00
710 34032001 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 225 313 538 0.03
711 34032004 โขงเจียมวิทยาคม 22 321 440 761 0.05
712 34032006 เอือดใหญ่พิทยา 19 250 382 632 0.04
713 34032007 อ่างศิลา 27 326 460 786 0.05
714 34032010 ตาลสุมพัฒนา 16 232 285 517 0.03
715 34032012 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0.00
716 34042001 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 22 289 384 673 0.04
717 34042002 สำโรงวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
718 34042007 วารินชำราบ 28 475 545 1,020 0.06
719 34042008 วิจิตราพิทยา 27 373 448 821 0.05
720 34052002 นาจะหลวย 1,371 510 861 1,371 0.08
721 34052003 นาส่วงวิทยา 24 292 405 697 0.04
722 34052007 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 25 355 485 840 0.05
723 34052008 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 21 324 397 721 0.04
724 34052009 น้ำยืนวิทยา 0 0 0 0 0.00
725 34052012 นาโพธิ์วิทยา 19 295 348 643 0.04
726 34052014 ทุ่งศรีอุดม 0 0 0 0 0.00
727 35012012 มหาชนะชัยวิทยาคม 30 444 566 1,010 0.06
728 35012014 ค้อวังวิทยาคม 24 346 420 766 0.05
729 35022002 ทรายมูลวิทยา 33 413 540 953 0.06
730 35022004 ป่าติ้ววิทยา 18 270 342 612 0.04
731 35022015 คำเตยวิทยา 15 251 274 525 0.03
732 36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล 77 405 115 520 0.03
733 36012005 บ้านค่ายวิทยา 18 296 225 521 0.03
734 36012013 บ้านเขว้าวิทยายน 24 314 321 635 0.04
735 36012016 คอนสวรรค์ 27 368 463 831 0.05
736 36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 217 346 563 0.03
737 36012023 ภักดีชุมพลวิทยา 21 318 349 667 0.04
738 36012024 เจียงทองพิทยาคม 22 261 331 592 0.04
739 36022013 บ้านแท่นวิทยา 0 0 0 0 0.00
740 36022016 นาหนองทุ่มวิทยา 25 287 317 604 0.04
741 36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 19 240 293 533 0.03
742 36032001 จัตุรัสวิทยาคาร 37 562 703 1,265 0.08
743 36032012 เทพสถิตวิทยา 26 339 571 910 0.06
744 36032013 นายางกลักพิทยาคม 23 348 450 798 0.05
745 37012002 ชานุมานวิทยาคม 36 486 686 1,172 0.07
746 37012005 คึมใหญ่วิทยา 21 275 294 569 0.04
747 37012013 อำนาจเจริญพิทยาคม 18 278 279 557 0.03
748 37012015 พนาศึกษา 32 443 657 1,100 0.07
749 37012017 เสนางคนิคม 26 381 537 918 0.06
750 37012019 หัวตะพานวิทยาคม 39 609 721 1,330 0.08
751 37012022 ลืออำนาจวิทยาคม 16 239 300 539 0.03
752 39012002 บ้านขามพิทยาคม 15 244 264 508 0.03
753 39012005 โนนสังวิทยาคาร 34 507 595 1,102 0.07
754 39012007 กุดดู่พิทยาคม 22 261 347 608 0.04
755 39022001 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 45 393 625 1,018 0.06
756 39022002 นาวังศึกษาวิช 44 602 748 1,350 0.08
757 39022006 กุดดินจี่พิทยาคม 23 308 369 677 0.04
758 39022007 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 18 235 275 510 0.03
759 40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 0 0 0 0.00
760 40012019 ฝางวิทยายน 0 0 0 0 0.00
761 40022002 บ้านลานวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
762 40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
763 40022013 ชนบทศึกษา 0 0 0 0 0.00
764 40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 18 262 256 518 0.03
765 40022018 บ้านแฮดศึกษา 15 251 260 511 0.03
766 40032007 แวงใหญ่วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
767 40032009 แวงน้อยศึกษา 16 281 272 553 0.03
768 40032012 หนองสองห้องวิทยา 0 0 0 0 0.00
769 40032016 โนนศิลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
770 40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
771 40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
772 40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
773 40052022 หนองนาคำวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
774 41012006 โนนสูงพิทยาคาร 21 274 335 609 0.04
775 41012012 อุดรพัฒนาการ 25 254 337 591 0.04
776 41012017 หนองวัวซอพิทยาคม 28 406 517 923 0.06
777 41012021 สุมเส้าพิทยาคาร 16 282 298 580 0.04
778 41012024 สร้างคอมวิทยา 21 290 376 666 0.04
779 41022002 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
780 41022004 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 16 280 299 579 0.04
781 41022014 วังสามหมอวิทยาคาร 37 577 715 1,292 0.08
782 41022017 หนองแสงวิทยศึกษา 16 236 271 507 0.03
783 41032002 ทุ่งฝนวิทยาคาร 26 281 346 627 0.04
784 41032003 ไชยวานวิทยา 20 240 303 543 0.03
785 41032014 พิบูลย์รักษ์พิทยา 23 247 284 531 0.03
786 41042001 กุดจับประชาสรรค์ 30 527 638 1,165 0.07
787 41042011 ยูงทองพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
788 42012002 เลยอนุกูลวิทยา 33 413 485 898 0.06
789 42012005 นาด้วงวิทยา 24 284 348 632 0.04
790 42012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 30 253 464 717 0.04
791 42012011 เชียงกลมวิทยา 28 433 522 955 0.06
792 42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา 34 423 600 1,023 0.06
793 42012017 ภูเรือวิทยา 30 434 600 1,034 0.06
794 42012018 ท่าลี่วิทยา 25 337 399 736 0.05
795 42022004 ภูกระดึงวิทยาคม 36 378 594 972 0.06
796 42022005 ภูหลวงวิทยา 19 283 356 639 0.04
797 42022006 สันติวิทยาสรรพ์ 32 458 572 1,030 0.06
798 42022016 หนองหินวิทยาคม 27 401 588 989 0.06
799 43012005 หนองคายวิทยาคาร 38 691 585 1,276 0.08
800 43012017 สังคมวิทยา 26 369 476 845 0.05
801 43012019 น้ำสวยวิทยา 20 328 376 704 0.04
802 43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม 18 256 270 526 0.03
803 43022002 เซิมพิทยาคม 21 266 346 612 0.04
804 43022006 กุดบงพิทยาคาร 25 328 396 724 0.04
805 43022009 ศรีชมภูวิทยา 26 263 311 574 0.04
806 43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 25 388 426 814 0.05
807 43032014 บึงโขงหลงวิทยาคม 30 450 549 999 0.06
808 43032018 บุ่งคล้านคร 27 321 384 705 0.04
809 44012010 เขวาไร่ศึกษา 32 544 645 1,189 0.07
810 44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย 20 358 329 687 0.04
811 44012028 ชื่นชมพิทยาคาร 18 246 277 523 0.03
812 44022023 นาดูนประชาสรรพ์ 33 533 661 1,194 0.07
813 44022027 มัธยมยางสีสุราช 18 242 282 524 0.03
814 45012001 ธวัชบุรีวิทยาคม 24 333 359 692 0.04
815 45012007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 27 374 385 759 0.05
816 45012009 ขัติยะวงษา 23 331 367 698 0.04
817 45012012 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 30 378 430 808 0.05
818 45022017 เมืองสรวงวิทยา 24 347 407 754 0.05
819 45022019 ทรายทองวิทยา 24 316 377 693 0.04
820 45022021 อาจสามารถวิทยา 26 421 497 918 0.06
821 45032002 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 24 278 321 599 0.04
822 45032004 เมยวดีพิทยาคม 27 319 430 749 0.05
823 45032006 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 26 280 347 627 0.04
824 45032007 หนองพอกวิทยาลัย 41 559 735 1,294 0.08
825 45032009 โพนทองวิทยายน 30 377 348 725 0.04
826 45032013 เสลภูมิ 20 264 315 579 0.04
827 46012008 เมืองกาฬสินธุ์ 32 547 519 1,066 0.07
828 46012015 สหัสขันธ์ศึกษา 28 399 558 957 0.06
829 46012018 สามชัย 24 278 398 676 0.04
830 46012019 ดอนจานวิทยาคม 26 257 260 517 0.03
831 46022012 ห้วยเม็กวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
832 46022013 ท่าคันโทวิทยาคาร 25 326 468 794 0.05
833 46022015 หนองกุงศรีวิทยาคาร 31 367 598 965 0.06
834 46032002 เขาวงพิทยาคาร 32 351 544 895 0.06
835 46032004 กุฉินารายณ์ 43 692 747 1,439 0.09
836 46032013 คำม่วง 37 545 773 1,318 0.08
837 46032022 ห้วยผึ้งพิทยา 23 236 290 526 0.03
838 46032024 บ้านนาคูพัฒนา"กรป.กลางอุปถัมป์" 23 292 402 694 0.04
839 47012002 ดงมะไฟวิทยา 18 239 276 515 0.03
840 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม 44 641 839 1,480 0.09
841 47012009 โพธิแสนวิทยา 20 349 373 722 0.04
842 47012010 เต่างอยพัฒนศึกษา 25 373 481 854 0.05
843 47012011 ร่มเกล้า 0 0 0 0 0.00
844 47012014 คำเพิ่มพิทยา 18 227 331 558 0.03
845 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 0 0 0 0 0.00
846 47022002 กุดบากพัฒนาศึกษา 34 536 731 1,267 0.08
847 47022003 พรรณาวุฒาจารย์ 33 526 682 1,208 0.07
848 47022012 มัธยมวาริชภูมิ 36 523 659 1,182 0.07
849 47022013 ธรรมบวรวิทยา 20 290 457 747 0.05
850 47022017 แวงพิทยาคม 18 263 295 558 0.03
851 47022018 หนองหลวงศึกษา 21 322 338 660 0.04
852 47022022 ส่องดาววิทยาคม 18 265 405 670 0.04
853 47032002 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 34 534 693 1,227 0.08
854 47032003 กุดเรือคำพิทยาคาร 18 255 321 576 0.04
855 47032013 โพนงามศึกษา 28 396 519 915 0.06
856 47032015 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” 24 310 380 690 0.04
857 48012008 ปลาปากวิทยา 32 412 543 955 0.06
858 48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 20 258 270 528 0.03
859 48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 21 258 375 633 0.04
860 48012022 นาแกพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
861 48022001 อุเทนพัฒนา 41 503 821 1,324 0.08
862 48022003 พะทายพิทยาคม 21 235 324 559 0.03
863 48022007 บ้านแพงพิทยาคม 38 451 668 1,119 0.07
864 48022015 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 33 470 613 1,083 0.07
865 48022019 โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา 36 409 616 1,025 0.06
866 48022021 นาทมวิทยา 0 0 0 0 0.00
867 49012003 ผึ่งแดดวิทยาคาร 22 270 374 644 0.04
868 49012004 นวมินทราชูทิศ อีสาน 0 0 0 0 0.00
869 49012008 มุกดาวิทยานุกูล 30 402 574 976 0.06
870 49012009 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 0 0 0 0 0.00
871 49012012 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 33 469 654 1,123 0.07
872 49012017 ดอนตาลวิทยา 33 419 659 1,078 0.07
873 49012020 ดงหลวงวิทยา 0 0 0 0 0.00
874 49012022 คำชะอีวิทยาคาร 0 0 0 0 0.00
875 49012028 หนองสูงสามัคคีวิทยา 24 344 431 775 0.05
876 50012003 หอพระ 25 254 306 560 0.03
877 50012004 กาวิละวิทยาลัย 40 460 628 1,088 0.07
878 50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 21 257 379 636 0.04
879 50022001 แม่แตง 24 341 443 784 0.05
880 50022007 สะเมิงพิทยาคม 20 276 313 589 0.04
881 50022008 พร้าววิทยาคม 39 534 762 1,296 0.08
882 50032001 เชียงดาววิทยาคม 33 490 592 1,082 0.07
883 50032002 อรุโณทัยวิทยาคม 29 400 574 974 0.06
884 50032007 เวียงแหงวิทยาคม 24 302 497 799 0.05
885 50032008 ไชยปราการ 19 192 315 507 0.03
886 50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 23 342 173 515 0.03
887 50042003 หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 40 596 612 1,208 0.07
888 50042004 สารภีพิทยาคม 31 387 477 864 0.05
889 50042005 บ้านกาดวิทยาคม 20 307 347 654 0.04
890 50042006 สองแคววิทยาคม 20 215 343 558 0.03
891 50052002 แม่แจ่ม 35 562 721 1,283 0.08
892 50052004 ฮอดพิทยาคม 33 419 654 1,073 0.07
893 50052005 ดอยเต่าวิทยาคม 31 339 475 814 0.05
894 50052006 อมก๋อยวิทยาคม 33 324 761 1,085 0.07
895 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
896 51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 31 459 452 911 0.06
897 51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
898 52012007 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0.00
899 52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 0 0 0 0.00
900 52012013 ประชารัฐธรรมคุณ 30 385 452 837 0.05
901 52022002 สบปราบพิทยาคม 28 405 413 818 0.05
902 52022004 เสริมงามวิทยาคม 32 438 479 917 0.06
903 52022010 เถินวิทยา 39 534 691 1,225 0.08
904 52032002 วังเหนือวิทยา 35 518 679 1,197 0.07
905 52032006 แจ้ห่มวิทยา 38 483 616 1,099 0.07
906 53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 32 412 488 900 0.06
907 53012003 ตรอนตรีสินธุ์ 20 358 343 701 0.04
908 53022001 ฟากท่าวิทยา 18 273 333 606 0.04
909 53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ 25 350 374 724 0.04
910 53022003 บ้านโคกวิทยาคม 18 300 320 620 0.04
911 53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 27 396 442 838 0.05
912 54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ 33 447 515 962 0.06
913 54012010 สองพิทยาคม 32 424 503 927 0.06
914 54022001 ลองวิทยา 38 522 702 1,224 0.08
915 54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 29 415 468 883 0.05
916 54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 24 307 365 672 0.04
917 54022005 วังชิ้นวิทยา 24 336 448 784 0.05
918 55012008 นาน้อย 29 431 496 927 0.06
919 55012009 สา 38 590 720 1,310 0.08
920 55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 22 238 268 506 0.03
921 55022005 ท่าวังผาพิทยาคม 41 635 746 1,381 0.09
922 55022010 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 20 309 412 721 0.04
923 55022012 บ่อเกลือ 16 195 330 525 0.03
924 56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม 24 286 276 562 0.03
925 56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม 32 408 462 870 0.05
926 56012007 แม่ใจวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
927 56022001 จุนวิทยาคม 31 391 570 961 0.06
928 56022005 ฝายกวางวิทยาคม 18 202 348 550 0.03
929 56022006 เชียงม่วนวิทยาคม 18 229 290 519 0.03
930 56022007 ปงรัชดาภิเษก 24 270 347 617 0.04
931 56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม 19 206 326 532 0.03
932 56022010 ภูซางวิทยาคม 24 343 382 725 0.04
933 57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
934 57012004 ห้วยสักวิทยาคม 20 270 248 518 0.03
935 57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 0 0 0 0.00
936 57022007 แม่สรวยวิทยาคม 20 234 378 612 0.04
937 57022008 วาวีวิทยาคม 24 302 406 708 0.04
938 57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
939 57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม 23 285 384 669 0.04
940 57022011 แม่ลาววิทยาคม 20 284 308 592 0.04
941 57032004 เชียงแสนวิทยาคม 51 501 583 1,084 0.07
942 57032008 สันติคีรีวิทยาคม 29 404 502 906 0.06
943 57042001 เชียงของวิทยาคม 30 484 598 1,082 0.07
944 57042005 ปล้องวิทยาคม 19 243 289 532 0.03
945 57042006 พญาเม็งราย 18 281 266 547 0.03
946 57042009 เวียงแก่นวิทยาคม 27 311 432 743 0.05
947 58012003 ขุนยวมวิทยา 32 488 594 1,082 0.07
948 58012004 ปายวิทยาคาร 31 527 594 1,121 0.07
949 58022002 สบเมยวิทยาคม 21 250 453 703 0.04
950 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 30 329 511 840 0.05
951 60012005 พระบางวิทยา 20 306 304 610 0.04
952 60012013 เก้าเลี้ยววิทยา 21 302 308 610 0.04
953 60012015 พยุหะพิทยาคม 22 333 393 726 0.04
954 60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม 27 405 576 981 0.06
955 60022002 หนองกรดพิทยาคม 15 320 310 630 0.04
956 60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ 28 396 608 1,004 0.06
957 60022007 แม่วงก์พิทยาคม 18 227 278 505 0.03
958 60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 35 468 717 1,185 0.07
959 60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ 14 259 248 507 0.03
960 60032011 ไพศาลีพิทยา 33 575 713 1,288 0.08
961 60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 30 357 486 843 0.05
962 61012001 ทัพทันอนุสรณ์ 23 380 458 838 0.05
963 61012006 ตลุกดู่วิทยาคม 18 232 277 509 0.03
964 61012018 ลานสักวิทยา 24 339 416 755 0.05
965 62012002 วชิรปราการวิทยาคม 36 673 755 1,428 0.09
966 62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 21 373 398 771 0.05
967 62012005 คณฑีพิทยาคม 18 266 237 503 0.03
968 62012006 นาบ่อคำวิทยาคม 19 254 298 552 0.03
969 62012007 นครไตรตรึงษ์ 21 375 370 745 0.05
970 62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22 252 340 592 0.04
971 62012011 ไทรงามพิทยาคม 21 278 386 664 0.04
972 62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม 23 360 371 731 0.05
973 62012016 ลานกระบือวิทยา 0 0 0 0 0.00
974 62022001 คลองลานวิทยา 38 603 888 1,491 0.09
975 62022005 โค้งไผ่วิทยา 18 295 313 608 0.04
976 62022007 สลกบาตรวิทยา 22 385 391 776 0.05
977 62022008 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 37 610 842 1,452 0.09
978 62022009 วังแขมวิทยาคม 18 209 293 502 0.03
979 62022011 ทุ่งทรายวิทยา 30 513 663 1,176 0.07
980 62022012 ปางศิลาทองศึกษา 30 371 586 957 0.06
981 62022013 ระหานวิทยา 27 454 478 932 0.06
982 63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 25 337 396 733 0.05
983 63012010 สามเงาวิทยาคม 15 259 280 539 0.03
984 63022001 แม่ระมาดวิทยาคม 20 272 435 707 0.04
985 63022003 ท่าสองยางวิทยาคม 21 289 427 716 0.04
986 63022007 แม่กุวิทยาคม 18 270 383 653 0.04
987 63022008 พบพระวิทยาคม 32 407 609 1,016 0.06
988 63022009 อุ้มผางวิทยาคม 42 546 874 1,420 0.09
989 64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา 34 537 613 1,150 0.07
990 64012003 คีรีมาศพิทยาคม 34 469 587 1,056 0.07
991 64012004 กงไกรลาศวิทยา 30 481 489 970 0.06
992 64022001 เมืองเชลียง 39 587 786 1,373 0.08
993 64022013 ศรีนคร 24 376 376 752 0.05
994 65012004 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 36 344 878 1,222 0.08
995 65012010 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 30 313 413 726 0.04
996 65012011 บางระกำวิทยศึกษา 25 418 436 854 0.05
997 65012013 ประชาสงเคราะห์วิทยา 26 447 526 973 0.06
998 65022002 บางกระทุ่มพิทยาคม 27 463 480 943 0.06
999 65022003 วังทองพิทยาคม 30 494 520 1,014 0.06
1000 65022011 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 25 377 446 823 0.05
1001 65032001 นครไทย 36 595 830 1,425 0.09
1002 65032010 ชาติตระการวิทยา 32 469 602 1,071 0.07
1003 65032012 พรหมพิรามวิทยา 34 515 715 1,230 0.08
1004 66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ 21 244 324 568 0.04
1005 66012013 หนองโสนพิทยาคม 25 328 347 675 0.04
1006 66012014 สากเหล็กวิทยา 30 433 584 1,017 0.06
1007 66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ 33 458 610 1,068 0.07
1008 66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา 27 378 490 868 0.05
1009 67012010 ชนแดนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1010 67012011 ดงขุยวิทยาคม 28 380 538 918 0.06
1011 67022011 แคมป์สนวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1012 67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1013 67032011 เพชรละครวิทยา 0 0 0 0 0.00
1014 67032012 นาเฉลียงพิทยาคม 17 267 282 549 0.03
1015 67032014 บึงสามพันวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1016 67032015 วังพิกุลพิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1017 70012001 สวนผึ้งวิทยา 36 560 728 1,288 0.08
1018 70012002 ปากท่อพิทยาคม 18 303 322 625 0.04
1019 70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 20 232 296 528 0.03
1020 70012010 รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 25 436 402 838 0.05
1021 70012011 โสภณศิริราษฏร์ 0 0 0 0 0.00
1022 70012012 บ้านคาวิทยา 22 360 428 788 0.05
1023 70022003 ประสาทรัฐประชากิจ 31 518 565 1,083 0.07
1024 70022006 หนองโพวิทยา 15 390 128 518 0.03
1025 70022008 ช่องพรานวิทยา 21 302 304 606 0.04
1026 70022010 มัธยมวัดดอนตูม 20 293 316 609 0.04
1027 70022012 บางแพปฐมพิทยา 31 483 530 1,013 0.06
1028 70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 29 542 505 1,047 0.06
1029 71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 26 403 444 847 0.05
1030 71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 30 528 618 1,146 0.07
1031 71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 37 434 823 1,257 0.08
1032 71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 0 0 0 0 0.00
1033 71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ 28 359 466 825 0.05
1034 71022004 หนองรีประชานิมิต 0 0 0 0 0.00
1035 71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร 28 436 488 924 0.06
1036 71022011 เลาขวัญราษฏร์บำรุง 30 452 556 1,008 0.06
1037 71022013 ประชามงคล 0 0 0 0 0.00
1038 71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 39 534 523 1,057 0.07
1039 71032003 ทองผาภูมิวิทยา 0 0 0 0 0.00
1040 71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 32 390 558 948 0.06
1041 72012001 ตลิ่งชันวิทยา 20 276 263 539 0.03
1042 72012008 ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" 27 449 445 894 0.06
1043 72012010 สวนแตงวิทยา 0 0 0 0 0.00
1044 72022002 สองพี่น้องวิทยา 21 333 357 690 0.04
1045 72022003 อู่ทองศึกษาลัย 30 476 524 1,000 0.06
1046 72022005 ดอนคาวิทยา 20 326 404 730 0.05
1047 72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 0 0 0 0 0.00
1048 72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา 0 0 0 0 0.00
1049 72022011 บางลี่วิทยา 37 563 793 1,356 0.08
1050 72032007 หนองหญ้าไซวิทยา 40 655 632 1,287 0.08
1051 72032010 ด่านช้างวิทยา 18 277 295 572 0.04
1052 73012003 พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 18 354 190 544 0.03
1053 73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 21 311 249 560 0.03
1054 73012011 ศาลาตึกวิทยา 16 286 244 530 0.03
1055 73022002 ภัทรญาณวิทยา 37 641 632 1,273 0.08
1056 73022008 บางเลนวิทยา 30 371 377 748 0.05
1057 73022012 สามพรานวิทยา 0 0 0 0 0.00
1058 73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ 33 867 0 867 0.05
1059 74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร 0 0 0 0 0.00
1060 74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 20 380 175 555 0.03
1061 74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0 0 0.00
1062 74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0 0 0.00
1063 75012003 ท้ายหาด 0 0 0 0 0.00
1064 75012006 อัมพวันวิทยาลัย 0 0 0 0 0.00
1065 76012008 เขาย้อยวิทยา 34 407 377 784 0.05
1066 76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา 17 257 310 567 0.03
1067 76022003 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 0 0 0 0 0.00
1068 76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 0 0 0 0 0.00
1069 76022008 ท่ายางวิทยา 24 387 392 779 0.05
1070 76022010 แก่งกระจานวิทยา 21 295 352 647 0.04
1071 76022011 ป่าเด็งวิทยา 17 291 366 657 0.04
1072 77022001 กุยบุรีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1073 77022003 เมืองปราณบุรี 0 0 0 0 0.00
1074 77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 38 633 849 1,482 0.09
1075 77022008 หัวหินวิทยาคม 22 327 274 601 0.04
1076 80012004 เมืองนครศรีธรรมราช 45 654 812 1,466 0.09
1077 80012008 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 30 316 402 718 0.04
1078 80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 30 413 571 984 0.06
1079 80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 33 372 909 1,281 0.08
1080 80012014 ทางพูนวิทยาคาร 18 259 294 553 0.03
1081 80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 34 441 635 1,076 0.07
1082 80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 20 247 290 537 0.03
1083 80022008 ทุ่งสงวิทยา 30 500 572 1,072 0.07
1084 80022010 ก้างปลาวิทยาคม 20 367 427 794 0.05
1085 80022015 นาบอน 27 370 526 896 0.06
1086 80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 34 458 762 1,220 0.08
1087 80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก 18 321 416 737 0.05
1088 80022021 บางขันวิทยา 34 490 701 1,191 0.07
1089 80032001 เชียรใหญ่ 36 494 682 1,176 0.07
1090 80032005 ชะอวด 45 641 781 1,422 0.09
1091 80032006 ชะอวดวิทยาคาร 41 615 827 1,442 0.09
1092 80032015 สตรีปากพนัง 33 500 534 1,034 0.06
1093 80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 40 613 785 1,398 0.09
1094 80032021 หัวไทรบำรุงราษฏร์ 48 636 814 1,450 0.09
1095 80042001 พรหมคีรีพิทยาคม 39 506 724 1,230 0.08
1096 80042006 สิชลคุณาธารวิทยา 41 586 866 1,452 0.09
1097 80042008 สิชลประชาสรรค์ 27 386 474 860 0.05
1098 80042010 ขนอมพิทยา 25 372 448 820 0.05
1099 81012002 คลองยางประชานุสรณ์ 18 228 299 527 0.03
1100 81012004 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 21 236 316 552 0.03
1101 81012013 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 0 0 0 0 0.00
1102 81012015 ปลายพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1103 81012016 ลำทับประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0.00
1104 82012005 ทุ่งโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 0.00
1105 82012008 สตรีพังงา 31 333 505 838 0.05
1106 82012010 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 27 393 452 845 0.05
1107 82012011 ทับปุดวิทยา 29 356 465 821 0.05
1108 82012012 ท้ายเหมืองวิทยา 36 459 509 968 0.06
1109 83012004 กะทู้วิทยา 0 0 0 0 0.00
1110 84012005 สุราษฎร์พิทยา ๒ 21 297 331 628 0.04
1111 84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1112 84012010 กาญจนดิษฐ์ 23 319 292 611 0.04
1113 84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 23 448 572 1,020 0.06
1114 84012016 เกาะสมุย 42 675 744 1,419 0.09
1115 84012018 เกาะพะงันศึกษา 0 0 0 0 0.00
1116 84022004 ท่าชนะ 0 0 0 0 0.00
1117 84022006 บ้านตาขุนวิทยา 27 427 592 1,019 0.06
1118 84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 0 0 0 0 0.00
1119 84022012 พนมศึกษา 24 358 435 793 0.05
1120 84032003 บ้านนาวิทยาคม 18 266 241 507 0.03
1121 84032004 เคียนซาพิทยาคม 38 641 780 1,421 0.09
1122 84032007 พรุพีพิทยาคม 18 267 233 500 0.03
1123 84032010 บางสวรรค์วิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1124 84032013 ชัยบุรีพิทยา 30 524 557 1,081 0.07
1125 85012005 กะเปอร์วิทยา 21 324 368 692 0.04
1126 85012006 กระบุรีวิทยา 30 507 692 1,199 0.07
1127 86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก 30 490 652 1,142 0.07
1128 86012010 ปะทิววิทยา 0 0 0 0 0.00
1129 86012011 มาบอำมฤตวิทยา 19 331 362 693 0.04
1130 86022004 เมืองหลังสวน 0 0 0 0 0.00
1131 86022005 ละแมวิทยา 36 555 680 1,235 0.08
1132 86022006 พะโต๊ะวิทยา 14 231 280 511 0.03
1133 86022012 ทุ่งตะโกวิทยา 27 495 448 943 0.06
1134 90012002 สทิงพระวิทยา 31 406 477 883 0.05
1135 90012009 ระโนด 24 334 404 738 0.05
1136 90012012 ระโนดวิทยา 41 558 695 1,253 0.08
1137 90012015 สงขลาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1138 90022001 รัตภูมิวิทยา 36 478 563 1,041 0.06
1139 90022004 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 42 620 863 1,483 0.09
1140 90022010 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 38 395 480 875 0.05
1141 90022012 ควนเนียงวิทยา 36 554 660 1,214 0.07
1142 90032001 เทพา 30 429 659 1,088 0.07
1143 90032004 จะนะชนูปถัมภ์ 25 258 418 676 0.04
1144 90032012 สะบ้าย้อยวิทยา 29 345 493 838 0.05
1145 91012001 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 32 290 460 750 0.05
1146 91012002 ท่าแพผดุงวิทย์ 18 214 348 562 0.03
1147 91012005 ทุ่งหว้าวรวิทย์ 21 301 433 734 0.05
1148 91012010 ละงูพิทยาคม 22 347 315 662 0.04
1149 92012005 สภาราชินี 2 39 550 606 1,156 0.07
1150 92012012 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 21 293 364 657 0.04
1151 92012014 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 21 318 363 681 0.04
1152 92012015 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 28 415 538 953 0.06
1153 92012017 หาดสำราญวิทยาคม 21 218 290 508 0.03
1154 92022001 กันตังพิทยากร 47 641 698 1,339 0.08
1155 92022003 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 27 408 511 919 0.06
1156 92022005 สามัคคีศึกษา 17 255 275 530 0.03
1157 92022010 วังวิเศษ 30 488 515 1,003 0.06
1158 92022011 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 27 381 473 854 0.05
1159 92022012 รัษฎา 36 516 681 1,197 0.07
1160 93012002 พัทลุงพิทยาคม 34 475 533 1,008 0.06
1161 93012008 กงหราพิชากร 16 227 285 512 0.03
1162 93012013 ควนขนุน 30 469 550 1,019 0.06
1163 93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร 22 265 298 563 0.03
1164 93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ 34 470 628 1,098 0.07
1165 93012023 บางแก้วพิทยาคม 19 262 297 559 0.03
1166 93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม 29 370 478 848 0.05
1167 93012026 เขาชัยสน 25 353 450 803 0.05
1168 94012005 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) 19 223 314 537 0.03
1169 94022002 โพธิ์คีรีราชศึกษา 29 381 366 747 0.05
1170 95012005 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 30 355 381 736 0.05
1171 95012006 สตรียะลา 45 473 663 1,136 0.07
1172 95022001 เบตง 41 637 790 1,427 0.09
1173 96012002 นราสิกขาลัย 43 426 658 1,084 0.07
1174 96012005 ร่มเกล้า 29 491 523 1,014 0.06
1175 96012006 ตันหยงมัส 21 237 352 589 0.04
1176 96012007 รือเสาะชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1177 96022002 เวียงสุวรรณวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1178 96022007 มัธยมสุไหงปาดี 23 346 264 610 0.04
1179 96022008 สวนพระยาวิทยา 38 492 671 1,163 0.07
1180 10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 0 0 0 0 0.00
1181 10012006 พุทธจักรวิทยา 0 0 0 0 0.00
1182 10012009 วัดบวรนิเวศ 13 309 0 309 0.02
1183 10012011 วัดน้อยนพคุณ 23 205 272 477 0.03
1184 10012015 วัดสังเวช 10 88 56 144 0.01
1185 10012017 เตรียมอุดมศึกษา 0 0 0 0 0.00
1186 10012018 วัดสระเกศ 0 0 0 0 0.00
1187 10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1188 10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ 27 233 193 426 0.03
1189 10012035 โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) 19 176 146 322 0.02
1190 10012041 มักกะสันพิทยา 0 0 0 0 0.00
1191 10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม 0 0 0 0 0.00
1192 10032007 มัธยมวัดดาวคนอง 0 0 0 0 0.00
1193 10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0.00
1194 10032018 สวนอนันต์ 12 113 86 199 0.01
1195 10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1196 10032023 วัดรางบัว 0 0 0 0 0.00
1197 10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 17 217 145 362 0.02
1198 10032029 แจงร้อนวิทยา 19 227 174 401 0.02
1199 10032030 วัดบวรมงคล 21 230 134 364 0.02
1200 10032031 วิมุตยารามพิทยากร 14 189 121 310 0.02
1201 11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0.00
1202 11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 9 114 89 203 0.01
1203 11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี 12 130 106 236 0.01
1204 12022005 ราษฏร์นิยม 0 0 0 0 0.00
1205 13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 9 67 55 122 0.01
1206 13012013 ชัยสิทธาวาส 15 117 140 257 0.02
1207 13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 6 109 156 265 0.02
1208 14012004 ปากกรานพิทยา 0 0 0 0 0.00
1209 14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล 0 0 0 0 0.00
1210 14012008 ท่าช้างวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1211 14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1212 14012016 มหาราช(ประชานิมิต) 0 0 0 0 0.00
1213 14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ 0 0 0 0 0.00
1214 14022002 บางบาล 0 0 0 0 0.00
1215 14022005 อุดมศีลวิทยา 10 124 85 209 0.01
1216 14022007 ลาดชะโดสามัคคี 0 0 0 0 0.00
1217 14022008 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0.00
1218 14022011 สาคลีวิทยา 0 0 0 0 0.00
1219 14022012 ลาดงาประชาบำรุง 0 0 0 0 0.00
1220 15012005 ราชสถิตย์วิทยา 14 109 131 240 0.01
1221 15012006 บางเสด็จวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1222 15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม 7 45 34 79 0.00
1223 15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1224 15012009 ไผ่วงวิทยา 6 36 32 68 0.00
1225 15012011 โยธินบูรณะอ่างทอง 0 0 0 0 0.00
1226 15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม 0 0 0 0 0.00
1227 16012005 ดงตาลวิทยา 0 0 0 0 0.00
1228 16012007 บ้านข่อยวิทยา 6 41 15 56 0.00
1229 16012008 โคกตูมวิทยา 14 238 226 464 0.03
1230 16012011 บ้านเบิกวิทยาคม 8 105 100 205 0.01
1231 16012013 ปิยะบุตร์ 18 143 164 307